Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ž IVOT VE ST Ř EDOV Ě KU Vlastivěda pro 4. ročník Gabriela Mikulková 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ž IVOT VE ST Ř EDOV Ě KU Vlastivěda pro 4. ročník Gabriela Mikulková 2011."— Transkript prezentace:

1 Ž IVOT VE ST Ř EDOV Ě KU Vlastivěda pro 4. ročník Gabriela Mikulková 2011

2 CÍRKEV Hlavou církve byl PAPE Ž V č ele církve v Č echách stáli biskupové V klášterech ž ili mniši a jeptišky

3 CÍRKEV V kostelech slou ž ili kn ěž í V klášterech ž ili mniši a jeptišky

4 CÍRKEV Vlastnila kostely a kláštery Vlastnila vesnice i s poddanými

5 CÍRKEV Nechávala si platit za k ř ty, svatby a další ob ř ady Prodávala odpustky

6 CÍRKEV P ř edstavitelé církve ž ili ve velkém p ř epychu Nedodr ž ovali desatero p ř ikázání bo ž ích

7 CÍRKEV 1. Nebudeš mít jiné bohy! 2. Nebudeš zneužívat mého jména! 3. Budeš zachovávat den odpočinku! 4. Budeš ctít otce a matku! 5. Nebudeš zabíjet! 6. Nebudeš cizoložit! 7. Nebudeš krást! 8. Nebudeš lhát! 9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!

8 CÍRKEV Prodávala odpustky – pokud n ě kdo ud ě lal n ě co špatného, sta č ilo, aby církvi za to zaplatil a bylo mu odpušt ě no

9 ŠLECHTA Nejbohatší vrstva hned po králi Vlastnila lesy, pole, louky, rybníky a vesnice i s poddanými

10 ŠLECHTA Panský stav – páni, nejbohatší šlechta Páni bydleli v hradech a vlastnili i n ě kolik vesnic s mnoha poddanými Páni - pracovali č asto v královských slu ž bách a sna ž ili se omezovat moc krále

11 ŠLECHTA Zemané – chudší šlechta, bydleli v tvrzích Zemané vlastnili v ě tšinou pouze jednu vesnici Č asto slou ž ili ve vojsku nebo u bohatých pán ů

12 ST Ř EDOV Ě KÁ VESNICE V ě tšina lidí ž ila ve vesnicích Domy m ě ly v ě tšinou jednu místnost, k té byly p ř ipojeny chlévy

13 ST Ř EDOV Ě KÁ VESNICE V ě tšina lidí ž ila ve vesnicích Domy m ě ly v ě tšinou jednu místnost, ke ktEré byly p ř ipojeny chlévy

14 ST Ř EDOV Ě KÁ VESNICE Skupiny obyvatelstva Poddaní – odvád ě li králi, šlecht ě nebo církvi desátky ( č ást své úrody, č ást svého výd ě lku a podobn ě ) Sedláci – nejbohatší venkované, bylo jich málo Bezzemci – nem ě li ž ádnou p ů du, museli pracovat na cizí p ů d ě (za p ů j č ení p ů dy museli platit)

15 ST Ř EDOV Ě KÁ m ě sta Obchodníci – nejbohatší m ě š ť ané Ř emeslníci – chudší, ale po č etn ě jší skupina m ě š ť an ů Chudina – tovaryši a u č edníci (pomocníci ř emeslník ů ) Ž ebráci – byli závislí na pomoci m ě š ť an ů


Stáhnout ppt "Ž IVOT VE ST Ř EDOV Ě KU Vlastivěda pro 4. ročník Gabriela Mikulková 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google