Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

• N ě mecký ekonom a myslitel • P ř edch ů dce marginalismu • Autor tzv. Gossenových zákon ů z roku 1854.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "• N ě mecký ekonom a myslitel • P ř edch ů dce marginalismu • Autor tzv. Gossenových zákon ů z roku 1854."— Transkript prezentace:

1 • N ě mecký ekonom a myslitel • P ř edch ů dce marginalismu • Autor tzv. Gossenových zákon ů z roku 1854

2 • Vydána 1854 • 3 Gossenovy zákony (pozd ě ji pojmenovány na jeho po č est) – mezní u ž itek • Dílo nep ř ijato – t ěž ký, matematický styl • Sám Gossen ozna č il p ř ínos svého díla za srovnatelný s p ř ínosem Koperníkovým • Zjistil, ž e o jeho knihu není zájem → sám zni č il v ě tšinu výtisk ů M. Šedý

3 • Ř íká, ž e s postupujícím uspokojováním ka ž dé pot ř eby klesá mezní u ž itek, a ž do nasycení, kdy úpln ě zanikne • „První doušek vody p ř ináší ž íznivému č lov ě ku v ě tší u ž itek ka ž dý následující“ M. Šedý

4 • Ř íká, ž e racionáln ě uva ž ující subjekt si z r ů zného zbo ž í a slu ž eb vybírá v takovém pom ě ru, aby mu ka ž dá z nich p ř inášela stejný mezní u ž itek. • Tzn. volí tak, ž e nejv ě tší prost ř edky vkládá do toho, co mu nejvíce chybí. • 2.G.Z. jako parciální diferenciální rovnice U – u ž itek x – mno ž ství zbo ž í, nebo slu ž eb p – cena zb./slu ž eb M. Šedý

5 • Týká se pom ě ru mezi pracovním a volným č asem • Racionální subjekt podle Gossena p ř estává pracovat, jakmile by se mezní újma z další práce vyrovnala meznímu u ž itku d ů chodu, který by mu tato práce p ř inesla M. Šedý

6 • http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Heinrich_Goss en http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Heinrich_Goss en • http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermann_Heinrich_Goss en http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermann_Heinrich_Goss en • http://is.muni.cz/elportal/estud/esf/js08/dejiny/web/c h11.html http://is.muni.cz/elportal/estud/esf/js08/dejiny/web/c h11.html • „Kdo byl kdo – sv ě toví a č eští ekonomové“ – Milan Sojka M. Šedý


Stáhnout ppt "• N ě mecký ekonom a myslitel • P ř edch ů dce marginalismu • Autor tzv. Gossenových zákon ů z roku 1854."

Podobné prezentace


Reklamy Google