Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je zajímavé sledovat jestli to pošleš zpět. Automatická presentace se zvukem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je zajímavé sledovat jestli to pošleš zpět. Automatická presentace se zvukem."— Transkript prezentace:

1

2 Je zajímavé sledovat jestli to pošleš zpět. Automatická presentace se zvukem

3 Co bys d ě lal(a) kdyby tady nikdo nebyl poka ž dé, kdy ž n ě koho pot ř ebuješ? Co bys d ě lal(a), kdyby po ka ž dém okam ž iku opravdového št ě stí následovalo 10 okam ž ik ů smutku ?

4 Co bys d ě lal(a), kdyby tv ů j nejlepší p ř ítel zítra zem ř el a tys mu u ž nikdy nemohl(a) ř íct, jak se cítíš? Cht ě l(a) jsem prost ě jen ř íct, ž e i kdybych u ž nikdy v ž ivot ě nemohl(a) být znovu s tebou, jsi pro m ě n ě co víc a zm ě nil(a) jsi m ů j ž ivot.

5 Vzhlí ž ím k tob ě, vá ž ím si t ě a chovám si t ě ve svém srdci.

6 Budu v ž dy nablízku Kdy ž budeš mít problém, Kdy ž budeš pot ř ebovat, Kdy ž budeš NA DN Ě, M ůž eš se mnou po č ítat. I will give you a wink, Mrknu na tebe, Budu t ě objímat, Dokud se neusm ě ješ A stát na tvé stran ě

7 Pamatuj, ž e ka ž dý pot ř ebuje p ř ítele, jednou se m ůž e stát, ž e se ti bude zdát, ž e nemáš v ů bec Ž ÁDNÉ KAMARÁDY. a ž se tak stane,vzpome ň si na tenhle e-mail a pot ě š se v ě domím, ž e n ě komu tam venku na tob ě zále ž í a v ž dycky bude.

8 Budu tady pro tebe a ž do konce, Budu stále a nav ě ky tvým p ř ítelem. HODN Ě ŠT Ě STÍ!

9 Pošli to všem svým p ř átel ů m, nehled ě na to jak č asto se stýkáte nebo jak moc jste si blízcí, a pošli to také tomu, kdo to poslal tob ě. Uka ž starým kamarád ů m, ž e jsi na n ě nezapomn ě l(a), a ř ekni t ě m novým, ž e nikdy nezapomeneš.

10 JAKMILE TOHLE OBDR Ž ÍŠ, pošli TO P Ř INEJMENŠÍM 10 LIDEM V Č ETN Ě OSOBY, KTERÁ TO POSLALA TOB Ě ! Hezký den.


Stáhnout ppt "Je zajímavé sledovat jestli to pošleš zpět. Automatická presentace se zvukem."

Podobné prezentace


Reklamy Google