Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 25. února 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 25. února 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA."— Transkript prezentace:

1 Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 25. února 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

2 Současná situace z pohledu MPSV Změna v posledních 20 letech – změny indikací pro přijetí do pobytových zařízení sociálních služeb. - Potřeba dlouhodobé péče zdravotní i sociální z důvodu ztráty soběstačnosti, chronického onemocnění, vrozeného snížení schopností - Největší početnou skupinou v pobytových zařízeních sociálních služeb uživatelé nad 85 let věku - Z hlediska mobility 55% uživatelů potřebují zvýšený dohled a 26% uživatelů je zcela imobilních, potřeba ošetřovatelské péče roste - Mění se poměry, vztahy i potřeba financování zdravotní a ošetřovatelské péče. - Od roku 2000 se jedná o zdravotně sociální péči - Změna od roku 2006 v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, zavedena autorská odbornost 913 – všeobecná sestra v sociálních službách i přes nesouhlas poskytovatelů sociálních služeb. Zavedena úhrada z Fondu zdravotního pojištění pouze části ošetřovatelské péče - Snižování počtu ošetřovatelského personálu, poskytování ošetřovatelské péče pracovníky, kteří nemají oprávnění k výkonu povolání zdravotnického pracovníka.

3 Ošetřovatelská péče Druh zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin. Dále rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti, její součástí je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné přirozené smrti. Rozsah a činnosti související s poskytováním ošetřovatelské péče upravuje vyhláška 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Ošetřovatelskou péči poskytují – všeobecná sestra a pod jejím dohledem zdravotnický asistent a ošetřovatel

4 Ošetřovatelská péče a odbornost 913 Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Autorská odbornost 913 – zahrnuje část ošetřovatelské péče – tu část, která se váže na indikaci lékaře. Část ošetřovatelské péče, která se neváže na indikaci lékaře a přesto ji zdravotničtí pracovníci poskytují není hrazena s fondu zdravotního pojištění v pobytových zařízeních sociálních služeb, ačkoliv ve zdravotnických zařízeních hrazena je. Je totiž dle platných právních předpisů druhem zdravotní péče. Není péči sociální podle výkladu ZP, alarmující postoj ZP je například u výkonu podávání léků per os.

5 Ošetřovatelská péče bez indikace lékaře Ošetření kůže – výměna obvazu, polohování, ošetření dekubitů, zajištění výživy a pitného režimu, sledování nutriční hodnoty stravy, vyhodnocování výživy a hydratace, nácvik sebeobsluhy, nácvik používání pomůcek, zajišťování tepla a chladu, měření tělesné teploty, hmotnosti a výšky, dohled a edukace nad ošetřovatelskými a pečovatelskými výkony v dlouhodobé péči – všeobecná sestra

6 Ošetřovatelská péče Zdravotničtí pracovníci pod dohledem všeobecné sestry – provedení ústní hygieny, hygienická péče, zajišťování péče při inkontinenci, péče o vyprazdňování, provedení úpravy lůžka, zajištění oblékání a svlékání. Nerovnost při čerpání zdravotní péče!!!! Z fondu zdravotního pojištění je hrazen celý rozsah ošetřovatelské péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. V pobytových zařízeních sociálních služeb jsou hrazeny pouze výkony odbornosti 913

7 Výkony v sociální péči Vyhláška č. 505/2006 Sb. Činnosti při poskytování sociálních služeb - pomoc - v péči o chrup, při koupeli, při osobní hygieně, při podávání stravy a pití, pomoc při jednoduchém ošetření - pouze u soběstačných uživatelů - u 26% imobilních a 55% s omezenou soběstačností nestačí pomoc pracovníků v sociálních službách, ale je zapotřebí poskytování ošetřovatelské péče. Rozlišení – ošetřující lékař (praktický lékař) – indikuje výkony odbornosti 913

8 Pracovní skupina MPSV, MZd., kraje a další odborníci Řešení péče na zdravotně - sociálním pomezí Jeden z cílů - změna financování této péče

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 25. února 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google