Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hardware a Software. Hardware   – je fyzické vybavení počítače. Hardware je vše, na co si m ů žete sáhnout – monitor,   klávesnice, myš, tiskárna,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hardware a Software. Hardware   – je fyzické vybavení počítače. Hardware je vše, na co si m ů žete sáhnout – monitor,   klávesnice, myš, tiskárna,"— Transkript prezentace:

1 Hardware a Software

2 Hardware   – je fyzické vybavení počítače. Hardware je vše, na co si m ů žete sáhnout – monitor,   klávesnice, myš, tiskárna, harddisk, disketa, procesor, reproduktory aj.

3 Software   je programové vybavení počítače. Software tvo ř í nehmotnou, nicmén ě nezbytnou stránku   počítače. Software jsou všechna data, programy, tabulky, dopisy – vše, co je formou   magnetických impuls ů zaznamenáno na pevném disku nebo jiném pam ěť ovém médiu.

4 ZÁKLADNÍ ČÁSTI POČÍTAČE   Počítač je ve své podstat ě „pouhá“ stavebnice. Páte ř tvo ř í základová deska s mnoha komponenty, do   kterých se vkládají pot ř ebné komponenty. Bez n ě kterých by počítač nemohl správn ě fungovat a naopak, n ě které   mohou být v počítači pouze pro konkrétní účel, nap. pro zprost ř edkování zvuku v počítači. Celkové složení a   kombinace komponent tvo ř í tzv. počítačovou sestavu.

5 Základní části PC   MONITOR – výstupní za ř ízení   KLÁVESNICE – vstupní za ř ízení   MYŠ – vstupní za ř ízení   SKÍ POÍTAE – obsahuje v sob ě veškeré d ů ležité komponenty

6 MONITOR   Je výstupní zobrazovací za ř ízení. Monitory je možné rozd ě lit na: Klasické monitory, nebo LCD monitory

7 Klávesnice   Prost ř ednictvím klávesnice probíhá komunikace s počítačem – je vstupní za ř ízení!

8 Myš   Je vstupní polohovací za ř ízení, které slouží pro komunikaci s počítačem – zejména ve Windows a grafických aplikacích.   Ovládá se také pomocí levého a pravého tlačítka myši. Starší myši jsou mechanické s kuličkou, která se brzy znečistí prachem a pohyby kurzoru nejsou p ř esné.   Nové myši jsou optické, kde je pohyb zaznamenáván LED diodou. Novinkou jsou i bezdrátové myši.

9 P ř ídavná za ř ízení počítače  Tiskárna  Reproduktory  Skener  Pákový ovladač  Tablet

10

11 Vypracovala: Ester Glocarová Dne 21.10.2010


Stáhnout ppt "Hardware a Software. Hardware   – je fyzické vybavení počítače. Hardware je vše, na co si m ů žete sáhnout – monitor,   klávesnice, myš, tiskárna,"

Podobné prezentace


Reklamy Google