Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svobodní zednáři. Svobodní zednáři se sami označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svobodní zednáři. Svobodní zednáři se sami označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva."— Transkript prezentace:

1 Svobodní zednáři

2 Svobodní zednáři se sami označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva.

3 Zednářská symbolika Znak: Nedostavená pyramida s bo ž ím okem: (Symbolizuje nedokonalost ka ž dého jedince (nedostav ě ná pyramida) a bo ž í oko na vrcholu zna č í dokonalost a p ř ehled o všem d ě ní.)

4 Strukturu této organi zace tvo ř í systém tzv. ló ž í; existují ló ž e klasické a velkoló ž e.

5 Č lenem ř ádu se m ůž e stát ka ž dý (plnoletý) mu ž dobrých mrav ů, jakékoliv rasy a jakéhokoliv nábo ž enského p ř esv ě d č ení. Jedinou, ale zcela zásadní podmínkou je však víra ve Vyšší Moc, kterou zedná ř i nazývají Velkým Architektem Všehomíra (Vesmíru). Zedná ř by se ve svém ž ivot ě m ě l v ž dy ř ídit základními morálními a etickými principy, aby tak svým chováním byl vzorem svému okolí. Zedná ř pomáhá slabším, chudým a nemocným a nerozlišuje lidi podle jejich spole č enské, nábo ž enské nebo etnické p ř íslušnosti.

6 O svobodných zedná ř ích se dlouho tradovala ř ada mýt ů : nap ř íklad ž e provozují tajné rituály, oddávají se magii nebo cht ě jí uchvátit sv ě t. V mezivále č né dob ě n ě které katolické kruhy mluvily dokonce o ž idozedná ř ském spol č ení. V katolických kruzích bylo slovo "zedná ř " synonymem zrádce a odpadlíka od pravé víry.

7 Vznik zedná ř ství není p ř esn ě znám, odhaduje se od konce 16. do za č átku 17. století Slavní zedná ř i: - Gustav Eiffel - Wolfgang Amadeus Mozart - Neil Armstrong - Walter Elias Disney -Alexander Sergejevi č Puškin - Tomáš G. Masaryk - Edvard Beneš V Americe stáli v tábo ř e nezávislosti. Z 56 mu žů, kte ř í podepsali Prohlášení nezávislosti, bylo 53 zedná řů ! P ř edevším to byli George Washington a Benjamin Franklin.

8 Vytvo ř il:Jakub Hada č, 2.L


Stáhnout ppt "Svobodní zednáři. Svobodní zednáři se sami označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google