Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Co je strategie? Dlouhodobý plán č inností zam ěř ený na dosa ž ení cíle Z ř eckého „strategos“ – generál - vedení  Rozdíl mezi strategií a taktikou?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Co je strategie? Dlouhodobý plán č inností zam ěř ený na dosa ž ení cíle Z ř eckého „strategos“ – generál - vedení  Rozdíl mezi strategií a taktikou?"— Transkript prezentace:

1

2  Co je strategie? Dlouhodobý plán č inností zam ěř ený na dosa ž ení cíle Z ř eckého „strategos“ – generál - vedení  Rozdíl mezi strategií a taktikou? Strategie - cíl koho a kdy dobít – vize Taktika - zp ů sob, jak nep ř ítele dobít - metody

3  stvo ř ení  spasení č lov ě ka  slu ž ba Pána Je ž íše  celá historie  vznik církve v dob ě Ř ímské ř íše  jsme stvo ř ení k Bo ž ímu obrazu – máme mít podobné myšlení

4  cílem bylo zv ě stování evangelia pohan ů m v tehdejším sv ě te  Skutky 14,21 - 27 - strategicky šel do hlavních m ě st  Skutky 16, 6 – 12 - hledal Bo ž í vedení – cesta do Makedonie  Ř ím 15,18-19 – cíl splnil a naplnil oblast evangeliem

5  Vyu ž ijme otev ř ené dve ř e a p ř íle ž itosti dané Bohem  Strategie, správná taktika a závislost na Bohu – atributy pot ř ebné k napln ě ní Ji ž ní Moravy evangeliem

6  Nehemjáš 2,11 – 18  potenciál na vybudování hradeb u ž m ě li  Chyb ě lo jim: porozum ě ní skute č nosti a mo ž nosti zm ě ny strategie, taktika … Bo ž í vedení

7 Pohled za horizonty Zdravé stávající sbory Zakládání nových sbor ů 6 m ě st nad 10 000 obyvatel (ve 3 se slou ž í) 26 m ě st nad 4 000 obyvatel (v 8 se slou ž í) hledání Bo ž í v ů le – kde B ů h otevírá dve ř e pot ř eba nových slu ž ebník ů

8 M ě sta nad 10 000 obyvatel 1Blansko 2Boskovice 3Brno 4B ř eclav 5Hodonín 6Ku ř im 7Kyjov 8Veselí nad Moravou 9Znojmo 10Vyškov 11Velké Mezi ř í č í 12Jihlava 13T ř ebí č M ě sta nad 4 000 obyvatel 14Adamov 15Bu č ovice 16Bzenec 17Dub ň any 18Hustope č e 19Ivan č ice 20Letovice 21Mod ř ice 22Moravský Krumlov 23Oslavany 24Poho ř elice 25Ratíškovice 26Rosice M ě sta nad 4 000 obyvatel 27Rousínov 28Slavkov u Brna 29Strá ž nice 30Šlapanice 31Tišnov 32Vracov 33Mikulov 34Moravské Bud ě jovice 35Nám ě š ť nad Oslavou 36Velká Bíteš 37 Jarom ěř ice nad Rokytnou 38T ř eš ť 39Tel č 40Da č ice

9


Stáhnout ppt " Co je strategie? Dlouhodobý plán č inností zam ěř ený na dosa ž ení cíle Z ř eckého „strategos“ – generál - vedení  Rozdíl mezi strategií a taktikou?"

Podobné prezentace


Reklamy Google