Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou."— Transkript prezentace:

1 Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou

2

3

4

5

6 Historie školy 2008

7 Školní vzdělávací program

8

9

10 Témata v jednotlivých ročnících 1.-3. roč. - komunikace - sebepojetí - pozitivní hodnocení druhých - akceptace druhého - komunikace citů - schopnost spolupráce - elementární prosociálnost

11 Témata v jednotlivých ročnících 4.-5. roč.- komunikace - sebepojetí - pozitivní hodnocení druhých - akceptace druhého - tvořivost v mezilidských vztazích - schopnost spolupráce - elementární prosociálnost - iniciativa - asertivní chování

12 Témata v jednotlivých ročnících 6. roč.- komunikace - objevení vlastní jedinečnosti, sebepoznání a sebepřijetí - pozitivní hodnocení druhých - tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů - identifikace a vyjádření citů - kognitivní a emocionální empatie - zvládání agrese - pomoc, přátelství a spolupráce

13 Témata v jednotlivých ročnících 7. roč.- objevení vlastní jedinečnosti a identity - být sám sebou, umět obhájit své názory a práva - prosociálnost jako složka identity - etické aspekty vztahu ke své rodině - integrace sexuální zralosti do kontextu osobnosti - vztah k nemocným, handicapovaným, starým lidem - reálné a zobrazené vzory

14 Témata v jednotlivých ročnících 8. roč. - zdroje etického poznávání lidstva - život, tělesné a duševní zdraví jako etická hodnota - ochrana přírody a životního prostředí - pravda jako etická hodnota - etické aspekty manželství, rodinného a sexuálního života - ekonomické hodnoty a etika - tvořivost v mezilidských vztazích, v povolání a zaměstnání

15 Témata v jednotlivých ročnících 9. roč. - důstojnost a hodnota lidské bytosti - prohloubení komunikačních dovedností - zdravý životní styl - závislosti a návykové látky - masmédia a jejich vliv - radost a optimismus - komplexní prosociálnost

16

17 Současný stav •Samostatný předmět ETV 90,2% žáků •Celkem (samostatný předmět nebo v rámci jiných předmětů) 100% žáků •Od 1.9.2011 samostatný předmět 100% žáků •Absolventi kurzu ETV – 4 učitelé, v kurzu nyní studují další 4 učitelé •Učebna etické výchovy – výuka ETV, výuka náboženství, schůzky školního parlamentu, přednášky…

18 Učebna etické výchovy

19 Výchovný styl a klima školy •Zapojení celého sboru •Diskuse o ETV na pravidelných poradách •Setkávání sboru s lektorkou ETV •Manuál etické výchovy •Lepší komunikace (žák – učitel) •Žáci jsou sdílnější a otevřenější... •Scházejí se ve smíšených skupinách (klub, parlament, čajovna…) – „znají se“

20 Statistika omluvených a neomluvených hodin

21 Součásti etické výchovy •Pondělní čtvrthodinky •Školní parlament •Školní klub •Školní poradenské pracoviště •Čajovna •Patronace deváťáků •Pobyty

22 Parlament

23 Školní klub

24 Poradenské pracoviště a čajovna

25 Patronace deváťáků

26 Pobyty

27 Budoucnost a vize…

28

29 Mladý zenový mnich se ptá svého mistra: „Co mohu udělat pro záchranu světa?“ „Ale k čemu pak jsou všechny mé dobré činy a všechno, oč se snažím?“ ptá se mnich zklamaně. Nato mistr: „Pomáhají ti, abys byl bdělý, když slunce vychází.“

30 Buďme tedy bdělí…

31 Děkuji za pozornost, Tomáš Just, Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou www.czsveseli.cz just.t@seznam.cz tel.: 776 725 058


Stáhnout ppt "Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou."

Podobné prezentace


Reklamy Google