Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Vzd ě lání pro konkurenceschopnost ZŠ Byst ř ice n.P., Nádra ž ní 615 Vypracovala: Mgr. Martina Švestková U č ivo vlastiv ě dy pro 5.ro č ník ZŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Vzd ě lání pro konkurenceschopnost ZŠ Byst ř ice n.P., Nádra ž ní 615 Vypracovala: Mgr. Martina Švestková U č ivo vlastiv ě dy pro 5.ro č ník ZŠ."— Transkript prezentace:

1 Projekt Vzd ě lání pro konkurenceschopnost ZŠ Byst ř ice n.P., Nádra ž ní 615 Vypracovala: Mgr. Martina Švestková U č ivo vlastiv ě dy pro 5.ro č ník ZŠ

2  Venkované se rozd ě lovali podle majetku (kolik vlastnili p ů dy nebo dobytka) - sedláci - rolníci - bezzemci (ti si pronajímali kousek p ů dy od sedlák ů nebo od obce)

3  Nemajetní lidé: - č eledíni, d ě ve č ky (pracovali pouze za stravu a bydlení u sedláka) - chudina, ž ebráci ( ž ili z dar ů ostatních)

4 Na obrázku vidíš sv ě tnici – kuchyni z 18.stol. N ě co je ale na obrázku špatn ě. Najdeš tu n ě jaké chyby?

5  Rok byl rozd ě len na menší úseky, které vyvrcholily n ě jakým svátkem.  Pond ě lí a ž sobota – pracovní dny  Ned ě le – den sváte č ní, dopoledne bohoslu ž by, po ob ě d ě č as odpo č inku a zábavy.

6

7  vypráv ě ní p ř íb ě h ů  vypráv ě ní hr ů zostrašných historek  Zp ě v lidových písní  „na dra č ku“ – vysv ě tli ustálené slovní spojení

8

9  1781 – císa ř Josef II. zrušil nevolnictví  P ř esto museli poddaní nadále robotovat – tzn. ž e museli zadarmo pracovat na polích pat ř ících vrchnosti, navíc museli odevzdávat díl z toho, co sami vyp ě stovali  Úhorový systém – 1/3 p ů dy le ž ela ladem, aby si „odpo č inula“  Ná ř adí: motyky, srpy, kosy  Sklize ň se skladovala v pytlích v sýpkách.

10  Pou ž ité zdroje:  VLASTIV Ě DA 5 – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH Č ESKÝCH D Ě JIN - u č ebnice vlastiv ě dy pro 5. ro č ník  realityp.remax-czech.cz  ao-institut.cz


Stáhnout ppt "Projekt Vzd ě lání pro konkurenceschopnost ZŠ Byst ř ice n.P., Nádra ž ní 615 Vypracovala: Mgr. Martina Švestková U č ivo vlastiv ě dy pro 5.ro č ník ZŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google