Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení DUM 15 - 01 - Sá - DUM Autor Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení DUM 15 - 01 - Sá - DUM Autor Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Označení DUM 15 - 01 - Sá - DUM Autor Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 Předmět a očekávaný výstup Ročník: 7. Datum: 29. 9. 2011 Předmět: Dějepis Tematický celek: Společnost v době raného středověku Očekávaný výstup: Uvědomuje si rozdíl mezi starověkem a středověkem. Umí vysvětlit podstatu feudalismu. Charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy raného feudalismu a jejich vzájemné vztahy. Anotace: Prezentace slouží jako podpora výkladu o jednotlivých vrstvách společnosti v době raného středověku a jejich vzájemných vztazích. Je doplněna pracovním listem. Klíčová slova: Feudalismus, feudál, desátek, poddaný, král

2 Společnost v době raného středověku  Středověk a feudalismus  Jednotlivé vrstvy raně feudální společnosti

3 Středověk = feudalismus (zápis)  STŘEDOVĚK = třetí vývojové období lidské historie, které se také nazývá feudalismus. Ot.č.1 Vyjmenuj předchozí vývojová období lidstva a pokus se vymezit jejich hlavní znaky.  Slovo FEUDALISMUS je odvozeno od slova FEUDUM = půda nebo léno = pozemek předaný feudálovi k doživotnímu nebo dědičnému užívání. Ot.č.2 Objasni pojmy doživotní a dědičný V době raného středověku tvoří společnost dvě základní vrstvy obyvatelstva:  FEUDÁLOVÉ = majitelé léna / pozemku, půdy/  PODDANÍ = rolníci pracující na půdě, kteří jsou k ní dědičně připoutáni.

4 Feudálové K majitelům půdy v době raného středověku patřili:  král  feudálové světští  feudálové církevní

5 Král  nejobvyklejší titul evropských panovníků  stojí nade všemi lidmi a vládne jim  je také vrchním vlastníkem půdy v celé zemi  půdu dává členům královské vojenské družiny za prokázané služby jako odměnu, nebo církvi za prokázaná dobrodiní Obr 1

6 Feudálové světští = ŠLECHTA bojují, chrání  vojenská, později královská družina  její členové dostávají za své služby odměnu v podobě pozemků a na nich usedlých rolníků  šlechta se dělí na: vyšší / páni, baroni, hrabata nižší / rytíři, zemané / Obr.3 Obr.2

7 Feudálové církevní modlí se  kněží,biskupové - farnosti, diecéze  mniši, opati, abatyše - kláštery Obr.4 Obr.5 Obr.6

8 Rolníci = poddaní pracují  Poddaní = nejpočetnější skupina obyvatel v době feudalismu, která půdu nevlastní, ale pronajímá si ji od feudála.  Majitel půdy – feudál – je může spolu s půdou prodat nebo darovat jinému feudálovi.  Poddaní jsou částečně nesvobodní, neboť jsou dědičně připoutáni k půdě.  Za pronájem půdy platí: feudálovi světskémuDÁVKY = 2x ročně naturálie /obilí, vejce, zeleninu, ovoce…/ feudálovi církevnímuDESÁTEK = 10. díl úrody. Ot. 3 Ve slovníku zjisti význam slova naturálie ( naturální)

9 KRÁL kláštery, farnostivojenská družina feudálové světští feudálové církevní P O D D A N Í Daruje půdu jako odměnu DÁVKYDESÁTKY

10 Autorizace Obr. č. 1 Použitý zdroj: < http://www.muzeumkarlovamostu.cz/files/karel%20IV%20socha.jpg>[citObr. č. 1 Použitý zdroj: [cit. 29.9.2011] Obr. č. 2 Použitý zdroj { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/10/2851224/slides/slide_10.jpg", "name": "Autorizace Obr.č.", "description": "1 Použitý zdroj: < http://www.muzeumkarlovamostu.cz/files/karel%20IV%20socha.jpg>[citObr. č. 1 Použitý zdroj: [cit. 29.9.2011] Obr. č. 2 Použitý zdroj


Stáhnout ppt "Označení DUM 15 - 01 - Sá - DUM Autor Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google