Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladislava Felbrová,VFN Stanislava Kulovaná,VFN Kate ř ina Malá,ÚVN Mgr. Eva Roubí č ková, FNKV 14.Konference Tabák a zdraví 15.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladislava Felbrová,VFN Stanislava Kulovaná,VFN Kate ř ina Malá,ÚVN Mgr. Eva Roubí č ková, FNKV 14.Konference Tabák a zdraví 15.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Vladislava Felbrová,VFN Stanislava Kulovaná,VFN Kate ř ina Malá,ÚVN Mgr. Eva Roubí č ková, FNKV 14.Konference Tabák a zdraví 15.11.2013

2 Ptát se na kou ř ení-všichni zdravotníci léka ř i – sestry – farmaceuti Sestry: s pacienty u ž ší vztah č ast ě jší kontakt d ů v ě ryhodnost

3  NAOPAK, v ž dy to smysl má, č asto znamená v ě tší prodlou ž ení ž ivota ne ž drahou lé č bou BARIÉRY:  Hodn ě léka řů i sester na onkologii kou ř í  Není doporu č ováno p ř estat kou ř it (léka ř, ale i sestra!!!, opomíjená role sester)  Odvykání/lé č ba závislosti na tabáku není nabízena

4 Snížení relapsu Snížení počtu komplikací léčby Snížení počtu sekundárních tumorů Zvýšení kvality života Zmírnění symptomatologie onemocnění Zlepšení dalších aspektů zdraví Zvýšené přežití Morgan et al, NCI conference on treating tobacco dependence At cancer centers. Journal of Oncology Practice, 2011; Peppone et al, The effect of Cigarette smoking on cancer treatment-related side effects. The Oncologist, 2011.

5  Krátká intervence v ř ádu 10 sekund a ž n ě kolika minut je mo ž ná p ř i ka ž dém kontaktu s pacientem  I kdy ž má malou ú č innost (je krátká), její význam je v tom, ž e se m ůž e týkat velkého po č tu ku ř ák ů  Sestra m ůž e doporu č it jakoukoli formu náhradní terapie nikotinem

6  Zeptat se na kou ř ení  Jasn ě doporu č it p ř estat  Nabídnout pomoc

7  Kdyby ka ž dá sestra intervenovala ka ž dý rok jen u 10 ku ř ák ů …  … a kdyby jen jeden z nich p ř estal…  …bylo by to ka ž dý rok 90 000 bývalých ku ř ák ů !

8

9

10  Spole č nost pro lé č bu závislosti na tabáku WWW.SLZT.CZ WWW.SLZT.CZ  Od roku 2007 2x ro č n ě celodenní kurzy pro sestry v krátké intervenci u ku ř ák ů  Proškoleno více ne ž 500 sester  Kredity Č AS  Edukace v rámci Neku ř ácké VFN

11  Nejbli ž ší termín: 23.4. 2014  Místo: poliklinika VFN, Karlovo nám ě stí 32, Praha  Kontakt: KATERINA.MALA@UVN.CZKATERINA.MALA@UVN.CZ  Tel. 728 755 733

12  Proškoleno v krátké intervenci 6 klinik VFN ( celkem 98 sester ) onkologická klinika IV.interní klinika klinika nefrologie interní odd ě lení Strahov klinika imunologie I.interní klinika

13  Mezinárodní asociace sester v onklogické pé č i (International Society for Nursing in Oncology) p ř íprava podklad ů a powerpointových slid ů pro seminá ř e k vyškolení sester  Celodenní seminá ř e (2012 -40 onkologických sester)  Na webu WWW.ISNCC.ORG dostupný e-learning v 5 jazycíchWWW.ISNCC.ORG  Rok 2014: proškolení 200 sester (kontakty vítány!) email: Vladislava.Felbrova@vfn.czVladislava.Felbrova@vfn.cz tel. 224 946 608 (Centrum pro závislé na tabáku,III.interní klinika VFN)

14  Doporu č ený postup pro sestry (WWW.SLZT.CZ )WWW.SLZT.CZ  Kapesní karti č ka s krátkou intervencí pro sestry VFN  Letáky: - Sekn ě te s cigaretami ne ž cigarety sesknou - s vámi - Kou ř ení a kila - Kou ř ení a duševní zdraví - Pasivní kou ř ení - Kou ř ení a t ě hotenství - Kou ř ení a cukrovka - Nemoc – p ř íle ž itost p ř estat kou ř it

15


Stáhnout ppt "Vladislava Felbrová,VFN Stanislava Kulovaná,VFN Kate ř ina Malá,ÚVN Mgr. Eva Roubí č ková, FNKV 14.Konference Tabák a zdraví 15.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google