Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt EU – OP Vzd ě lávání pro konkurenceschopnost “KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉHO ŽÁKA – základní krok do života“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt EU – OP Vzd ě lávání pro konkurenceschopnost “KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉHO ŽÁKA – základní krok do života“"— Transkript prezentace:

1 Projekt EU – OP Vzd ě lávání pro konkurenceschopnost “KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉHO ŽÁKA – základní krok do života“

2 Strukturované učení Číslo aktivity:01 Manažer aktivity Mgr. Lenka Havlíková

3 Klíčová aktivita STRUKTUROVANÉ U Č ENÍ Manažer aktivity - Mgr. Lenka Havlíková CÍL: Vyučovat žáky metodou strukturovaného učení, která využívá strukturovaného prostoru, časového plánu, vizualizace, pravidelnosti, odměny.  Speciálně upravené prostředí - pracovní a klidový prostor - pracovní místa pro individuální výuku - centrální registr na pomůcky - strukturované krabice - didaktické, kompenzační a ICT pomůcky

4 Výstupy z aktivity STRUKTUROVANÉ UČENÍ 2 sady vzd ě lávacích materiál ů – 200 strukturovaných krabic vybavených didaktickými pom ů ckami /fotky piktogramy, makety r ů zných p ř edm ě t ů, komponenty po rozvoj jemné motoriky, obrázky,…./ Komunika č ní knihy a tabulky Databáze obrázkového systému /metodika po u č itele/ pro jednotlivé č innosti z oblasti smyslové a rozumové výchovy Eduka č ní profily žák ů Vzd ě lávání pedagogických pracovník ů v oblasti „Vzd ě lávání žák ů s autismem a žák ů se zdravotním postižením“ Workshop a analýza z n ě j na téma „Zavád ě ní metody strukturovaného u č ení“ Fotodokumentace z výuky Archivace na CD

5 Strukturované krabice  strukturované krabice jsou rozd ě leny na n ě kolik č ástí  usnad ň ují žák ů m orientaci v jednotlivých úkolech  jsou d ě leny podle individuálních a mentálních pot ř eb žáka  pomáhají zjednodušit a zp ř ehlednit jednotlivé úkoly, nap ř. z rozumové nebo smyslové výchovy

6 Typy strukturovaných krabic

7

8

9 Ukázka používaných piktogramů v strukturovaném rozvrhu hodin - jednotlivých činností Používané piktogramy dávají žákům vizuální odpověď na otázku „kdy“ a „kde“. Jestliže žák ví, co ho v danou dobu čeká, potřebuje také vědět, jak dlouho tato činnost potrvá.

10 Ukázka používaných piktogramů


Stáhnout ppt "Projekt EU – OP Vzd ě lávání pro konkurenceschopnost “KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉHO ŽÁKA – základní krok do života“"

Podobné prezentace


Reklamy Google