Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."— Transkript prezentace:

1 Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 Tematická oblast: marketing a management Autor: Ing. Iveta Kubistová Téma: Hlavní mana ž erské funkce Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_MM_13_HLAVNI MANAGERSKE FUNKCE Datum tvorby: 14.6.2013 Klí č ová slova: plánovaní, organizování, kontrola Anotace: materiál slou ž í k procvi č ení tématiky managementu

2

3 1)plánování = je dlouhodobý proces stanovování cíl ů a hledání cest, jak t ě chto cíl ů dosáhnout. 2)organizování = p ř id ě lování rolí a rozd ě lení jednotlivých úkol ů mezi pracovníky nebo mezi jednotlivá odd ě lení.

4 3)personalistika = zabývá se č lov ě kem v pracovním procesu, je zam ěř ená na výb ě r pracovník ů, zvyšování kvalifikace, motivaci,… 4)vedení lidí = ř ízení č inností zam ě stnanc ů tak, aby p ř i co nejmenších nákladech, podávali co nejlepší výkon.

5 5)kontrola = funkce, která porovnává skute č ný stav se stavem plánovaným. 6)koordinace = propojuje výše uvedené mana ž erské funkce.

6 Zamyslete se nad tím, co je to cíl? CÍL  ur č itá p ř edstava budoucího výsledku, kterého chceme dosáhnout.

7  Jaromír Veber a kol. Management, Management Press, Praha 2000 ISBN 80 – 7261 – 029 – 5 o Vlastní zdroje autorky o Galerie klipart


Stáhnout ppt "Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."

Podobné prezentace


Reklamy Google