Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsou v ž ivot ě chvíle, kdy nám p ř ítomnost druhého velmi chybí, a stále by jsme jej cht ě li mít p ř i sob ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsou v ž ivot ě chvíle, kdy nám p ř ítomnost druhého velmi chybí, a stále by jsme jej cht ě li mít p ř i sob ě."— Transkript prezentace:

1

2 Jsou v ž ivot ě chvíle, kdy nám p ř ítomnost druhého velmi chybí, a stále by jsme jej cht ě li mít p ř i sob ě.

3 Snívej o tom, co Ti p ř ináší radost, jdi tam, kam chceš jít, bu ď tím, kým chceš být, proto ž e máš jen jeden ž ivot.

4 Aby jsi našla svou cestu... potřebuješ štěstí, Aby jsi při tom zůstala dobrou, potřebuješ zkoušky, Aby jsi měla sílu, potřebuješ smutek, Aby jsi zůstala člověkem, musíš věřit, že budeš mít štěstí

5 Ti, kte ř í mají št ě stí, nemusí mít to nejlepší ze všeho. Jednoduše, oni jen dokázali vyu ž ít toho, co je v ž ivot ě potkalo.

6 A štěstí čeká...

7 … i na ty, kte ř í pla č ou …

8 … i na ty, kte ř í trpí …

9 … i na ty, kte ř í hledají … … i na ty, kte ř í hledají …

10 … i na ty, kte ř í p ř inášejí ob ě ti...

11 … na ty, kte ř í se líbí.

12 Neboť ti všichni dovedou ocenit hodnotu věcí, a zanechají po sobě v životě stopy.

13 Zapoměň na to, co pominulo, Zanechej své chyby, své trápení.

14 Láska se za č íná úsm ě vem a polibkem dále roste.

15 Kdy ž chceš, d ě lej to, co já, pošli tento odkaz t ě m, kte ř í pro Tebe n ě co znamenají …

16 … t ě m, kte ř í Tv ů j ž ivot n ě jakým zp ů sobem ovlivnili …

17 … t ě m, kte ř í T ě pot ě šili, kdy ž jsi to pot ř ebovala …

18 … t ě m, kte ř í T ě upozornili na p ě kné, kdy ž jsi všude vnímala jen zlo …

19 … t ě m, kterým chceš pov ě d ě t...

20 … j ak hodně pro Tebe zmanená jejich přátelství, anebo jednoduše …

21 … děkuji, že jsi mě upozornila na krásnější život a krásný den.

22 Pěkný týden !


Stáhnout ppt "Jsou v ž ivot ě chvíle, kdy nám p ř ítomnost druhého velmi chybí, a stále by jsme jej cht ě li mít p ř i sob ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google