Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etická výchova a Finanční gramotnost Tisková konference MŠMT 20.1.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etická výchova a Finanční gramotnost Tisková konference MŠMT 20.1.2010."— Transkript prezentace:

1 Etická výchova a Finanční gramotnost Tisková konference MŠMT 20.1.2010

2 Etická výchova Doplňující vzdělávací obor v RVP ZV

3 Etická výchova ve školách  Časová dotace a způsob začlenění – rozhodnutí ředitele školy (samostatný předmět, v rámci jiného předmětu, ve více předmětech – povinných, volitelných i nepovinných)  Specifické formy a metody výuky – zážitkové metody, tvorba modelových situací, systematické budování postojů  Zkušenosti ze zahraničí (samostatně v 16 státech EU)

4 Obsah Etické výchovy  Pozitivní sebepojetí  Pozitivní hodnocení druhého  Komunikace a mezilidské vztahy  Citové prožitky  Zdravé pojetí vzorů  Elementární a komplexní prosociálnost

5 Aplikační témata Etické výchovy  Rodina  Zdraví  Ekologie  Etické hodnoty  Etiketa  Ekonomické hodnoty

6 Etická výchova v ČR  Usnesení Senátu z roku 2006  Diskuse (350 respondentů)  Opatření ministryně – vydání DVO EV (s účinností 1.9.2010)  Cca 1000 učitelů, 100 škol  Pracovní skupina na MŠMT

7 Cíl etické výchovy  PROSOCIÁLNOST  Ve prospěch druhého  Nečekám protislužbu  Etické chování z vlastního rozhodnutí

8 FINANČNÍ GRAMOTNOST (FG) v základním a středním vzdělávání

9 Úloha MŠMT  definice FG, tvorba standardů FG  zavedení standardů FG do rámcových vzdělávacích programů  metodická podpora pedagogů a jejich další vzdělávání  finanční podpora projektů finančního vzdělávání  vyhodnocení, následná revize systému budování FG

10 Co je vlastně finanční gramotnost?  Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.  Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat svůj osobní či rodinný rozpočet včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

11 Hospodaření domácnosti – výstupy ZŠ, SŠ 1. stupeň ZŠ... na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje... 2. stupeň ZŠ... sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, zváží nezbytnost výdajů... SŠ... rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti, navrhne jak řešit schodkový rozpočet...

12 Podpora pedagogů  příručky pro pedagogy, učebnice  DVPP (NIDV, akreditace)  metodický portál www.rvp.czwww.rvp.cz  konzultační centra  doporučení VŠ zařadit FG do studijních programů  další projekty, kurzy, programy, texty, soutěž...

13 Příručky pro pedagogy  Finanční gramotnost – obsah a příklady z praxe škol (NÚOV + VÚP)  Finanční gramotnost – úlohy a metodika (NÚOV)

14 Předměty, kde se nejčastěji FG vyučuje  Výchova k občanství  Člověk a svět práce  Matematika  Dále v rámci různých projektů i dalších předmětů jako průřezové téma

15 Projekty na podporu finanční gramotnosti  ESF – výzvy v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  „EU PENÍZE ŠKOLÁM“ (cca 4,5 mld. Kč)  Rozvojový program „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy“ (140 mil. Kč) – v roce 2009


Stáhnout ppt "Etická výchova a Finanční gramotnost Tisková konference MŠMT 20.1.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google