Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o."— Transkript prezentace:

1 DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o.
Hodkovice nad Mohelkou zřizovatel : LIBERECKÝ KRAJ

2 poskytuje služby mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením a mládeži a dospělým osobám, kteří mají vedle mentálního postižení též tělesnou, nebo smyslovou vadu a tyto služby chtějí a potřebují. Dolní věková hranice je 19 let, horní věková hranice není omezena. Domov je zařízení, ve kterém klienti celoročně bydlí i tráví svůj volný čas. Jsou rozděleni do pěti skupin, z nichž každá má svou domácnost a klienti se aktivně podílejí na jejím chodu za stálé asistence pracovníků sociální péče. Součástí domova jsou tři samostatné byty, kde je umožněno individuální bydlení šesti klientů s podporou asistenta. V Centru aktivity probíhá v běžném pracovním týdnu pracovní rehabilitace, vzdělávání a zájmová činnost. Někteří klienti jsou v rámci pracovní rehabilitace zařazeni na odloučená pracoviště u vybraných soukromých podnikatelů. Posláním zařízení je poskytovat podporu a pomoc těmto lidem v oblastech, ve kterých mají deficit a umožnit jim tak, aby se jejich život co nejvíce přibližoval běžnému způsobu života lidí bez handicapu. Rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby v maximálně možné míře byli schopni sebeobsluhy a práce. Usilujeme o to, aby naši uživatelé mohli uspokojovat své zájmy, potřeby a přání.

3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytových služeb dospělým lidem s mentálním postižením takovým způsobem, aby mohli uspokojovat své zájmy, potřeby a přání. Podporujeme jejich rozvoj schopností a dovedností, aby v maximální možné míře byli schopni sebeobsluhy a práce a jejich život se tak co nejvíce přiblížil životu vrstevníků. Cílová skupina – poskytujeme sociální služby dospělým mobilním lidem s mentálním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby a je jim přiznán příspěvek na péči a plný invalidní důchod. Dolní věková hranice je 19 let, horní bez omezení.

4 předmět činnosti: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

5 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Posláním služby Chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v samostatných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků. Cílová skupina – poskytujeme sociální službu dospělým mobilním lidem s mentálním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Mají však takové schopnosti a dovednosti, že nepotřebují tuto pomoc nepřetržitě a jsou schopni žít v samostatných bytech pouze s individuálně nastavenou podporou. Dolní věková hranice je 19 let, horní je bez omezení.

6 předmět činnosti: Poskytnutí ubytování
Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

7 DENNÍ STACIONÁŘ Posláním Denního stacionáře je rozvíjet schopnosti a dovednosti těchto lidí v jednotlivých pracovních činnostech, zájmových aktivitách a vzdělávání. Cílová skupina – poskytujeme sociální služby mladším dospělým a dospělým mobilním lidem s mentálním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

8 předmět činnosti: Poskytnutí stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

9 VÝROBKY NAŠICH KLIENTŮ
svíčky stojánky misky svícny „kusovky“ zápichy

10 stromy polštáře prostírání koberce ověsy podsedáky

11 papírové ryby kuřátka panenky košíky ………... atd.

12 Kontakty: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Liberecká 451,
tel. : , Denní stacionář, Mánesova 494, tel, fax.: , www. dca-hodkovice.webnode.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ / IČ

13 DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM hudba: Stanislav Palič


Stáhnout ppt "DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google