Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Choroby člověka a jejich prevence Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské nám ě stí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Choroby člověka a jejich prevence Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské nám ě stí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Název."— Transkript prezentace:

1 Choroby člověka a jejich prevence Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské nám ě stí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prost ř ednictvím ICT Č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autor: Iva Kubištová Tematická oblast: Fyziologie živo č ich ů a č lov ě ka Kód: VY_32_INOVACE_BI.2.01 Datum:30.12. 2012 Cílová skupina: Žáci st ř edních škol Klí č ová slova: Choroby č lov ě ka, prevence, infek č ní choroby, imunita, cesty p ř enosu, neinfek č ní choroby, lé č ba, p ř í č iny Anotace: Prezentace, která slouží pro seznámení s projektem, který je zadáván formou pracovních list ů. V prezentaci jsou navozeny jednotlivé oblasti z daného tématu.

2 Projekt: Choroby člověka a jejich prevence T ř ída se rozd ě lí na 9 (p ř ibližn ě ) t ř í č lenných skupin, každá si vybere jedno téma. V pr ů b ě hu zadaného období bude písemn ě plnit zadané úkoly (pracovní list) dle pokyn ů u č itele Na záv ě r tématu Anatomie a fyziologie č lov ě ka bude uspo ř ádána konference, kde studenti prost ř ednictvím ppt prezentací p ř edstaví záv ě ry ze své práce

3 Referáty budou p ř ednášeny „bez papíru“ ale ne nazpam ěť, doba p ř ednesu je asi 15 minut. Po p ř ednesu prob ě hne diskuse a spole č né hodnocení referátu. Sou č ástí hodnocení referátu bude: vlastní text samostatné práce, obsah, forma, správnost citací, respektování autorských práv, solidnost zdroj ů, vlastní stanovisko, pr ů zkum anotace, výb ě r podstatných informací formální zpracování prezentace p ř ednes schopnost diskutovat o daném tématu, porozum ě ní problematice Choroby člověka a jejich prevence

4

5 Lidské choroby Infekční nemoci Neinfekční nemoci P ů vodci Cesty p ř enosu P ř í č iny onemocn ě ní Obranyschopnost t ě la Prevence Lé č ení Příčiny Prevence Léčba

6 NEZNÁMÝ AUTOR. wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RobertKoch_cropped.jpg NADAR, Felix. wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://history.amedd.army.mil/booksdocs/misc/evprev Znáte jména zakladatel ů mikrobiologie? Robert Koch Louis Pasteur

7 Infekční nemoci Infekce a její p ů sobení Druhy infek č ních agens Pr ů b ě h infekce Imunita Alergie, hyper- senzitivita P ř í č iny alergií P ř íklady alergických projev ů Autoimunitní nemoci Co jsou to autoimunitní nemoci P ř íklady autoimunitních nemocí

8 Imunita Protilátková B - lymfocyty Bun ěč ná T - lymfocyty makrofág napadená bu ň ka lymfocyt

9 Infekční nemoci P ů vodci infekce virybakterieprvocihouby Mnoho- bun ěč ní parazité

10 Infekční nemoci Epidemiologie a zdravotnická statistikaCesty p ř enosu infek č ních chorob, p ř íkladyPrevence a lé č ba infek č ních chorob

11 Neinfekční nemoci Fyziologické poruchy Úrazy Nemoci zp ů sobené nezdravým životním stylem Poruchy zp ů sobené nesprávnou výživou Psychosomatické choroby, duševní choroby Rakovina Genetické choroby Fyziologické poruchy Úrazy Nemoci zp ů sobené nezdravým životním stylem Poruchy zp ů sobené nesprávnou výživou Psychosomatické choroby, duševní choroby Rakovina Genetické choroby

12 Neinfekční nemoci - prevence Zdravý životní stylZdravá výživa Psychické zdravíZdravé životní prost ř edí Metody prevence neinfek č ních chorob

13 Neinfekční nemoci - léčba Chirurgická lé č baMedikaceRadioterapieTransplantaceGenová terapieKmenové bu ň ky a tká ň ové kultury

14 virová DNA lidská DNA rekombinovaná DNA 1. 2. 3. izolovaná bu ň ka pacienta bu ň ka pacienta s rekombinovanou DNA genová terapie

15 Rekombinované somatické bu ň ky jsou kultivovány v živném médiu, klonovány a poté vneseny do t ě la pacienta

16 Pokud není uvedeno jinak, v prezentaci byla použita schémata a obrázky autorky, vypracované a upravené podle r ů zných zdroj ů. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Choroby člověka a jejich prevence Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské nám ě stí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google