Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny českých zemí DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny českých zemí DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ V."— Transkript prezentace:

1 Dějiny českých zemí DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ V

2  učebnice Dějepis 7 pro základní školy Středověk a raný novověk, SPN, Praha, 2009  Wikipedie ZDROJE A PRAMENY

3  dějiny našich zemí je třeba vždy vnímat v kontextu zbytku Evropy  je třeba si uvědomit, že někteří čeští panovníci už měli královský titul dědičně  čeští králové vždy ovlivňovali Svatou říši římskou národa německého a byli jí ovlivňováni DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ - ÚVOD

4  udržení dědičného královského titulu a zavedení primogenitury = prvorozenectví mělo obrovský vliv  ustaly boje o moc mezi jednotlivými potomky panovníků  země se mohla nerušeně rozvíjet  schopní čeští panovníci mohli ovlivňovat dění v Svaté říši římské  nalezení bohatých zdrojů stříbra v okolí Jihlavy a Kutné Hory přineslo obrovské bohatství především panovníkům  Přemysl Otakar I. i jeho následovníci Václav I. i Přemysl Otakar II. upevnili panovnickou moc  panovníci výrazně omezili moc šlechty  bohatství králů umožnilo výraznou expanzi především na jih POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI

5 Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (kolem roku 1233 – 26. srpna 1278, Suché Kruty), byl pátý král český z rodu Přemyslovců (korunován 1261), druhorozený syn krále Václava I. a Kunhuty Štaufské.123326. srpna1278 Suché Krutykrál českýPřemyslovců1261Václava I. Kunhuty Štaufské PŘEMYSL OTAKAR II.

6 ÚZEMNÍ VÝVOJ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

7  1253 – 1278  území rozšířil až k Jaderskému moři  připojil Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko a další území  účastnil se i křížové výpravy do Litvy  založil tam město Královec (dnešní Kaliningrad)  patřil mezi nejmocnější evropské panovníky  nazýván „králem železným a zlatým“  snažil se získat i korunu krále Svaté říše římské PŘEMYSL OTAKAR II.

8  Volba římského krále probíhá od roku 1189 sborem kurfiřtů ve Frankfurtu. Po dvojvolbách císařů v počátcích voleb se ustálil počet kurfiřtů v 13. století na 7 (arcibiskup mohučský, trevírský a kolínský; falckrabě rýnský, vévoda saský, markrabě braniborský a král český), což bylo následně i uzákoněno Karlem IV. ve Zlaté bule (1356). Římský král po volbě podstoupil korunovační cestu do Říma. Kurfiřti si ovšem snažili udržet poměrně velkou moc a proto často volili slabé panovníky. Císaři tak často vládli pouze titulárně. Císařská moc byla navíc omezena institucí lenního přímusu, tedy zákazem připojení uprázdněných lén k své vlastní doméně. To omezovalo možnost sjednocování Říše v rukách jednoho vládce. VOLBA ŘÍMSKÉHO KRÁLE

9  kurfiřti v Říši se právem obávali, že pokud by byl Přemysl Otakar II. zvolen římským králem, přenesl by svůj styl vlády i do Říše  zvolen byl proto Rudolf HabsburskýRudolf Habsburský  byl považován za slabého panovníka, který bude snadno pod vlivem říšských knížat  Přemysl odmítá volbu uznat a propuklo tak nepřátelství  Rudolf využívá nespokojenosti některých šlechtických rodů v Čechách, především VítkovcůVítkovců PŘEMYSL OTAKAR II. – SNAHA O ZÍSKÁNÍ CÍSAŘSKÉ KORUNY

10 Rudolf I. (v rodové posloupnosti jako habsburský hrabě IV.) Habsburský (1. května 1218, Limburg – 15. července 1291, Špýr) byl římským králem v letech 1273– 1291.1. května1218 Limburg15. července1291 Špýr římským králem1273 1291 RUDOLF I. HABSBURSKÝ

11  spolu s Vítkovci Rudolf donutil Přemysla, aby se vzdal všech území, která během vlády získal  zůstaly pouze Čechy a Morava  syn Václav byl zasnouben s Rudolfovou dcerou Jitkou  Přemysl odmítal nastalou situaci nechat být  26. 08. 1278  bitva na Moravském poli (u Suchých Krut) nedaleko Vídně  Přemysl poražen a zabit PŘEMYSL OTAKAR II. – SNAHA O ZÍSKÁNÍ CÍSAŘSKÉ KORUNY

12  dějiny našich zemí je třeba vždy vnímat v kontextu zbytku Evropy  je třeba si uvědomit, že někteří čeští panovníci už měli královský titul dědičně  čeští králové vždy ovlivňovali Svatou říši římskou národa německého a byli jí ovlivňováni  udržení dědičného královského titulu a zavedení primogenitury = prvorozenectví mělo obrovský vliv  ustaly boje o moc mezi jednotlivými potomky panovníků  země se mohla nerušeně rozvíjet  schopní čeští panovníci mohli ovlivňovat dění v Svaté říši římské  nalezení bohatých zdrojů stříbra v okolí Jihlavy a Kutné Hory přineslo obrovské bohatství především panovníkům DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ I - ZÁPIS

13  Přemysl Otakar I. Václav I. i Přemysl Otakar II. upevnili panovnickou moc  panovníci výrazně omezili moc šlechty  bohatství králů umožnilo výraznou expanzi především na jih  Přemysl Otakar II.  1253 – 1278  území rozšířil až k Jaderskému moři  připojil Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko a další území  patřil mezi nejmocnější evropské panovníky DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ I - ZÁPIS

14  nazýván „králem železným a zlatým“  neúspěšně se snažil získat i korunu krále Svaté říše římské  zvolen byl proto Rudolf HabsburskýRudolf Habsburský  byl považován za slabého panovníka, který bude snadno pod vlivem říšských knížat  Přemysl odmítá volbu uznat a propuklo tak nepřátelství  spolu s Vítkovci Rudolf donutil Přemysla, aby se vzdal všech území, která během vlády získal  Přemysl odmítal nastalou situaci nechat být  26. 08. 1278  bitva na Moravském poli (u Suchých Krut) nedaleko Vídně  Přemysl poražen a zabit DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ I - ZÁPIS

15  Proč bylo udržení dědičného královského titulu a zavedení primogenitury tak důležité?  Proč nebyl Přemysl Otakar II. zvolen za římského krále?  Proč se některé šlechtické rody postavily proti Přemyslovi?  Jak skončil spor Přemysla Otakara II. s Rudolfem Habsburským? DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ I- SHRNUTÍ


Stáhnout ppt "Dějiny českých zemí DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ V."

Podobné prezentace


Reklamy Google