Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hrad Chenonceau, mistrovské dílo francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Tento nádherný hrad z šestnáctého století je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hrad Chenonceau, mistrovské dílo francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Tento nádherný hrad z šestnáctého století je."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Hrad Chenonceau, mistrovské dílo francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Tento nádherný hrad z šestnáctého století je šperkem údolí Loiry, místem plným šarmu, jeho silueta se odrá ž í ve vodách ř eky, nádherné jsou jeho a zachovalá p ř íroda v okolí.

5

6

7

8 Chenonceau, hrad známý jako "Castillo de las Mujeres" (hrad ž en), jak svou stavbou, tak historií byl v ž dy svázán s francouzskými dámami. V roce 1547 Diane de Poitiers, které v té dob ě bylo 48 let, se stala milenkou Jind ř icha II( tomu bylo 28 rok ů ). Ten se tak v této roli stal d ě dicem Františka I., Jind ř ich ji jmenoval vévodkyní z Valentinois a v ě noval jí hrad Chen onceau. Diana se tak stala nejvlivn ě jší ž enou v království a m ě la velkou soupe ř ku - královnu, Kate ř inu de Medici. Po tragické nehod ě,kdy byl král Jind ř ich II. zabit p ř i rytí ř ském turnaji ji královna Kate ř ina odebrala Chenonceau pro svého t ř etího syna, Jind ř icha III.“ Trocha historie....

9

10

11

12

13 Chenonceau má dv ě hlavní zahrady: zahradu Diane de Poitiers a Kate ř iny Medicejské. Zahrady, se nachází na obou stranách Tour des Marques, kv ě tinová výzdobu zahrad se obnovuje ka ž dé jaro a léto, to vy ž aduje zasazení 130.000 rostlin.

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Chenonceau je známý nejen svou architekturou a historií, ale bohatstvím sbírek: renesan č ním nábytkem, gobelíny významnou sbírkou z šestnáctého a sedmnáctého století a po č etnými obrazy sv ě tových mistr ů malby.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Zde jsou p ů vodní : kamna na d ř ev ě né uhlí a d ř evo, speciální krb na úpravu pták ů. Kuchy ň ské pot ř eby jsou všechny z m ě di, stoly a ž idle ve venkovském stylu. rustica.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 V interiéru zámku de Chenonceau se nachází galerie Ladies s muzeem voskových figur. Je to velmi zajímavé muzeum s výjevy z doby, kdy Kate ř ina Medicejská ž ila na zámku. Postavy a kostýmy jsou dob ř e provedené, jsou zde skupiny vyjad ř ující tanec, modlitbu, a dokonce i lovce s jeho úlovkem.

54

55

56

57

58 Pro kv ě tinovou výzdobu se spot ř ebuje mnoho kv ě tin. Ka ž dý pokoj v zámku zdobí kv ě tinová kompozice, kterou p ř ipravuje kv ě tiná ř ský tým, obnova se provádí dvakrát týdn ě. Kv ě tiny se p ě stují ve vyhrazené č ásti zahrady o rozloze 10.000 m 2, je to starý sad, který je obklopený popínavými r ůž emi. Tato zahrada produkuje širokou škálu kv ě tin, lupiny, pivo ň ky, ji ř iny, lilie a další, tyto pal zdobí interiéry budov v pr ů b ě hu r ů zných ro č ních období.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71


Stáhnout ppt "Hrad Chenonceau, mistrovské dílo francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Tento nádherný hrad z šestnáctého století je."

Podobné prezentace


Reklamy Google