Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ž ivot je škola Dostal jsi t ě lo. M ůž eš je mít rád nebo nenávid ě t, ale je tvou jedinou jistotou, ž e je budeš mít a ž do konce ž ivota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ž ivot je škola Dostal jsi t ě lo. M ůž eš je mít rád nebo nenávid ě t, ale je tvou jedinou jistotou, ž e je budeš mít a ž do konce ž ivota."— Transkript prezentace:

1

2 Ž ivot je škola

3 Dostal jsi t ě lo. M ůž eš je mít rád nebo nenávid ě t, ale je tvou jedinou jistotou, ž e je budeš mít a ž do konce ž ivota.

4 Jsi zapsán na plný úvazek do neformální školy, která se nazývá „ Ž ivot na planet ě zemi“. Ka ž dá osoba a událost je tv ů j vesmírný u č itel.

5 Neexistují chyby. Jen lekce. R ů st je proces experimentování. Prohra je sou č ástí tohoto procesu, stejn ě jako úsp ě ch.

6 Ka ž dá lekce se v r ů zných formátech opakuje, dokud ji nepochopíš. Pak teprve m ůž eš postoupit dál.

7 Pokud svou lekci odmítneš, vrátí se ti zp ě t, avšak v drsn ě jší podob ě. Ž e jsi u č ební látku pochopil, poznáš podle toho, ž e se zm ě nilo tvé chování.

8 moudrost je cvik. Trocha n ěč eho je lepší ne ž spousta ni č eho.

9 Ostatní lidé jsou jen tvými zrcadly. Nem ůž eš milovat nebo nenávid ě t n ě co na n ě kom, ani ž to neodrá ž í to, co miluješ nebo nenávidíš na sob ě.

10 Jaký je tv ů j ž ivot závisí jen na tob ě. Ž ivot ti dodá plátno, malí ř jsi ty.

11 V ž dy dostaneš co chceš. Tvé podv ě domí v ž dycky správn ě ur č í, jakou energii, události a lidi budeš p ř itahovat.

12 Není správn ě nebo špatn ě, ale existují následky. Moralizování nepomáhá. Souzení jen posiluje zab ě hnuté vzorce. Proto d ě lej to nejlepší, co m ůž eš.

13 Odpov ě di na otázky máš v sob ě.

14 Pouze d ě ti pot ř ebují vedení, pokud dosp ě jeme, jsme vedeni svým srdcem.

15 Víš víc, ne ž jsi kdy vid ě l, slyšel nebo p ř e č etl.

16 Te ď se jen dívej, poslouchej, d ů v ěř uj.

17 alyschia …a ž ij…


Stáhnout ppt "Ž ivot je škola Dostal jsi t ě lo. M ůž eš je mít rád nebo nenávid ě t, ale je tvou jedinou jistotou, ž e je budeš mít a ž do konce ž ivota."

Podobné prezentace


Reklamy Google