Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č eský stát za lucemburk ů v ě domostní kvíz Vlastivěda 4. ročník Mikulková Gabriela 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č eský stát za lucemburk ů v ě domostní kvíz Vlastivěda 4. ročník Mikulková Gabriela 2011."— Transkript prezentace:

1 č eský stát za lucemburk ů v ě domostní kvíz Vlastivěda 4. ročník Mikulková Gabriela 2011

2 Jak se stalo, ž e u nás vládl rod Lucemburk ů P ř emyslovci vym ř eli po me č i. Sestra posledního P ř emyslovce se provdala za Jana z Lucemburku. Jan Lucemburský zavra ž dil posledního P ř emyslovce a obsadil č eskou zemi. otázka č íslo 1.

3 Výborn ě, te ď t ě č eká otázka č íslo 2. V č em vynikal jan Lucemburský? Hrál dob ř e kostky V pe č ení cukroví Byl to výborný bojovník

4 Dob ř e, lidi ho milovali, proto ž e se o n ě staral a odpoušt ě l jim dan ě Skv ě lé, pozor, otázka č íslo 3. Jak se da ř ilo Č eskému království za panování Jana Lucemburského? Špatn ě, království upadalo, proto ž e Jan Lucemburský v Č echách moc nepobýval

5 Zatím si vedeš dob ř e, otázka č íslo 4. Jak se jmenoval syn Elišky P ř emyslovny a Jana Lucemburského? Karel VI. Zikmund Václav

6 otázka č íslo 5. V jakém století nastupuje Karel IV. na č eský tr ů n? 12. stol. 13. stol. 14. stol

7 Který panovník zalo ž il Nové M ě sto pra ž ské? A máme tady otázku č íslo 6. Karel VI. Zikmund Karel IV.

8 Jak se jmenuje kamenný most p ř es ř eku Vltavu, který nechal postavit Karel IV.? Mánes ů v most Královský most Karl ů v most otázka č íslo 7.

9 Jak se jmenuje chrám na pra ž ském hrad ě, který nechal postavit Karel IV.? Chrám sv. Václava Zbraslavský chrám Chrám sv. Víta Gratuluji, práv ě jsi v polovin ě a č eká t ě otázka č íslo 8.

10 Pro č nechal Karel IV. postavit hrad Karlštejn? Tento hrad si nechal postavit jako letní sídlo. P ř ál si mít nádherné sídlo jako ostatní bohatí králové. K bezpe č nému ulo ž ení korunova č ních klenot ů a k odpo č inku. otázka č íslo 9.

11 Který panovník nechal zhotovit svatováclavskou korunu? Václav Karel VI. Karel IV. otázka č íslo 10.

12 Co zalo ž il Karel IV. v roce 1348? Ane ž ský klášter První univerzitu ve st ř ední Evrop ě Vyšehrad otázka č íslo 11.

13 Který panovník byl nazýván Otcem vlasti? sv. Václav Karel IV. Jan Lucemburský otázka č íslo 12.

14 Karel IV. zem ř el v roce 1378 v 62 letech. Kde byl pochován? sv. Václav V chrámu sv. Víta Na Karlštejn ě otázka č íslo 13.

15 Která z ž en nebyla man ž elkou Karla IV.? Anna Svídnická Anna Lucemburská Anna Falcká otázka č íslo 14.

16 Jak se jmenovali synové Karla IV.? Václav VI. a Zikmund Václav IV a Zikmund Jan Lucemburský a Zikmund otázka č íslo 15.

17 Jak se jmenovala záke ř ná nemoc, která propukala za vlády Václava IV.? AIDS mor ž loutenka otázka č íslo 16.

18 Který ze syn ů Karla IV. byl zastáncem mistra Jana Husa? Zikmund Václav IV. Jan Lucemburský otázka č íslo 17.

19 Kdo vládl po smrti Václava IV.? Karel V. Zikmund Václav V. otázka č íslo 18.

20 KONEC Gratuluji, právě jsi úspěšně dokončil celý kvíz o Lucemburcích!

21


Stáhnout ppt "Č eský stát za lucemburk ů v ě domostní kvíz Vlastivěda 4. ročník Mikulková Gabriela 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google