Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUALITY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Ústav hygieny a epidemiologie 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUALITY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Ústav hygieny a epidemiologie 1."— Transkript prezentace:

1 AKTUALITY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 14. konference Tabák a zdraví, 15. 11. 2013

2 DIAGNÓZY K UVÁDĚNÍ F17.2 Závislost na tabáku (syndrom závislosti) Poznámka: chce/nechce přestat, krátká intervence, doporučen do Centra pro závislé na tabáku Kouřil, ale nejméně 6 měsíců nekouří: Závislost na tabáku od X do Y let 1,5 % ??? (Zvolský et al., 2012) Z58.7 Pasivní kouření 0 % ??? (Zvolský et al., 2012)

3 FARMAKOTERAPIE Náhradní terapie nikotinem: • Náplast 16h – Nicorette 15, 25 mg • Náplast 24 h – Niquitin 14, 21 mg • Inhalátor Nicorette 10 mg • Pastilky Nicorette, Niquitin 2 a 4 mg • Žvýkačky Nicorette 2 a 4 mg Bupropion: Wellbutrin 150 mg, Elontril 150 a 300 mg Vareniclin: Champix 0,5 a 1 mg

4 HRAZENÍ/CENA FARMAKOTERAPIE • Cca 2000 Kč/měsíc = cena krabičky cigaret/den • Jediná zdravotní pojišťovna přispívá: 207 - jednrázově, částkou 4000 Kč - potvrzení o léčbě v Centru pro závislé na tabáku - účtenka z lékárny

5 KRÁTKÁ INTERVENCE – „5 A“ ptej se 1. ASK, ptej se poraď přestat 2. ADVISE, poraď přestat posuď ochotu přestat 3. ASSESS, posuď ochotu přestat pomoz přestat 4. ASSIST, pomoz přestat plánuj kontroly 5. ARRANGE CONTROLS – plánuj kontroly Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Quick Reference Guide for Clinicians. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. April 2009.

6 5A - 3(A?) • ASK – ptát se na kouření • ADVISE – poradit přestat, jasné doporučení • ASSIST – nabídka léčby

7 WWW.SLZT.CZ • Struktura intervence (120 minut) • Po minutách k jednotlivým bodům • http://www.slzt.cz/struktura-intervence http://www.slzt.cz/struktura-intervence

8 • Představení se, výzva k interaktivitě 1 • Očekávání/průběh léčby 3 • Kuřácká anamnéza – sumarizace, počet vykouřených cigaret za život=naučené chování, počet potažení za život 5 • Zkušenosti pacientů s minulými pokusy, důvody relapsu 3 • Princip závislosti: naučené chování, změna v mozku 5 • Identifikace s nekuřáctvím, radost z nekouření 3 • Zmínka o konkrétních zdravotních souvislostech kouření podle pacientova stavu k podpoře motivace včetně zlepšení psychického zdraví 5 • Brožura Moje cesta k nekuřáctví 3 • Pacientovo rozhodnutí/připravenost/jak si věří, podpora motivace (zaškrtá si v brožuře, aby se k tomu mohl vrátit) 5 • Význam a princip měření CO, konkrétní hodnoty pacienta, příjem nikotinu z cigaret 3 • Behaviorální substituce (káva, alkohol, kuřácké prostředí, jídlo, stress, pohoda/odpočinek, čekání, v autě, v restauraci…) – náhradní řešení PŘEDEM a TĚŠIT SE na něj, příklady 20 • Odměňování se za drobné úspěchy 3 • Prevence zvyšování hmotnosti včetně souvislosti kouření a stresu 10 • Relaxační techniky (hluboké dýchání, případně jóga, Jacobson) 3 • Možné bariéry, prevence relapsu 5 • Sociální podpora – žije/pracuje s kuřákem? Jak odmítat cigaretu? 3 • Abstinenční příznaky 5 • Princip fyzické závislosti, konkrétní výsledek FTCD pacienta, video s vyplavením dopaminu 7 • Možnosti farmakoterapie, vysvětlení působení, možné nežádoucí účinky 10 • Možnosti finančního příspěvku na léky 1 • Stanovení farmakoterapie, délka užívání 7 • Den D, jakékoli kouření je kouření 2 • Otázky 8

9 CENTRA PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU WWW.SLZT.CZ

10 SPOLEČNOST PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU WWW.SLZT.CZ • adresy center a vyškolených lékařů • info pro lékaře, PPT slidy • sesterská sekce • Spolupráce s Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, Rochester, USA WWW.ENSH.EU - Evropská síť nekuřáckých nemocnic (role center!)

