Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

; Základní škola Pečky, okres Kolín Mgr.Ing.Luboš Zajíc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "; Základní škola Pečky, okres Kolín Mgr.Ing.Luboš Zajíc."— Transkript prezentace:

1 ; Základní škola Pečky, okres Kolín Mgr.Ing.Luboš Zajíc

2 Základní škola Pečky, okres Kolín zřizovatelem školy je město Pečky plně organizovaná škola 443 žáků, 21 tříd ve dvou stupních školní družina, školní klub a školní jídelna-výdejna výuka podle ŠVP a programu Základní škola vzdělání s důrazem na komunikaci, toleranci názorů, řešení problémů nekonfliktní cestou, ochranu přírody a vlastního zdraví zaměření školy na informatiku, výuku cizích jazyků, EVVO, na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na rozvoj funkčních gramotností

3 Rozhodnutí vyučovat FG Konzultace s AISIS Získání pedagogického sboru Proškolení koordinátorů Zapracování do učebních plánů Realizace

4 Rozhodnutí vyučovat FG K čemu je to dobré ? Jaký to bude mít přínos pro žáky? Jaký to bude mít přínos pro školu? Proč ? Jsme schopni tento projekt realizovat v našich podmínkách?

5 Získání pedagogického sboru „ochutnávkový seminář“ pro pedagogický sbor

6 Zapracování FG do učebních plánů školy Základní škola matematika 9. ročník ŠVP svět práce 7. ročník

7 ŠVP RVP - provoz a údržba domácnosti „provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví“ 7. ročník 0,5 hod. týdně + projektové dny Stanovení výstupů Stanovení učiva Stanovení metod a postupů Využití forem a metod práce projektu „Rozumíme penězům“

8 Oblast: Člověk a svět práce Předmět:: Svět práce (Provoz a údržba domácnosti) Období: 7. Očekávané výstupy Žák: UčivoRočníkPrůřezová témata sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, platby 7. Osobnostní a sociální výchova-Morální rozvoj- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu typy rozpočtu, jejich odlišnosti7. uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty a vysvětlí jejich omezení služby bank hotovostní a bezhotovostní platební styk 7. uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky spotřeba, úspory, investice produkty finančního trhu pro investování 7. uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu produkty finančního trhu pro získávání prostředků úvěry, splátkový prodej, leasing 7. uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít pojištění7.

9 Realizace zpracování tématického plánu úvodní projektový den motivace žáků vytvoření skupin „domácností“ seznámení se základními pojmy realizace jednotlivých témat

10 Kontakt: ZŠ Pečky, okres Kolín e-mail: zajic@zspecky.cz Tel.: 321 785 267 Mob.:607 573 830


Stáhnout ppt "; Základní škola Pečky, okres Kolín Mgr.Ing.Luboš Zajíc."

Podobné prezentace


Reklamy Google