Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vratislav II Petr Mrkvička. ŽIVOT  * okolo 1033 - † 14. 1. 1092  český kníže (1061 – 1085)  první český a zároveň polský král (1085 – 1092)  druhorozený.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vratislav II Petr Mrkvička. ŽIVOT  * okolo 1033 - † 14. 1. 1092  český kníže (1061 – 1085)  první český a zároveň polský král (1085 – 1092)  druhorozený."— Transkript prezentace:

1 Vratislav II Petr Mrkvička

2 ŽIVOT  * okolo 1033 - † 14. 1. 1092  český kníže (1061 – 1085)  první český a zároveň polský král (1085 – 1092)  druhorozený syn Břetislava I. a jitky ze Svinibrodu  měl 4 bratry  třikrát se oženil a dohromady měl 9 potomků  v polovině ledna 1092 se zranil při lovu a na následky zemřel  pochován ve Vyšehradském kostele, jeho hrob ale neobjeven  jeho vláda byla ve znamení růstu prestiže a moci českého státu

3 SPOR S BRATREM SPYTIHNĚV  Vratislav se dostal do sporu se svým starším bratrem Spytihněvem II  rozhodl se opustit Olomouc  útočiště hledal u uherského krále Ondřeje I.  tam se oženil podruhé s Ondřejovou dcerou Adlétou (rod Arpádovců)  získal silného spojence a Spytihněv mu předal jeho olomoucký úděl  po Spytihněvově smrti se stává r. 1061 Vratislav knížetem

4 ZAHRANIČNÍ POLITIKA  významný spojenec císaře Jindřicha IV.  Boleslav II. z Polska se pokoušel zaútočit na Čechy, to se mu ale nepovedlo  německý král i papež chtěli získat Vratislava II. na svoji stranu při boji o investituru, on ale zůstal věrný Jindřichovi, kdežto Polsko a Uhry se přidali na stranu papeže  od Jindřicha získal dočasný titul markraběte saského, později navráceno původním rodům, náhradou titul markraběte bavorské vých. marky - Rakousko

5 VRATISLAV KRÁLEM  v dubnu 1085 se konal dvorský sjezd v Mohuči  za věrné služby císařovi Jindřichovi II, od něj získal Vratislav II. královskou korunu  ovšem byla nedědičně  byl zbaven povinných poplatků a povinován účastí českých vládců s družinou při korunovačních cestách něm. panovníků do Říma  uvolňovaly se postupně vazby mezi čes. a něm. panovníky  u příležitosti korunovace vznikl Kodex vyšehradský  korunován arcibiskupem Egilbertem  zároveň král polský

6 „Mezitím Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při slavné mši svaté pomazal Vratislava, oděného královskými odznaky, na krále a vložil korunu na hlavu jeho i na hlavu jeho manželky Svatavy, oblečené v královské roucho.“ - Kosmova kronika

7 VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ  obnovil moravské úděly  spor s bratrem Jaromírem, který se stal biskupem – rozdělil českou diecézi na dvě části – Olomouckou a Mohučskou  povolal zpět do Sázavského kláštera vyhnané mnichy  postupně se do konfliktu připojil i Řím a Svatá říše římská  Jaromír se stal císařovým kancléřem, císař nařídil r. 1085 sjednotit diecézi  koncem 80. let 11. stol. Vratislav II. opět obnovil i olomoucké biskupství  když Jaromír odjel protestovat do Říma, cestou umřel (1090)

8


Stáhnout ppt "Vratislav II Petr Mrkvička. ŽIVOT  * okolo 1033 - † 14. 1. 1092  český kníže (1061 – 1085)  první český a zároveň polský král (1085 – 1092)  druhorozený."

Podobné prezentace


Reklamy Google