11 SCHÉMA NÁVŠTĚV • Screening – cca 1 h, převážně sestra • Intervence – cca 2-2,5 h • Kontroly – cca 30 minut • Sledujeme rok od poslední cigarety • „Dokud chcete přestat, jste tu správně“

12 Kouří Nekouří N = 2 670 CENTRUM PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU III. INTERNÍ KLINIKY 1. LF UK A VFN Kouří (N = 1 656) Nekouří (N = 1 014) Roční validizovaná abstinence Roční validizovaná abstinence – dle pohlaví p 1 = 0,523 1 p-hodnota Fisherova exaktního testu Při kontrolní návštěvě po 1 roce celkem 1 014 (38,9%) pacientů stále abstinovalo. Na hladině významnosti α=0,05 nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v úspěšnosti mužů a žen. (p-hodnota Fisherova exaktního testu p = 0,523) Podíl pacientů N=1 326 N=1 344

13 Kouří Nekouří N = 2 670 p 1 < 0,001 1 p-hodnota Fisherova exaktního testu N=2 157N=513 AnoNe Z celkového počtu 2 670 validních pacientů má záznam o léčbě 2 157 (80,8%), u ostatních pacientů není záznam o nasazené medikaci. Při srovnání úspěšnosti pacientů dle záznamů o nasazené léčbě byl na hladině významnosti α=0,05 prokázán statisticky významný rozdíl v úspěšnosti mezi pacienty s nasazenou léčbou a pacienty bez nasazené léčby. p-hodnota Fisherova exaktního testu p < 0,001 Tedy pacienti s nasazenou léčbou dosahují statisticky významně lepších výsledků, než pacienti bez léčby. CENTRUM PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU III. INTERNÍ KLINIKY 1. LF UK A VFN - ROČNÍ VALIDIZOVANÁ ABSTINENCE DLE FARMAKOTERAPIE Pacient má záznam o nasazené medikaci Podíl pacientů

14 Kouří Nekouří Délka trvání nasazené léčby bez léčby 0-3 měsíce 3-6 měsíců Podíl pacientů 6-9 měsíců nad 9 měsíců N=513N=1 125N=477 N=204 N=312 * U 39 pacientů nelze stanovit délku léčby Na hladině významnosti α=0,05 byl prokázán statisticky významný rozdíl v úspěšnosti mezi pacienty s nasazenou léčbou a pacienty bez nasazené léčby. Také je vidět trend v úspěšnosti v závislosti na délce trvání nasazené léčby. p-hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu p < 0,001 1 p-hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu. p 1 < 0,001 CENTRUM PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU III. INTERNÍ KLINIKY 1.LF UK A VFN - ROČNÍ VALIDIZOVANÁ ABSTINENCE DLE DÉLKY FARMAKOTERAPIE N = 2 631*

15 37 CENTER Pneumologie - 26 (70 %) Interna – 4 Kardiologie – 3 Neurologie 1 Onkologie 1 Pediatrie 1 Psychiatrie 1

16 OZNAČENÍ „Centrum pro závislé na tabáku“ • na informační tabuli 23x (62 %) • ve statutu zdravotnického zařízení 20x (54 %) • na dveřích ordinace 25x (68 %) • v telefonním seznamu 18x (49 %) • na webové stránce 27x (73 %)

17 ORDINAČNÍ DOBA, MÍSTNOSTI • V průměru 6,8 h týdně (2-40h/týden) • po odečtení dvou nejvyšších hodnot (40, 34) je to v průměru 5 hodin týdně • 1 místnost – 21x (57 %) • 2 místnosti 9x • 3 místnosti 3x, po jednom centru 4 a 5 místností.

