Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krou ž ky školní dru ž iny Výtvarný krou ž ek  Ve výtvarném krou ž ku d ě ti zkoušejí malovat r ů znými technikami  Uplat ň ují výtvarný talent  Pracují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krou ž ky školní dru ž iny Výtvarný krou ž ek  Ve výtvarném krou ž ku d ě ti zkoušejí malovat r ů znými technikami  Uplat ň ují výtvarný talent  Pracují."— Transkript prezentace:

1

2 Krou ž ky školní dru ž iny

3 Výtvarný krou ž ek  Ve výtvarném krou ž ku d ě ti zkoušejí malovat r ů znými technikami  Uplat ň ují výtvarný talent  Pracují s keramickou hlínou  Svými pracemi se podílí na výzdob ě areálu školy  Rozvíjí výtvarnou fantazii a um ě lecký vkus  U č í se pracovat v kolektivu

4 Krou ž ek plavání  Je ur č en pro d ě ti,které se nebojí vody  D ě ti si zde u ž ívají r ů zné vodní hrátky,pomoci kterých se zdokonalují v dovednosti plaveckého um ě ní  Plavecký výcvik p ř ispívá k otu ž ování a odolnosti d ě tí v ůč i nemocem  Podporuje d ě ti ve zdravé sout ěž ivosti  Posiluje rozvoj t ě lesných schopností d ě tí,radosti ze hry ve vod ě

5 Krou ž ek va ř ení  D ě ti se u č í va ř it a p ř ipravovat jednoduchá a zdravá jídla  Získávají p ř edstavu o základních potravinách,ze kterých se va ř í  Poznávají technologické postupy p ř i p ř íprav ě jídel  U č í se servírovat a stolovat  Rozeznávají zdravá a nezdravá jídla

6 Sportovní krou ž ek  Ve sportovním krou ž ku se d ě ti v ě nují r ů zným pohybovým hrám,mí č ovým hrám,cvi č ení na ná ř adí  U č í se zdravé sout ěž ivosti  Formou hry rozvíjí pohybovou soustavu soustavu. Pravideln ě cvi č í pro udr ž ení zdravého organismu

7 Angli č tina pro 1. a 2.t ř ídy (pro ka ž dý ro č ník zvláš ť )  Základy anglického jazyka formou her  Zábavná forma sebevzd ě lávání  Pou ž ívaní didaktických pom ů cek p ř i u č ení  Rozvoj p ř irozeného Zájmu o cizí jazyk


Stáhnout ppt "Krou ž ky školní dru ž iny Výtvarný krou ž ek  Ve výtvarném krou ž ku d ě ti zkoušejí malovat r ů znými technikami  Uplat ň ují výtvarný talent  Pracují."

Podobné prezentace


Reklamy Google