Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naše zvolená průřezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova PROČ? formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách formuje osobnost žáka v jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naše zvolená průřezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova PROČ? formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách formuje osobnost žáka v jeho."— Transkript prezentace:

1 Naše zvolená průřezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova PROČ? formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách utváří praktické životní dovednosti a má každodenní využití v běžném životě utváří praktické životní dovednosti a má každodenní využití v běžném životě pomáhá žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu pomáhá žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu klade důraz na osobnostní, sociální a morální rozvoj klade důraz na osobnostní, sociální a morální rozvoj dělí se na tematické okruhy (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj) dělí se na tematické okruhy (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj)

2 Naše zvolená průřezová témata všechna zvolená PT zpracujeme v ŠVP do samostatné tabulky, respektujeme rozdělení na tematické okruhy všechna zvolená PT zpracujeme v ŠVP do samostatné tabulky, respektujeme rozdělení na tematické okruhy zároveň se PT jednotlivě objevují v učebním plánu – učebních osnovách na konci zvoleného vyučovacího předmětu v samostatné tabulce zároveň se PT jednotlivě objevují v učebním plánu – učebních osnovách na konci zvoleného vyučovacího předmětu v samostatné tabulce

3 Tabulka průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova Legenda k tabulkám: PRO – PROJEKT PRO – PROJEKT Čls – Člověk a jeho svět (1. stupeň) Vu – Věcné učení (2. stupeň) Tv – Tělesná výchova Řv – Řečová výchova Čt – Čtení Ps – Psaní Pč – Pracovní činnosti Vv – Výtvarná výchova

4 Průřezové téma: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Tématický okruhu (OSV) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - rozvoj schopností poznávání INT/ Čls, Řv, Hv, Tv, Vv, Pč INT/ Čls, Řv, Inf, Hv, Tv, Vv, Pč INT/ Vu, Řv, Hv, Tv, Vv INT/ Vu, Řv, Hv, Tv, VZ, Vv - sebepoznání a sebepojetíINT/ Čls, Tv INT/ Vu INT/ Vu, VZ - seberegulace a sebeorganizaceINT/ Čls INT/ Vu - psychohygienaINT/ Ps, Řv, Hv INT/ Ps, Řv, Hv, Tv INT/ Ps, Řv, Hv, Tv, VZ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - poznávací schopnosti INT/ Čls, Ps, Hv, Tv INT/ Čls, Ps, Hv INT/ Vu, Hv INT/ Vu, Hv, VZ - mezilidské vztahyINT/ Čls, Hv INT/ Vu, Hv INT/ Vu, Hv, VZ - komunikaceINT/ Čls, Řv, Hv, Vv INT/ Vu, Řv, Hv, Tv, Vv - spolupráce a soutěživostINT/ Čls, Hv INT/ Čls, Hv, Tv INT/ Vu, Hv, Tv MORÁLNÍ ROZVOJ - řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT/ Čls, Hv INT/ Vu, Hv INT/ Vu, Hv, VZ - hodnoty, postoje, praktická etika INT/ Čls INT/ Vu


Stáhnout ppt "Naše zvolená průřezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova PROČ? formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách formuje osobnost žáka v jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google