Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VADY DEKORACE. P ř i dekoraci porcelánu m ů žou vznikat r ů zné vady, které jsou ovlivn ě ny jednak lidským faktorem a jednak materiálem. Proto musí být.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VADY DEKORACE. P ř i dekoraci porcelánu m ů žou vznikat r ů zné vady, které jsou ovlivn ě ny jednak lidským faktorem a jednak materiálem. Proto musí být."— Transkript prezentace:

1 VADY DEKORACE

2 P ř i dekoraci porcelánu m ů žou vznikat r ů zné vady, které jsou ovlivn ě ny jednak lidským faktorem a jednak materiálem. Proto musí být porcelánové výrobky, dekora č ní materiál a pom ů cky dokonale p ř ipraveny a musí se dodržovat režim vypalování barev. Toto platí pro všechny druhy zdobení porcelánu.

3 Vady při zlacení Linkování a páskování Výrobek p ř ed dekorováním musí být zbavený prachu a mastnoty. Pokud tomu tak není zp ů sobí to: rozpíjení linek, pásek p ř erušení souvislé linie Tyto vady mohou být zp ů sobeny i nevhodným ř ed ě ním zlata, nebo použitím nesprávného ř edidla a špatným prot ř epáním p ř ed použitím.

4 Ukázka Rozpité zlato P ř erušovaná páska

5 Razítkování Rozpité kontury – špatné, opot ř ebované razítko Vyho ř ení zlata – silný nános vrstvy Fialovošedé zabarvení – slabý nános vrstvy

6 Ukázka vady razítka vytrhané rozpité správné

7 Vada po výpalu

8 Odstranění špatného razítka P ř i odstran ě ní chybn ě provedeného úkonu musí být set ř ení dokonalé, jinak z ů stává po výpalu fialový flek.

9 Po výpalu

10 Odstranění vad při dekoraci zlatem Vady lze odstranit vygumová- ním speciální gumou na zlato.

11 Vady při dekoraci barvou Zde hraje úlohu správn ě p ř ipravená barva. Krupi č ková barva – špatn ě ut ř ená Flekatá barva – suchá Rozteklá barva – p ř emašt ě ná Po výpalu se loupe – silný nános

12 Suchá barva Špatn ě táhne, je vyd ř ená.

13 Řídká přemaštěná barva Rozpíjí se, te č e.

14 Nános barvy Silný nános po výpalu se loupe

15 Vady při dekoraci tiskem Správn ě nalakovaný a vyst ř ižený obtisk musí být na výrobek správn ě nalepen a vyhlazen. Potrhaný tisk – nevyhlazené vrásky Vyho ř elé fleky – vzduchové bubliny Vyva ř ený dekor – obrácen ě nalepený tisk K ř iv ě nalepený tisk

16 Nevyhlazené vrásky P ř ed výpalem Po výpalu

17 Vzduchové bubliny P ř ed výpalem Po výpalu

18 Obráceně nalepený tisk P ř ed výpalem Po výpalu

19 Vady vzniklé při výpalu Vinou špatného odv ě trávání v zažíhací peci mohou vzniknout vady jako nap ř. – rozpité kontury, matná barva. Špatným ložením v peci m ů že dojít k sesunutí výrobk ů a tím k znehodnocení. Neproložení plochých výrobk ů vede k p ř ilepení a následn ě k vytržení dekoru.

20 KONTROLNÍ OTÁZKY

21 Otázka Jak jsou ovliv ň ovány vady vzniklé p ř i dekoraci?

22 Odpověď Vady p ř i dekoraci jsou ovlivn ě ny jednak lidským faktorem a jednak materiálem.

23 Otázka Co musíme ud ě lat s výrobkem p ř ed dekorováním?

24 Odpověď P ř ed dekorováním musíme výrobky zbavit prachu a mastnoty.

25 Otázka Co zp ů sobí silný nános barvy po výpalu?

26 Odpověď Silný nános barvy zp ů sobí olupování po výpalu.

27 Otázka Č ím lze odstranit vady zlata po výpalu?

28 Odpověď Vady zlata lze odstranit speciální gumou na zlato.


Stáhnout ppt "VADY DEKORACE. P ř i dekoraci porcelánu m ů žou vznikat r ů zné vady, které jsou ovlivn ě ny jednak lidským faktorem a jednak materiálem. Proto musí být."

Podobné prezentace


Reklamy Google