Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu definice “Sexuálního zdraví“ (Světová zdravotnická organizace Kadaň 1974) "Sexuální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu definice “Sexuálního zdraví“ (Světová zdravotnická organizace Kadaň 1974) "Sexuální."— Transkript prezentace:

1 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu definice “Sexuálního zdraví“ (Světová zdravotnická organizace Kadaň 1974) "Sexuální zdraví představuje takový souhrn tělesných, citových, rozumových a společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje její vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky".

2 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  Sexuální výchova musí být komplexní, její součástí musí být výchova ke kladným postojům a hodnotám.  Za předpokladu dobrého programu a použití vhodných metod je možno ovlivnit sexuální chování mladých směrem k větší zodpovědnosti a oddálení sexuálních aktivit.

3 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  monogamní rodina, založená na vzájemné úctě a lásce, je pozitivní hodnotou. Neexistuje všeobecně akceptovaný kodex sexuální etiky. Vycházíme ze společenských, národních a humanistických hodnot, jakými jsou hodnoty rodinného života, sociálního a osobního rozvoje

4 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu Doporučení mezinárodních institucí a vědecké skutečnosti k sexuální výchově: musí respektovat práva rodičů má podporovat sexuální zdraví ve smyslu definice přijaté světovou zdravotnickou organizací r. 1974 v Kodani musí respektovat známá psychologická a sociologická fakta

5 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu Fakta: Předčasný sex vede k promiskuitě předčasný sex nedovolí rozvinutí vyšších citů jako jsou porozumění, empatie, prosociální postoje apod Předčasný sex také často poškozuje organismus dívky Světová zdravotnická organizace (WHO) jako nejúčinnější cestu prevence AIDS doporučuje zdrženlivost

6 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  Z uvedených skutečností vyplývá, že sexuální výchova nesmí souhlasit se sexuálním experimentováním a předčasným sexem. Proto nesmí používat takové metody, které je podporují.

7 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  Principy sexuální výchovy  důraz na motivaci, hodnoty a postoje, na osobnostní a sociální stránku sexuality,  snaha oddálit sexuální aktivity na základě interiorizovaných hodnot,  Pravdivé informace o antikoncepci  rozvíjení komunikace, poznání a pozitivního hodnocení sebe a partnera (obecně i ostatních); kritické myšlení, empatie, asertivita, prosociální postoje a hodnoty,  *zdůraznění biologického a vývojového rozdílu mezi dívkou a chlapcem.

8 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  Didaktické cíle pro základní školu  Žák rozvíjí svou sexuální identitu.  Žák rozlišuje mezi konzumním postojem k sexu a zodpovědným vztahem.  Žák si uvědomuje hodnotu zdraví, které chrání a rozvíjí.

9 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  Didaktické cíle pro střední školu  Žák vnímá mládí jako přípravu na lásku rozvíjením věrnosti, odpovědnosti, respektu, obětavosti.  Žák rozumí podstatě a vlastnostem lásky a nehledá pochybné náhrady.  Žák rozvíjí pocit odpovědnosti za partnera.  Žák se vědomě připravuje na manželství.  Žák rozvíjí a pečuje o tělesné i duševní zdraví.

10 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  Sexuální výchova – vybraná témata, Výchova ke zdraví Přírička pro učitele, Praha 2009  Příručka SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – vybraná témata plně respektuje nově schválené i stávající kurikulární dokumenty MŠMT ČR.  Názory v této publikaci jsou názory autorů jednotlivých příspěvků a nemusí nezbytně odrážet oficiální politiku MŠMT.  Vydalo: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze

11 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  1. Sexuální výchova z pohledu etiky PaedDr. Lenka Kubrichtová  Sexuální výchova, která je pojímána jako bio-psycho-sociální kategorie s etickým rozměrem  Sexuální výchova je svým obsahem velmi úzce propojena s etikou a toto propojení se realizuje především v osobnostním a sociálním rozvoji žáků

12 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu Je nutné:  respektovat základní mravní vědomí a hodnoty, kterými je jedinec formován v rodinném prostředí  respektovat etické hodnoty vyplývající z příslušnosti jedince k etnické skupině, náboženské skupině, regionu  poukazovat na hodnoty, které jsou celospolečenským konsenzem – důraz na lidskou důstojnost, nedotknutelnost svobody, rovnost, spravedlnost, solidaritu, lidská práva

13 Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu  Etická výchova je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole, ale zároveň by měla být součástí života celé školy. Vzhledem k tomu, že sexuální výchova je nedílnou součástí výchovy ke zdraví na školách, je etika i její součástí.


Stáhnout ppt "Aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a zdravému životnímu stylu definice “Sexuálního zdraví“ (Světová zdravotnická organizace Kadaň 1974) "Sexuální."

Podobné prezentace


Reklamy Google