Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Stát je institucí, která má moc vládnout, soudit a vytvá ř et zákony spole č nosti. Stát je vymezen Státní moc (výkonnou, zákonodárnou a soudní Stálým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Stát je institucí, která má moc vládnout, soudit a vytvá ř et zákony spole č nosti. Stát je vymezen Státní moc (výkonnou, zákonodárnou a soudní Stálým."— Transkript prezentace:

1

2  Stát je institucí, která má moc vládnout, soudit a vytvá ř et zákony spole č nosti. Stát je vymezen Státní moc (výkonnou, zákonodárnou a soudní Stálým obyvatelstvem Svrchovaným územím

3  Je definována jako ve ř ejná správa uskute čň ována státem Je zvláštním druhem spole č enského z ř ízení uskute čň ovaného státem Má vlastní instituce – orgány ve ř ejné správy

4  Prost ř ednictvím státní moci je stát schopen p ř inutit své obyvatelstvo i instituce, orgány a organizace k dodr ž ování zákonných norem Ozbrojené síly Státní aparát Soudy

5  Demokratická P ř ímá demokracie a nep ř ímá demokracie (zastupitelská demokracie) Republika, konstitu č ní monarchie  Nedemokratická Aristokracie Absolutní monarchie Plutokracie Oligarchie Vláda vojenské diktatury

6  Zákonodárná  Výkonná  Soudní

7  Vnit ř ní Bezpe č nostní, organiza č ní, výkonná, zákonodárná, spole č enská, sociální, kulturní, ekonomická  Vn ě jší Ochranné, diplomatické, regula č ní

8  Vn ě jší Mezinárodní Nositel povinností a práv mezinárodního práva  Vnit ř ní Rovnoprávné subjekty Nad ř ízené subjekty


Stáhnout ppt " Stát je institucí, která má moc vládnout, soudit a vytvá ř et zákony spole č nosti. Stát je vymezen Státní moc (výkonnou, zákonodárnou a soudní Stálým."

Podobné prezentace


Reklamy Google