Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 1VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_09.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 1VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_09."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 1VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_09 7. 11. 20124.B 4. 11. 2012

2 Komanditní společnost – zákonná úprava Jméno autora (vč. titulu): Škola – adresa: Ročník: Předmět: Anotace : 4. ročník Účetnictví Ing. Hana Samcová OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615 Prvky zákonné úpravy (společníci, ručení, orgány) ověřeny ve vazbě na zákon a procvičeny v kontrolních tabulkách Tematická oblast: Právní formy podnikání – odlišnosti v účtování

3  Spole č nost tvo ř í dva odlišné typy spole č ník ů – komanditisté a komplementá ř i. Podle ObchZ povinně vytvá ř í základní kapitál. Minimální výše základního kapitálu není stanovena.

4 Ru č í za závazky spole č nosti do výše svého vkladu, který č iní povinn ě minimáln ě 5 000,- K č. Úkol: v které právní form ě mají spole č níci obdobné postavení?

5 Ru č í za závazky spole č nosti do výše svého vkladu, který č iní povinn ě minimáln ě 5 000,- K č. Úkol: v které právní form ě mají spole č níci obdobné postavení? Spole č nost s ru č ením omezeným

6 Za závazky spole č nosti ručí neomezeně celým svým majetkem. P ř i zalo ž ení spole č nosti nebo p ř i vstupu do ní nemají povinnost vložit ž ádný majetek. Úkol: v které právní form ě mají spole č níci obdobné postavení?

7 Za závazky spole č nosti ručí neomezeně celým svým majetkem. P ř i zalo ž ení spole č nosti nebo p ř i vstupu do ní nemají povinnost vložit ž ádný majetek. Úkol: v které právní form ě mají spole č níci obdobné postavení? Spole č níci ve ve ř ejné obchodní spole č nosti

8  mailto:http://portal.justice.cz/Justice2/Uv od/uvod.as mailto:http://portal.justice.cz/Justice2/Uv od/uvod.as  Uve ď te 2 p ř íklady komanditních spole č ností v č etn ě jejich p ř edm ě tu č innosti Č.Č.Název spole č nostiP ř edm ě t č innosti 1. 2.

9 Povinná minimální výše základního kapitálu p ř i zalo ž ení k. s. Spole č ník ru č ící za závazky spole č nosti do výše svého nesplaceného vkladu Nejvyšším orgánem spole č nosti je Spole č ník ru č ící za závazky spole č nosti neomezen ě

10 Kontrolní otázky Povinná minimální výše základního kapitálu p ř i zalo ž ení k. s.není stanovena Spole č ník ru č ící za závazky spole č nosti do výše svého nesplaceného vkladukomanditista Nejvyšším orgánem spole č nosti jevalná hromada Spole č ník ru č ící za závazky spole č nosti neomezen ě komplementá ř

11 1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-87237-47-2 2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony 3) http://portal.justice.cz 4) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xls/platna_legislativa_ucetni_ standardy_75927.html 5) Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro podnikatele : ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-729-4 6) Obchodní zákoník a předpisy související : ANAG. 2012. ISBN 978-80- 7263-720-1


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 1VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_09."

Podobné prezentace


Reklamy Google