Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L ENNÍ SYSTÉM Jan VACEK 2.E. V ZNIK STŘEDOVĚKÉHO FEUDÁLNÍHO STÁTU Barbarští králové po pádu římské říše nejsou schopni zajišťovat rozsáhlý daňový systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L ENNÍ SYSTÉM Jan VACEK 2.E. V ZNIK STŘEDOVĚKÉHO FEUDÁLNÍHO STÁTU Barbarští králové po pádu římské říše nejsou schopni zajišťovat rozsáhlý daňový systém."— Transkript prezentace:

1 L ENNÍ SYSTÉM Jan VACEK 2.E

2 V ZNIK STŘEDOVĚKÉHO FEUDÁLNÍHO STÁTU Barbarští králové po pádu římské říše nejsou schopni zajišťovat rozsáhlý daňový systém decentralizace systému výběru daní a fungování společnosti = Panovník daruje půdu společně s jejími obyvateli za zásluhy v boji členům své vojenské družiny ( družiníkům ), kteří mají nyní zajišťovat další funkčnost

3 V ZNIK STŘEDOVĚKÉHO FEUDÁLNÍHO STÁTU

4 S TŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST

5 T ROJÍ LID panovník Vyšší šlechta panský stav (hrabě, baron, vévoda) Nižší šlechta: rytíři, zemani, vladykové Poddaný lid: rolníci (zemědělci) obyvatelé měst = rozdělení středověké společnosti na tři společenské řády 1. 2. 3.

6 L ENNÍ SYSTÉM (F EUDALISMUS ) Léno (lat. feudum) = oblast, území, půda, jejímž vlastníkem je vládce země Lenní systém = obvyklý způsob státní správy ve středověku vztahy mezi panovníkem a poddanými

7 L ENNÍ SYSTÉM (F EUDALISMUS ) Panovník propůjčoval léno poddanému Feudál (lenní pán) Vazal (leník) - Ochrana a materiální zajištění prostřednictvím léna - Věrnost, poslušnost a vojenská služba panovníkovi Lenní slib

8 L ENNÍ SYSTÉM (F EUDALISMUS ) poté se půda vracela panovníkovi. Nejdříve spravoval vazal léno do konce svého života Panovník později uznává dědičnost léna, půda tak zůstává dědictvím vazala => vzniká šlechta

9 F EUDÁLNÍ RENTY ( POPLATKY ) = poddaný fyzicky pracuje pro feudála a) Robota = poddaný odvádí část vyprodukovaných zemědělských plodů feudálovi, kterému půda patří b) Naturální renta = poddaný získává peníze z prodeje na trhu a potom platí feudálům (světským i duchovním) v penězích c) Peněžní renta (stálý plat)

10 D OPLŇUJÍCÍ INFORMACE Lenní smlouvu ukončila smrt jednoho z partnerů nebo porušení slibu. V takovém případě mohlo být léno vazalovi odebráno. Vazal (leník) mohl mít i vlastní leníky, byl tedy jak vazalem, tak i lenním pánem. Jeden šlechtic mohl mít uděleno několik lén od různých pánů. V rozvinutých evropských oblastech včetně českého státu převládla renta peněžní (13. – 14. století), i když starší typy feudální renty obvykle zůstaly částečně zachovány (potraviny a služby pro hrady, kostely).

11 O BRÁZKY Vazal přísahá věrnost svému feudálovi

12 K ONEC Děkuji za zhlédnutí… …a doufám, že se Vám prezentace líbila Jan Vacek 2.E Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Feud%C3%A1l http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2005081601 http://cs.wikipedia.org/wiki/Feudalismus http://kotoul.blog.cz/0811/vladcove-svetsti-a-cirkevni http://dirk.osoba.cz/rubriky/historia-magistra-vitae/stredovek/feudalismus-lenni-system http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/pages/prameny-stredovekeho- prava.html


Stáhnout ppt "L ENNÍ SYSTÉM Jan VACEK 2.E. V ZNIK STŘEDOVĚKÉHO FEUDÁLNÍHO STÁTU Barbarští králové po pádu římské říše nejsou schopni zajišťovat rozsáhlý daňový systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google