Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Pečky, okres Kolín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Pečky, okres Kolín"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Pečky, okres Kolín
; Mgr.Ing.Luboš Zajíc

2 Základní škola Pečky, okres Kolín
zřizovatelem školy je město Pečky  plně organizovaná škola 443 žáků, 21 tříd ve dvou stupních školní družina, školní klub a školní jídelna-výdejna výuka podle ŠVP a programu Základní škola vzdělání s důrazem na  komunikaci, toleranci názorů, řešení problémů  nekonfliktní cestou, ochranu přírody a vlastního zdraví zaměření školy na informatiku, výuku cizích jazyků, EVVO, na péči o žáky se speciálními vzdělávacími  potřebami a na rozvoj funkčních gramotností

3 Rozhodnutí vyučovat FG
Konzultace s AISIS Získání pedagogického sboru Proškolení koordinátorů Zapracování do učebních plánů Realizace

4 Rozhodnutí vyučovat FG
Proč? K čemu je to dobré ? Jaký to bude mít přínos pro žáky? Jaký to bude mít přínos pro školu? Jsme schopni tento projekt realizovat v našich podmínkách?

5 Získání pedagogického sboru
„ochutnávkový seminář“ pro pedagogický sbor

6 Zapracování FG do učebních plánů školy
Základní škola matematika ročník ŠVP svět práce ročník

7 ŠVP RVP - provoz a údržba domácnosti „provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví“ 7. ročník 0,5 hod. týdně + projektové dny Stanovení výstupů Stanovení učiva Stanovení metod a postupů Využití forem a metod práce projektu „Rozumíme penězům“

8 (Provoz a údržba domácnosti)
Oblast: Člověk a svět práce Předmět:: Svět práce (Provoz a údržba domácnosti) Období: 7. Očekávané výstupy Žák: Učivo Ročník Průřezová témata sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, platby Osobnostní a sociální výchova-Morální rozvoj- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu typy rozpočtu, jejich odlišnosti uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty a vysvětlí jejich omezení služby bank hotovostní a bezhotovostní platební styk uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky spotřeba, úspory, investice produkty finančního trhu pro investování uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu produkty finančního trhu pro získávání prostředků úvěry, splátkový prodej, leasing uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít pojištění

9 Realizace zpracování tématického plánu úvodní projektový den
motivace žáků vytvoření skupin „domácností“ seznámení se základními pojmy realizace jednotlivých témat

10 Kontakt: ZŠ Pečky, okres Kolín e-mail: zajic@zspecky.cz
Tel.: 321  Mob.:


Stáhnout ppt "Základní škola Pečky, okres Kolín"

Podobné prezentace


Reklamy Google