Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.  založena: v roce 2008;  cíl: poskytovat ob č an ů m prevenci formou vzd ě lávání a poradenství v oblasti finan č ní gramotnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.  založena: v roce 2008;  cíl: poskytovat ob č an ů m prevenci formou vzd ě lávání a poradenství v oblasti finan č ní gramotnosti."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.  založena: v roce 2008;  cíl: poskytovat ob č an ů m prevenci formou vzd ě lávání a poradenství v oblasti finan č ní gramotnosti  zkušenosti : ve spolupráci z Č eským rozhlasem 2 – Praha po ř ad Ztráty a nad ě je aneb Pracovn ě právní poradna – prost ř ednictvím živých telefonát ů do vysílání lidem v tíživé situaci radili odborníci Finan č ní gramotnost, o.p.s. – poskytla odborníky a ceny pro výherce (kniha Lucie Vrbkové „Už nikdy dlužníkem“).

2 Projektová a osvětová činnost Realizované projekty: - „Malá finanční gramotnost“ – celkem proškoleno 2.395 dlouhodobě nezaměstnaných a několik desítek dobrovolníků ze státní správy a neziskových organizací v základních znalostech finanční gramotnosti - „Vzdělávejte se“ – společnost Benteler ČR, s.r.o. - proškoleno 162 zaměstnanců v oblasti finanční gramotnosti Osvětové aktivity: • pořádání odborných seminářů – seminář „Finanční gramotnost jako nejlepší prevence předlužení občanů“ uskutečněný v Senátu Parlamentu ČR dne 31.3.2009

3 CERTIFIKACE LEKTORŮ FG „ Firma má jen určité množství peněz a času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíc vyplácí“ Jack Welch  Vzdělávání ve finanční gramotnosti - nedílnou součástí by měla být kvalita ve vzdělávání měřená vysokou odbornou úrovní vzdělavatelů a lektorů FG.  Různé metody měření kvality vzdělání - jednou z nich je certifikace.

4 Pojem certifikace Proč personální – osobní certifikace? Samotná povaha certifikačního procesu se speciálním důrazem na  nezávislost,  objektivitu,  hloubku prověřování a  schopnosti řešit problémy praxe předurčuje certifikaci osob významnou roli ve zvyšování odborné úrovně profesí.

5 Certifikace osob  nastavuje určité mantinely požadované úrovně - vědomostí - praktických zkušeností  stanoví podmínky pro udržení - kvalifikačních podmínek - motivuje pracovníky být v procesu jejich udržování osobně aktivní.

6 Certifikace osob Nedílnou součástí personálního certifikačního procesu k získání osobního certifikátu je  vstupní ověření základních vstupních podmínek, které musí žadatelé splňovat: - tedy vzdělání - praxi v oboru  Certifikát musí garantovat kvalitu způsobilosti k zastávání příslušné funkce, a proto je požadovaná praxe nezbytná.  Osobní certifikát je dokladem vysoké úrovně způsobilosti vykonávat určené činnosti.  Stanovený systém recertifikace zajišťuje neustálé sebezdokonalování v oblasti teoretické i praktické.

7 Akreditační proces vzor Finanční gramotnost, o.p.s. připravuje akreditační proces u národního akreditačního orgánu založeného Českou republikou, výsledkem kterého bude Osvědčení o akreditaci a odborné způsobilosti poskytovat služby v oblasti certifikace osob. Program certifikace v oboru Lektor FG:  stanovit minimální požadavky na úroveň odborných znalostí vyučujících v oblasti finančního vzdělávání  vypracovat ucelený systém pro jejich ověřování.

8 Program certifikace „Lektor finanční gramotnosti I. stupně“  disponuje odbornými znalostmi z oblasti finanční problematiky, spolu s pedagogicko-didaktickými schopnostmi a dovednostmi a osobnostními charakteristikami potřebnými k lektorské činnosti. „Lektor finanční gramotnosti II. stupně“  disponuje odbornými znalostmi z oblasti finanční problematiky ve zvolené specializaci (modulu) v takové míře, aby mohl být považován za experta na danou problematiku.

9 SOUTĚŽ FG NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH - Vznikla za účelem rozšíření vzdělání v oblasti FG na ZŠ a SŠ, které podporuje a opakovaně doporučuje EU svým členským vládám. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží prostřednictvím rámcového vzdělávacího programu (RVP) implementovat standardy FG do školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve školách. FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. & MŠMT organizace 1. ročníků celostátní soutěže Finanční gramotnost na ZŠ a SŠ v celé ČR.

10 Kategorie I. kategorie určena pro:  žáky 6.-9. ročníků ZŠ, 1.-4.ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií II. kategorie určena pro:  žáky 1.-4. ročníků SŠ, 5.-8. ročníků osmiletých gymnázií a 3.-6. ročníků šestiletých gymnázií

11 Cíl soutěže Cíl sout ě že:  neformálním zp ů sobem seznámit žáky ZŠ a SŠ s finan č ní problematikou  prevence  rozší ř it jejich praktické a teoretické znalosti a v ě domosti v oblasti finan č ní gramotnosti. Nedílnou sou č ástí projektu je vzájemná spolupráce u č itel ů, p ř edávání si zkušeností p ř i zavád ě ní finan č ního vzd ě lávání žák ů ZŠ a SŠ nejen na školách, ale i v rámci volno č asových aktivit.

12 Organizace soutěže  Školská kola 24.2.2010 - 3.3.2010  Okresní kola 16.3.2010 - 18.3.2010 - budou probíhat formou e-learningového systému - testy budou rozdělené podle kategorií žáků.  Krajská kola 12.4.2010 - 14.4.2010 - se uskuteční veřejnou formou za přítomnosti publika.  Celostátní finále v Praze 6.5.2010 - 7.5.2010 - se uskuteční veřejnou formou za přítomnosti publika.

13 Informace Bližší informace o jednotlivých kolech a průběhu soutěže najdete na internetových stránkách společnosti FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s www.financnigramotnost.eu nebo FGsoutez.cz

14 Adriána Matúšová ředitelka Děkuji za pozornost! e-mail: adriana.matusova@financnigramotnost.eu


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.  založena: v roce 2008;  cíl: poskytovat ob č an ů m prevenci formou vzd ě lávání a poradenství v oblasti finan č ní gramotnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google