Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pou č ky Použijte podle svého uváženíPoužijte podle svého uvážení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pou č ky Použijte podle svého uváženíPoužijte podle svého uvážení."— Transkript prezentace:

1 Základní pou č ky Použijte podle svého uváženíPoužijte podle svého uvážení

2 V tramvaji Nikdy nepoušt ě j nikoho sednout na své místo, odpo č ívej tak dlouho, jak to jde až budeš starý, pak už si nesedneš! Když st ř ílíš po revizorovi, dávej pozor, abys netrefil ř idi č e. Musel bys na své zastávce vyskakovat za jízdy. Nedávej si nohy na sedadlo, aby sis neušpinil boty. Nikdy nevíš, jaký prase tam sed ě lo.

3 V blázinci P ř i první návšt ě v ě se vždy slušn ě p ř edstav (nap ř. "Dobrý den, já jsem žárovka"). Pokud se ti na takovéto p ř edstavení dostane odpov ě di typu "T ě ší m ě, já jsem hromosvod!", z ř ejm ě jsi dosud nenarazil na léka ř e.Neskákej z okna, které má m ř íže.

4 V zam ě stnání Ř i ď se starým č eským p ř íslovím, že co m ů žeš ud ě lat dnes, odlož na pozít ř í a celý zít ř ek budeš mít volno. Neotravuj zam ě stnavatele domáháním se své výplaty. Má d ů ležit ě jší starosti. Uv ě dom si, že i když t ě nad ř ízený pošle do prdele, nesmíš opustit pracovišt ě. Inteligentní jedinci si mohou ud ě lat obrázek o tom, kde že se ta prdel nachází.

5 Ve škole St ř ílet po u č iteli ze samopalu se pokládá za krajn ě nevychované. Když se nacvi č uje požární poplach, zapal se spolužáky alespo ň jednu u č ebnu. U č iteli tak ud ě láš radost, že t ě zachránil p ř ed uho ř ením (ovšem pouze za p ř edpokladu, že se mu to skute č n ě poda ř í). P ř i hodinách n ě meckého jazyka nehajluj!

6 V televizi Když už t ě jednou pozvou do televize, využij toho a zamávej mám ě. Nikdy neplivej do kamery, byl bys špatn ě vid ě t. Jsi-li v p ř ímém p ř enosu, nikdy ne ř íkej moderátorce, že má velký kozy.

7 Mezi bezdomovci Zpívání č eské hymny by vzhledem k jejímu obsahu mohlo být považováno za provokaci. Pozor na to! V zim ě si neple ť bezdomovce se sn ě hulákem. Pokud bys mu totiž cht ě l dávat místo nosu mrkev, mohl by se urazit. I kdyby ses jednou stal bezdomovcem, nikdy nežer zbytky chleba ze zem ě to tam hodný lidi házej pták ů m a ne tob ě.

8 U po č íta č e Nemla ť do klávesnice. Tu to nebolí. Mla ť rad ě ji mladšího bratra (u staršího si to dob ř e rozmysli). Lé č ení po č íta č ových vir ů penicilinem zhoršuje vztahy mezi po č íta č em a uživatelem. P ř íkaz formát c: používej č asto, ale nikdy ne na svém po č íta č i.

9 Na st ř eše Pro zdravení nízko letících letadel je slušné použít znakovou ř e č. Pokud sout ě žíš s holubem, jestli poflušeš víc lidí než on posere, nezapome ň v zápalu boje na to, že nemáš k ř ídla. Rupne-li ti v bedn ě a budeš chtít prozkoumat komín, nelez hlavou nap ř ed.


Stáhnout ppt "Základní pou č ky Použijte podle svého uváženíPoužijte podle svého uvážení."

Podobné prezentace


Reklamy Google