Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola Křesetice. Kde nás najdete.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola Křesetice. Kde nás najdete."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola Křesetice

2 Kde nás najdete

3 Historie V roce 1786 za panování císaře Josefa II. Bylo vydáno dvorní povolení, aby byla v obci Křesetice postavena nová jednopodlažní škola. Po dvou letech v roce 1788 byla dokončena. Později provedena přístavba. Původně byla škola jednotřídní, později dvoutřídní. V roce 1882 trojtřídní a v roce 1892 čtyřtřídní. Svou podobu si škola zachovala téměř dalších sto let. V devadesátých letech minulého století došlo k posledním stavebním úpravám, o což se zasloužil Obecní úřad Křesetice. Přízemí se upravilo do dnešní podoby tak, aby zde v roce 1993 byla slavnostně otevřena mateřská škola. Posledním předělem v chodu a životě školy byl od 1.1.2003 přechod do právní subjektivity. Zřizovatelem školy je i nadále Obec Křesetice.

4 O škole Jsme málot ř ídní škola s 1.-5. ro č níkem ve dvou t ř ídách (I. t ř ída – 1.-2. ro č., II. t ř ída – 3.–5. ro č.). Kapacita naší školy je 38 žák ů.

5 Ve škole panuje p ř íznivá a rodinná atmosféra. Sou č ástí školy je MŠ, takže p ř echod do 1. ro č níku je pro d ě ti nenásilný a p ř irozený.

6 Akce školy Barevný týden Den zví ř at Den zdravé výživy Mikulášská besídka Advent Váno č ní besídka T ř íkrálový koncert v kostele sv.Markéty Vítání ob č ánk ů Karneval Č arod ě jnický den Spaní ve škole Sb ě r papíru,šípku a pomeran č ové k ů ry Ú č ast v sout ě žích (výtvarných, zdravotnických, cyklistické, atletické) Návšt ě va knihovny v Kutné Ho ř eNávšt ě va hasi čů Jezdíme do divadla a kina v Kutné Ho ř e Míváme hudební vystoupení ve škole 6 zájmových kroužk ů (dramatický,šikovné ruce,aerobic,sportovní hry,flétna,kytara) Kluci navštívili muzeum vojenské techniky Škola v p ř írod ě (letos Orlické hory) Školní výlet (westernové m ě ste č ko) Stanový tábor v Chedrbí Zahradní slavnost (rozlou č ení s pá ť áky)

7 Zaměstnanciškoly Zaměstnanci školy Soňa Pavlíková Soňa Pavlíková (ředitelka školy) Jana Klingerová (učitelka ZŠ) Petra Zralá (uklízečka) Jana Jarůňková (školnice) Ivana Frejlachová (učitelka MŠ a ŠD) Hana Rajmová (učitelka ZŠ a ŠD) Ivanka Pařízková (učitelka ZŠ)

8 Hlavním cílem naší školy je vést děti k pozitivnímu vztahu ke vzdělání a motivovat je k dalšímu sebevzdělávání.tel.: 322 319 732 mob.: 739 572 073 email.:Web: zs.kresetice@cmail.cz www.zskresetice.cz


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola Křesetice. Kde nás najdete."

Podobné prezentace


Reklamy Google