Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 (asi 1250 – 24. srpna 1290)  nejvýznamn ě jší p ř edstavitel krumlovské v ě tve č eského šlechtického rodu Vítkovc ů  druhorozený syn Budivoje z Krumlova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " (asi 1250 – 24. srpna 1290)  nejvýznamn ě jší p ř edstavitel krumlovské v ě tve č eského šlechtického rodu Vítkovc ů  druhorozený syn Budivoje z Krumlova."— Transkript prezentace:

1

2  (asi 1250 – 24. srpna 1290)  nejvýznamn ě jší p ř edstavitel krumlovské v ě tve č eského šlechtického rodu Vítkovc ů  druhorozený syn Budivoje z Krumlova a jeho choti Perchty z Falkenštejna  znak: zelená r ůž e pán ů z Krumlova a sokol  byl pravd ě podobn ě d ě dicem hradu Falkenštejn

3  zakladatel: král P ř emysl Otakar II.  d ů vod zalo ž ení: snaha zpevnit spojnici z Č ech do Rakouska a zabezpe č it hranice od jihozápadu (Wittelsbach ů m)  Vítkovci projevili nesouhlas => listopad 1276 - spole č ná vzpoura Vítkovc ů s rakouskou a štýrskou šlechtou + páni z Rýzmburka  plen ě ní Bud ě jovic a Zlaté koruny  Boreš z Rýzmburka obsazuje královské hrady

4  P ř emysl Otakar II. byl donucen uzav ř ít nevýhodný Víde ň ský mír s ř ímským králem Rudolfem Habsburským a vzdát se alpských zemí  následovalo tvrdé vyrovnání s domácím odbojem ( B. z Rýmzburka- popraven, Záviš a Ojí ř z Lomnice- museli se uchýlit na své statky,...)

5  po P ř emyslov ě smrti ji okouzlil  má velký vliv na jejího syna Václava Braniborského- dvanáctiletého krále  faktický vládce je ale Falkenštejn (do ú ř ad ů jsou jmenováni Vítkovci a jim v ě rní)  usiluje o získání Opavska na úkor Mikuláše Opavského  1285- královna umírá-(spole č ný syn Jan z Falkenštejna (Ješek) se pozd ě ji díky rozhodnutí nevlastního bratra, krále, stal komturem ř ádu n ě meckých rytí řů )

6

7  spojenectví Č ech s Habsburky =>t ř etí ž ena Al ž b ě ta Kumánka- sestra uherského krále Ladislava IV (Záviš mimo Č echy- odp ů rci Záviše ovlivnili Václava proti n ě mu)  Záviš se rad ě ji s novou man ž elkou usadil na svém hrad ě Svojanov ě  Záviš jede osobn ě pozvat Václava na k ř tiny svého syna => zajat a obvin ě n ze zrady a p ř ípravy Václavovy vra ž dy  roli z ř ejm ě hrál i král ů v zájem o Falkenštejn ů v majetek, který mu ovšem p ř ed lety po smrti Kunhuty sám daroval  mezitím probíhala ob č anská válka s Vítkovci, kte ř í dokonce nabídli č eskou korunu Jind ř ichu IV. Probusovi

8  1290 Mikuláš Opavský vyrá ž í i se zajatým Závišem z Falkenštejna do ji ž ních Č ech  hrad Hluboká pat ř il Vítkovi z Krumlova, Falkenštejnovu staršímu bratrovi=> Vítek odmítl hrad vydat do Václavovy moci, a tak byl Záviš pod hradem Hluboká na pravém b ř ehu Vltavy popraven  jeho t ě lo poh ř beno v kapitulní síni ro ž mberského rodového kláštera ve Vyšším Brod ě

9


Stáhnout ppt " (asi 1250 – 24. srpna 1290)  nejvýznamn ě jší p ř edstavitel krumlovské v ě tve č eského šlechtického rodu Vítkovc ů  druhorozený syn Budivoje z Krumlova."

Podobné prezentace


Reklamy Google