Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝM Ě NA OPERAČNÍ PAM Ě TI RAM V EEE PC Autor Další RAM- Random access memory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝM Ě NA OPERAČNÍ PAM Ě TI RAM V EEE PC Autor Další RAM- Random access memory."— Transkript prezentace:

1 VÝM Ě NA OPERAČNÍ PAM Ě TI RAM V EEE PC Autor Další RAM- Random access memory

2 Co je to RAM Pro ú č ely rychlého p ř ístupu k aktuáln ě pot ř ebným dat ů m existuje takzvaná opera č ní pam ěť RAM – Random Access Memory. Jedná se o elektronickou pam ěť, která je velmi rychlá, a sta č í tedy k na č ítání a ukládání dat mikroprocesoru. Pam ěť RAM slouží pro ukládání a na č ítání informací, které po č íta č č asto pot ř ebuje a s nimiž č asto pracuje. Do opera č ní pam ě ti se ukládají práv ě zpracovaná data, č ást opera č ního systému a jiné operativní informace. Pam ěť RAM je proudov ě závislá. To znamená, že její obsah se po vypnutí po č íta č e nebo po restartu vymaže. Další Další Další

3 V návodu se budu v ě novat vým ě n ě 1GB pam ěť ového modulu za 2GB. Jelikož má EEE pouze jeden slot, je možné osadit pouze tento. 1GB už je klasicky v notebooku, pokud máte ve vašem Eee pouze 512 MB RAM, nem ě l by také být s vým ě nou problém. Pam ěť ová sb ě rnice podporuje maximáln ě 2 GB RAM, to znamená, že m ů žete mít maximáln ě p ř ipraven 2GB modul. Jelikož má EEE pouze jeden slot, je možné osadit pouze tento. 1GB už je klasicky v notebooku, pokud máte ve vašem Eee pouze 512 MB RAM, nem ě l by také být s vým ě nou problém. Pam ěť ová sb ě rnice podporuje maximáln ě 2 GB RAM, to znamená, že m ů žete mít maximáln ě p ř ipraven 2GB modul. P ř ejít k návodu P ř ejít k návodu

4 Krok 1 Za č neme vyšroubováním zadního víka. Dejte si šroubky na n ě jaké dobré místo, aby se vám neztratily. RAM se nachází naho ř e vlevo, nad pevným diskem. Za č neme vyšroubováním zadního víka. Dejte si šroubky na n ě jaké dobré místo, aby se vám neztratily. RAM se nachází naho ř e vlevo, nad pevným diskem. Krok 2 Krok 2 Spodek EEE

5 Krok 2 Vycvakneme „úchytky” oper. pam ě ti, vyklopíme pam ěť o 30% a za okraj vyndáme pam ěť. Nedotýkejte se pozlacených kontakt ů prsty a položte jí na n ě jaké č isté místo, aby se vám nezni č ila. Vycvakneme „úchytky” oper. pam ě ti, vyklopíme pam ěť o 30% a za okraj vyndáme pam ěť. Nedotýkejte se pozlacených kontakt ů prsty a položte jí na n ě jaké č isté místo, aby se vám nezni č ila. Krok 3 Krok 3 Odkaz

6 Krok 3 Nyní vyndejte novou pam ěť z „krytu” a umíst ě te ji místo p ů vodní ramky opa č ným postupem. Nyní vyndejte novou pam ěť z „krytu” a umíst ě te ji místo p ů vodní ramky opa č ným postupem. Další

7 Kroky Zp ě t ke kroku 1- Vyšroubování RAM Zp ě t ke kroku 1- Vyšroubování RAM1- Vyšroubování RAM1- Vyšroubování RAM 2- Vyndání RAM 2- Vyndání RAM2- Vyndání RAM2- Vyndání RAM 3- Zasazení nové RAM 3- Zasazení nové RAM3- Zasazení nové RAM3- Zasazení nové RAM na úvodní stránku na úvodní stránkuna úvodní stránkuna úvodní stránku

8 Vypracoval – Jakub Stašek 7.A Vypracoval – Jakub Stašek 7.A Datum odevzdání- 30. Listopadu 2009 Datum odevzdání- 30. Listopadu 2009 Škola- ZŠ nám. B ř í Jandus ů Škola- ZŠ nám. B ř í Jandus ů Zp ě t na úvodní stránku Zp ě t na úvodní stránku

9 Zp ě t

10 Zp ě t spodek EEE

11 Vyklopení RAM Zp ě t


Stáhnout ppt "VÝM Ě NA OPERAČNÍ PAM Ě TI RAM V EEE PC Autor Další RAM- Random access memory."

Podobné prezentace


Reklamy Google