Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÝ LIST Prezentace je ur č ena k opakování a proto je vhodné, za ř adit ji na za č átek školního roku. P ř edcházejí jí další dv ě : m ě kké slabiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÝ LIST Prezentace je ur č ena k opakování a proto je vhodné, za ř adit ji na za č átek školního roku. P ř edcházejí jí další dv ě : m ě kké slabiky."— Transkript prezentace:

1

2 METODICKÝ LIST Prezentace je ur č ena k opakování a proto je vhodné, za ř adit ji na za č átek školního roku. P ř edcházejí jí další dv ě : m ě kké slabiky a tvrdé slabiky. Najd ě te chyby- p ř edem d ě tem nakopírujeme text, aby mohly pracovat také v lavici. Jeden žák pracuje u tabule. Zd ů raznit, aby žáci kroužkovali celá slova. Spo č ítají je, č íslo mohou p ř ipsat na papír. Zkontrolují z tabule. Zakroužkuj slova- žáci se st ř ídají u tabule a ozna č ují slova, ve kterých se píše daná slabika. Slabiky nedopl ň ují, následn ě jim zmizí chybná slova a slabiky se doplní. Diktát slov- píší na papír, pouze odpov ě di na otázky- obrázky, upozornit na správný tvar a musí to být slova se slabikou m ě kkou nebo tvrdou. Následn ě kontrola podle tabule.

3 OPAKOVÁNÍ MĚKKÉ A TVDRDÉ SLABIKY

4 ZAKROUŽKUJ SLOVA, VE KTERÝCH SE PÍŠE. LO--- Č KA U--- Č KA ---VOKÁ KLA---VO RO---NA HV Ě Z--- ZAHRA--- ŽALU--- JAHO--- DI

5 ZAKROUŽKUJTE SLOVA, VE KTERÝCH SE PÍŠE … NY ---MBURK ---T Ě VA--- VÁ---CE PRAME--- OH---ŠT Ě ZVO-- SIL---CE NY

6 NAJDĚTE SLOVA, VE KTERÝCH JSOU CHYBY Honza jezdí každý rok na prázdnyny k baby č ce do Rokitnice nad jizerou. Nejrad č i cestuje vlakem, Protože si p ř ypadá jako dospjelák. Baby č ka ho vždy mile privítá a dá mu dobrý objet. Nejrad ě ji má honza procházky k lesu. Nasbírají šyšky a trochu d ř ýví do kamen a babi č ka uva ř ý bylinkový č aj. Ve č er spolu hrají karty nebo jdou do kyna.

7 KOLIK SLOV JSTE NAPOČÍTALI?

8 KONTROLA Honza jezdí každý rok na prázdniny k babi č ce do Rokytnice nad Jizerou. Nejradši cestuje vlakem, protože si p ř ipadá jako dosp ě lák. Babi č ka ho vždy p ř ivítá a dá mu dobrý ob ě d. Nejrad ě ji má Honza procházky k lesu. Nasbírají šišky a trochu d ř íví do kamen a babi č ka uva ř í bylinkový č aj. Ve č er spolu hrají karty nebo jdou do kina.

9 DIKTÁT SLOV ZAPISUJTE POUZE SLOVA Z OBRÁZKŮ VE SLOVECH SE MUSÍ OBJEVIT TVRDÉ NEBO M Ě KKÉ SLABIKY

10 CO DÁVÁME DO Č AJE? CO MÁ JIRKA NA HLAV Ě ? CO SBÍRÁME U MO Ř E? CO POT Ř EBUJEME KE ZP Ě VU?

11 CO NOSÍ ŽENY? Č ÍM JÍME POLÉVKU? NA Č EM SEDÍME U STOLU? CO NÁS RÁNO BUDÍ?

12 KONTROLA CITRON, Č EPICI, KAMENY, NOTY, ŠATY, LŽÍCI, NA ŽIDLI, BUDÍK

13 Citace • Obrázky: Dostupné z otev ř ené galerie [ www.cmis.cz/dum/] dne 4.3.2012www.cmis.cz/dum/


Stáhnout ppt "METODICKÝ LIST Prezentace je ur č ena k opakování a proto je vhodné, za ř adit ji na za č átek školního roku. P ř edcházejí jí další dv ě : m ě kké slabiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google