18 EDUKACE, KONZULTACE • Pro lékaře – 14x (38 %)... 5 center 1x, 6 center 2x, 2 centra 3x, 1 centrum více než 10x • Pro sestry – 15 center (41 %)... 6 center 1x, 6 center 2x, 2 centra 3x, 1 centrum více než 10x • Konzultace přes internet - 15 center (41 %)

19 VÝKONY 25501, 25503 • 28 center (76 %) • Proč nevykazují: problém s pojišťovnou (2x), výhodnější pneumologické/jiné, stop stav od pojišťoven

20 PACIENTI, ELZT • počet nových pacientů – 45/centrum • po odečtení 430 z největšího centra – 33/centrum/rok • Do ELZT zapisuje pravidelně 7 center (19 %). Důvod absence: nejčastěji čas, zdvojená dokumentace či negativní přání pacienta. Přitom 18 center (49 %) by si přálo své výsledky z ELZT využít k hodnocení.

21 PRŮBĚH LÉČBY • 12 měsíců – 24x (65 %) • 6 měsíců - 5 center, ostatní déle • Aktivně pacienty na konci sledování kontaktuje 16 center (43%). • Průměrně 5 návštěv/doba sledování (2 – 18 měs.) • Minnesotská škála abstinenčních příznaků při každé návštěvě - 22 center (59 %), • Monitor CO má 34 center (92 %), ale při každé návštěvě měří CO jen 29 center (78 %)

22 NÁVŠTĚVY • Vstupní návštěva jen jedna – 26x (70 %), na dvě (screening + intervence) ji dělí 11 center (30 %) • Vstupní intervence (v případě dělených návštěv obě dohromady) - v průměru 61 minut • kontrolní návštěvy – v průměru 21 minut

23 VSTUPNÍ INTERVENCE • Vstupní intervence - 31x (84 %) individuální, v 6 centrech individuální i skupinová s počtem do 4 osob OBSAH: • Identifikace s nekuřáctvím 31x (84 %) • prevence zvyšování hmotnosti 32x (86 %) • hledání nekuřáckých řešení pro typicky kuřácké situace 34x (92 %) • princip závislosti 33x (89 %) • princip farmakoterapie 33x (89 %)

24 POUŽÍVANÁ FARMAKOTERAPIE • Náhradní terapie nikotinem (Nicorette, Niquitin) 37x (100 %) • Vareniklin (Champix) 37x (100 %) • Bupropion jako Wellbutrin 14x (38 %) • Bupropion jako Elontril 2x (5 %) ??? proč ne bupropion? Často: ohledně bupropionu odesílání na psychiatrii.

25 PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ • Jeden vyškolený lékař – 25x (68 %), dva lékaři 8x, po jednom centru má 4 a 5 lékařů • Jedna vyškolená sestra má 21 center (57 %), dvě sestry 6 center (16 %), po jednom centru má 4 a 8 vyškolených sester, žádnou nemá 8 center (22 %)

26 NÁVAZNOST NA JINÉ KLINICKÉ OBORY – většinou využívána • Pneumologie (34 center) • Obezitologie (34 center) • Interna (34 center) • Kardiologie (33 center) • Diabetologie (33 center) • Psychiatrie (29 center) • Endokrinologie (28 center) • Pacienti posílaní na další vyšetření - 10,5 % • Konziliární službu je schopno poskytovat 14 center (38 %), většinou nevyužito

27 BARIÉRY • Absence finančního ohodnocení a s tím souvisejícího času a personálního vybavení • Přístup zdravotních pojišťoven • Vedení klinik, nemocnic • Obecně legislativa kontroly tabáku – například absence nekuřáckých restaurací, zákaz reklamy • Kromě příspěvku jedné pojišťovny (207, 4000,-Kč) si pacienti sami hradí farmakoterapii • Obecně: pokles zájmu i počtů pacientů, daný mimo jiné i malým zájem kolegů, kteří s pacienty o kouření nemluví

28 NIKDY NENÍ POZDĚ PŘESTAT KOUŘIT KAŽDÁ CIGARETA POŠKOZUJE

29 Děkuji za pozornost EVA.KRALIKOVA@LF1.CUNI.CZ Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN, Poliklinika VFN, Karlovo nám. 32, Praha 2, tel. 224 966 608


Stáhnout ppt "AKTUALITY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Ústav hygieny a epidemiologie 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google