Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro č práv ě hotelový porcelán?. N ě co málo o G. Benedikt G. Benedikt je č eská porcelánka, kterou vlastní č eský majitel, její historie se za č ala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro č práv ě hotelový porcelán?. N ě co málo o G. Benedikt G. Benedikt je č eská porcelánka, kterou vlastní č eský majitel, její historie se za č ala."— Transkript prezentace:

1 Pro č práv ě hotelový porcelán?

2 N ě co málo o G. Benedikt G. Benedikt je č eská porcelánka, kterou vlastní č eský majitel, její historie se za č ala psát ji ž v roce 1882. Fabrika se nachází ve Dvorech. Vyrábíme porcelán pro profesionální pou ž ití v gastronomii, pro hotely, restaurace a catering. V tomto segmentu je velký po ž adavek p ř edevším na kvalitu a trvanlivost. V Č eské republice je náš porcelán č asto znám jako „hotelák“, kvalitou se ř adí mezi p ř ední výrobce v Evrop ě.

3 Jak poznáte porcelán G. Benedikt Ve Dvorech se vyrábí porcelán pod t ř emi zna č kami - G. Benedikt, Lilien a Langenthal. Náš porcelán poznáte, pokud výrobek oto č íte tak, aby jste vid ě li spodní stranu. Náš porcelán poznáte, pokud výrobek oto č íte tak, aby jste vid ě li spodní stranu. Ka ž dý výrobek má zelené spodní zna č ení G. Benedikt nebo Lilien nebo Langenthal, zále ž í o jaký tvar se jedná. Spodní zna č ení je v ž dy pod glazurou. Ka ž dý výrobek má zelené spodní zna č ení G. Benedikt nebo Lilien nebo Langenthal, zále ž í o jaký tvar se jedná. Spodní zna č ení je v ž dy pod glazurou.

4 Výhody G. Benedikt porcelánu Díky své siln ě jší konstrukci snese tvrdší zacházení, ta zaru č uje 3x – 4x vyšší mechanickou odolnost. Díky své siln ě jší konstrukci snese tvrdší zacházení, ta zaru č uje 3x – 4x vyšší mechanickou odolnost. Veškeré dekorace jsou vtavné, co ž znamená naprostou zdravotní nezávadnost a je podmínkou trvalé krásy dekoru. Veškeré dekorace jsou vtavné, co ž znamená naprostou zdravotní nezávadnost a je podmínkou trvalé krásy dekoru. Výrobky je mo ž né bez obav pou ž ít pro p ř ípravu jídel v mikrovlnných troubách. Výrobky je mo ž né bez obav pou ž ít pro p ř ípravu jídel v mikrovlnných troubách.

5 Bílý i dekorovaný porcelán odpovídá p ř ísným hygienickým normám. Veškeré certifikáty jsou k dispozici. Bílý i dekorovaný porcelán odpovídá p ř ísným hygienickým normám. Veškeré certifikáty jsou k dispozici. Speciální tvarování dovoluje porcelán úsporn ě skladovat a p ř epravovat, okraje šálk ů jsou glazované, co ž zamezuje rozbití. Speciální tvarování dovoluje porcelán úsporn ě skladovat a p ř epravovat, okraje šálk ů jsou glazované, co ž zamezuje rozbití. Porcelán lze mýt v my č kách nádobí. I p ř i pou ž ití agresivních mycích prost ř edk ů nedochází k rozbití č i poni č ení dekoru. Porcelán lze mýt v my č kách nádobí. I p ř i pou ž ití agresivních mycích prost ř edk ů nedochází k rozbití č i poni č ení dekoru.

6 Ka ž dou ř adu porcelánu lze pr ů b ěž n ě dopl ň ovat a rozši ř ovat. Mo ž nost kombinování r ů zných tvar ů. Ka ž dou ř adu porcelánu lze pr ů b ěž n ě dopl ň ovat a rozši ř ovat. Mo ž nost kombinování r ů zných tvar ů. Velká odolnost v ůč i tepelným šok ů m, jak studeným, tak teplým. Velká odolnost v ůč i tepelným šok ů m, jak studeným, tak teplým. Hotelový porcelán postupn ě nachází i vyu ž ití v domácnostech.

7 A další výhody…. Všechny ř ady se stále vyrábí, co ž umo žň uje hotel ů m a gastronomickým za ř ízením bezproblémové dopl ň ování. Všechny ř ady se stále vyrábí, co ž umo žň uje hotel ů m a gastronomickým za ř ízením bezproblémové dopl ň ování. Krátké dodací lh ů ty, porcelán je u nás skladem. Krátké dodací lh ů ty, porcelán je u nás skladem. Mo ž nost dekorace (vlastní design nebo logo) na p ř ání zákazníka bez po ž adavku na min. mno ž tví. Mo ž nost dekorace (vlastní design nebo logo) na p ř ání zákazníka bez po ž adavku na min. mno ž tví. Podporujeme vývoj nových výrobk ů dle po ž adavk ů zákazníka. Podporujeme vývoj nových výrobk ů dle po ž adavk ů zákazníka.

8 Vítáme Vaše nám ě ty a s dotazy nás neváhejte kontaktovat. Vítáme Vaše nám ě ty a s dotazy nás neváhejte kontaktovat.


Stáhnout ppt "Pro č práv ě hotelový porcelán?. N ě co málo o G. Benedikt G. Benedikt je č eská porcelánka, kterou vlastní č eský majitel, její historie se za č ala."

Podobné prezentace


Reklamy Google