Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy finanční gramotnosti. Program  užší a širší standard FG a návaznost na RVP  v kterých p ř edm ě tech u č it  materiály k výuce  co by si.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy finanční gramotnosti. Program  užší a širší standard FG a návaznost na RVP  v kterých p ř edm ě tech u č it  materiály k výuce  co by si."— Transkript prezentace:

1 Standardy finanční gramotnosti

2 Program  užší a širší standard FG a návaznost na RVP  v kterých p ř edm ě tech u č it  materiály k výuce  co by si m ě li studenti odnést  trocha zkušeností z dosavadní výuky

3 Standardy FG  užší – v RVP – viz dále  širší  výsledek pracovní skupiny pro finan č ní vzd ě lávání (MF, MŠMT, finan č ní instituce, zastoupení škol)  ZŠ 1. stupe ň, 2. stupe ň  SŠ  02 Standard finan č ní gramotnosti ZŠ.xls 02 Standard finan č ní gramotnosti ZŠ.xls  03 Standard FG SŠ.xls 03 Standard FG SŠ.xls  04 Modelové p ř íklady ZV.doc 04 Modelové p ř íklady ZV.doc  05 PDP Peníze_tvorba ceny.doc 05 PDP Peníze_tvorba ceny.doc

4 Užší standard v RVP • Klí č ové kompetence

5 Užší standard v RVP • okruh Spole č enskov ě dní vzd ě lávání

6 Užší standard v RVP • okruh Ekonomické vzd ě lávání

7 V kterých předmětech učit  rozd ě lení MAT, OBN (SPV), EKO  není nutno  dodržení minimální č asové dotace  personální obsazení?  spole č n ě v EKO  vše v jednom  1 vyu č ující  č asová náro č nost výuky celé EKO  speciální p ř edm ě t FG  musel by být povinný  č asová dotace?

8 Obecnější materiály FG

9 Miloš FilipRobert Kiyosaki

10 Příručky FG - učitelé

11 Příručka 1 - NÚOVPříručka 2 - NÚOV

12 Učebnice pro SŠ

13

14

15

16 Co by si měli studenti odnést  Obecn ě  v b ě žném život ě neplatit víc než je nutné  efektivn ě spo ř it  nekvalifikovan ě se nezadlužovat  pou č en ě jednat s finan č ním poradcem  nepodlehnout b ě žným finan č ním trik ů m


Stáhnout ppt "Standardy finanční gramotnosti. Program  užší a širší standard FG a návaznost na RVP  v kterých p ř edm ě tech u č it  materiály k výuce  co by si."

Podobné prezentace


Reklamy Google