Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.
založena: v roce 2008; cíl: poskytovat občanům prevenci formou vzdělávání a poradenství v oblasti finanční gramotnosti zkušenosti : ve spolupráci z Českým rozhlasem 2 – Praha pořad Ztráty a naděje aneb Pracovně právní poradna – prostřednictvím živých telefonátů do vysílání lidem v tíživé situaci radili odborníci Finanční gramotnost, o.p.s. – poskytla odborníky a ceny pro výherce (kniha Lucie Vrbkové „Už nikdy dlužníkem“).

2 Projektová a osvětová činnost
Realizované projekty: - „Malá finanční gramotnost“ – celkem proškoleno dlouhodobě nezaměstnaných a několik desítek dobrovolníků ze státní správy a neziskových organizací v základních znalostech finanční gramotnosti - „Vzdělávejte se“ – společnost Benteler ČR, s.r.o. - proškoleno 162 zaměstnanců v oblasti finanční gramotnosti Osvětové aktivity: pořádání odborných seminářů – seminář „Finanční gramotnost jako nejlepší prevence předlužení občanů“ uskutečněný v Senátu Parlamentu ČR dne

3 CERTIFIKACE LEKTORŮ FG
„Firma má jen určité množství peněz a času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíc vyplácí“ Jack Welch Vzdělávání ve finanční gramotnosti - nedílnou součástí by měla být kvalita ve vzdělávání měřená vysokou odbornou úrovní vzdělavatelů a lektorů FG. Různé metody měření kvality vzdělání - jednou z nich je certifikace.

4 Proč personální – osobní certifikace?
Pojem certifikace Proč personální – osobní certifikace? Samotná povaha certifikačního procesu se speciálním důrazem na nezávislost, objektivitu, hloubku prověřování a schopnosti řešit problémy praxe předurčuje certifikaci osob významnou roli ve zvyšování odborné úrovně profesí.

5 Certifikace osob Certifikace osob
nastavuje určité mantinely požadované úrovně - vědomostí - praktických zkušeností stanoví podmínky pro udržení - kvalifikačních podmínek - motivuje pracovníky být v procesu jejich udržování osobně aktivní.

6 Certifikace osob Nedílnou součástí personálního certifikačního procesu k získání osobního certifikátu je vstupní ověření základních vstupních podmínek, které musí žadatelé splňovat: - tedy vzdělání - praxi v oboru Certifikát musí garantovat kvalitu způsobilosti k zastávání příslušné funkce, a proto je požadovaná praxe nezbytná. Osobní certifikát je dokladem vysoké úrovně způsobilosti vykonávat určené činnosti. Stanovený systém recertifikace zajišťuje neustálé sebezdokonalování v oblasti teoretické i praktické.

7 vzor Finanční gramotnost, o.p.s. připravuje
Akreditační proces vzor Finanční gramotnost, o.p.s. připravuje akreditační proces u národního akreditačního orgánu založeného Českou republikou, výsledkem kterého bude Osvědčení o akreditaci a odborné způsobilosti poskytovat služby v oblasti certifikace osob. Program certifikace v oboru Lektor FG: stanovit minimální požadavky na úroveň odborných znalostí vyučujících v oblasti finančního vzdělávání vypracovat ucelený systém pro jejich ověřování.

8 „Lektor finanční gramotnosti II. stupně“
Program certifikace „Lektor finanční gramotnosti I. stupně“ disponuje odbornými znalostmi z oblasti finanční problematiky, spolu s pedagogicko-didaktickými schopnostmi a dovednostmi a osobnostními charakteristikami potřebnými k lektorské činnosti. „Lektor finanční gramotnosti II. stupně“ disponuje odbornými znalostmi z oblasti finanční problematiky ve zvolené specializaci (modulu) v takové míře, aby mohl být považován za experta na danou problematiku.

9 SOUTĚŽ FG NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Vznikla za účelem rozšíření vzdělání v oblasti FG na ZŠ a SŠ, které podporuje a opakovaně doporučuje EU svým členským vládám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží prostřednictvím rámcového vzdělávacího programu (RVP) implementovat standardy FG do školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve školách. FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. & MŠMT organizace 1. ročníků celostátní soutěže Finanční gramotnost na ZŠ a SŠ v celé ČR.

10 Kategorie I. kategorie určena pro:
žáky ročníků ZŠ, 1.-4.ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií II. kategorie určena pro: žáky ročníků SŠ, ročníků osmiletých gymnázií a ročníků šestiletých gymnázií

11 Cíl soutěže Cíl soutěže:
neformálním způsobem seznámit žáky ZŠ a SŠ s finanční problematikou prevence rozšířit jejich praktické a teoretické znalosti a vědomosti v oblasti finanční gramotnosti. Nedílnou součástí projektu je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při zavádění finančního vzdělávání žáků ZŠ a SŠ nejen na školách, ale i v rámci volnočasových aktivit.

12 Organizace soutěže Školská kola 24.2.2010 - 3.3.2010
Okresní kola - budou probíhat formou e-learningového systému - testy budou rozdělené podle kategorií žáků. Krajská kola - se uskuteční veřejnou formou za přítomnosti publika. Celostátní finále v Praze

13 Informace Bližší informace o jednotlivých kolech a průběhu soutěže najdete na internetových stránkách společnosti FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s nebo FGsoutez.cz

14 Adriána Matúšová ředitelka
Děkuji za pozornost! Adriána Matúšová ředitelka


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google