Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVISLOST NA TABÁKU – OPOMÍJENÉ TÉMA U JINAK ZÁVISLÝCH Eva Králíková Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky a Ústav hygieny a epidemiologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVISLOST NA TABÁKU – OPOMÍJENÉ TÉMA U JINAK ZÁVISLÝCH Eva Králíková Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky a Ústav hygieny a epidemiologie."— Transkript prezentace:

1 ZÁVISLOST NA TABÁKU – OPOMÍJENÉ TÉMA U JINAK ZÁVISLÝCH Eva Králíková Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky a Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN, Praha XVIII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP: Vývoj a obsah paradigmatu oboru adiktologie v ČR, Kongreshotel Jezerka u Sečské přehrady, 2. – 6. 6. 2013

2 ADIKTOLOGICKÁ PÉČE A TABÁK • Zcela nekuřácké prostředí • Zcela nekuřácký personál • Edukace závislých: - vliv kouření na zdraví, - souvislost s jinou závislostí, - možnosti léčby • Nabídka léčby současně s jinou závislostí

3 Dg. F 17 - PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM TABÁKU • Hospitalizovaní v ČR, 2011, celkem: dg. F 17 uvedena v 1,5 % (prevalence cca 30 %) • Hospitalizovaní na psychiatrických odd. a pracovištích, 2011: 2,94 % (prevalence cca 60 – 90 %) (Zvolský et al., Čas. Lék. čes., 2012, dle dat ÚZIS)

4 PACIENTI LÉČENÍ PRO F17 v roce 2011 • Psych. odd. nemocnic: 1 pacient • Psychiatrické léčebny: 0 • Psych. lůžková zažízení: 1 pacient (Zvolský et al., Čas. Lék. čes., 2012, dle dat ÚZIS)

5 Dg. Z58.7 VYSTAVENÍ TABÁKOVÉMU KOUŘI • Edukační význam: neexistuje bezpečná dávka kouře • Po několika minutách prokazatelné změny na cévách • V roce 2011 vykázána v ČR celkem 19x (Zvolský et al., Čas. Lék. čes., 2012, dle dat ÚZIS)

6 POJEM “ŠKODLIVÉ UŽITÍ” • Pro tabák irelevantní • Není bezpečná expozice

7 LÉČBA F 17 OBECNĚ • Krátká intervence – každý zdravotník/adiktolog při každém klinickém kontaktu • Využití období léčby jiných závislostí k intenzivní léčbě • Doporučení do centra pro závislé na tabáku – kontakty na SLZT.CZ

8 BARIÉRY • Personál: - kouří - není vyškolený v léčbě závislosti na tabáku • Pacienti: - kouření dovoleno - abstinenční příznaky, farmakotepapie není nabízena, není hrazena, levné formy tabáku stojí méně než léky

9 SCHÉMA LÉČBY Podobně jako u jiných závislostí: • Intervence dle časových možností • Farmakoterapie Předpoklad: pacient si přeje přestat

10 INTERVENCE • Pochopení významu odvykání • změna denních stereotypů • Pozitivní představa nekuřáckých řešení, mentální mapa • Prevence relapsu • Prevence zvyšování hmotnosti

11 FARMAKOTERAPIE = PROTI ABSTINENČNÍM PŘÍZNAKŮM • Ne “proti kouření”!!! • Není a nebude lék, který by zabránil kouřit • Pacient by měl mít adekvátní očekávání

12 FARMAKOTERAPIE • Vareniklin (Champix) • Nikotin – náhradní terapie nikotinem náplast, pastilka, inhalátor, žvýkačka (Nicoterre, Niquitin) • Bupropion (Wellbutrin, Elontril, dříve též Zyban)

13 VARENIKLIN (Champix) • Parciální agonista alfa4beta2 nAchR – typických pro více závislé • Agonista: “Nepotřebuji tolik kouřit”, “Cítím se dobře” • Antagonista: absence odměny, “Není to ono”, “Jako bych kouřil seno”

14 75 100 125 150 175 200 -180-120-60060120180240300360 Time (minutes) Dopamine Release in N. Accumbens % of Basal ± SEM Nicotine 0.32 mg/kg Nicotine 0.32 mg/kg sc Varenicline 1 mg/kg po + Nicotine 0.32 mg/kg sc Varenicline 1 mg/kg po Partial Agonist Effect on Dopamine Release in Rat Nucleus Accumbens Coe et al., 2005

15 VARENIKLIN NEJEN KVŮLI KOUŘENÍ? Neuronální acetylcholin-nikotinové receptory (nAchR)– společný molekulární podklad závislosti na nikotinu a alkoholu Vareniklin – parciální agonista nAchR: snižuje spotřebu alkoholu u těžkých pijáků “Varenicline” a “alcohol”: 47 odkazů v PubMed Hendrickson et al, Front Psychiatry, 2013

16 NIKOTIN • Náplast a žvýkačka – na seznamu esenciálních léků WHO od 2009 • Náplast: kontinuální uvolňování po celou dobu aplikace, ale nepůsobí rychle: náplast (Nicorette - 16h, Niquitin – 24h) • Orální formy: rychlý, ale krátkodobý účinek, je třeba se naučit používat: inhalátor (Nicorette), žvýkačka (Nicorette), pastilka (Niquitin, Nicorette) • Většinou kombinace náplasti a orálních forem

17 NIKOTIN • KI: prakticky nulové – je vždy menším rizikem než cigareta • Dávkování: většinou poddávkování • Cigareta: typicky se vstřebá 1-1,5 mg nikotinu, případně až 3 mg/cigaretu • Údaje na krabičce jsou irelevantní

18 KOUŘÍCÍ STROJ: 35 ml – 1/min – 2 s – do dané délky

19 DÁVKOVÁNÍ NIKOTINU • 1 cigareta = 1-3 mg vstřebaného nikotinu • (počet potažení, hloubka a délka inhalace, ucpání perforací...) • V.s. intenzivnější kouření na začátku dne • Není třeba nahradit nikotin přesně • Kontrola do týdne po dne D: • Má abstinenční příznaky = málo nikotinu

20 BUPROPION (Wellbutrin, Elontril, Zyban) • Antidepresivum, blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu v synapsích • KI: křečové stavy (epilepsie)

21 ABSTINENCE • Validizovaná abstinence nejméně 6, raději 12 měsíců • Validizace: - CO ve výdechu - kotinin v tělních tekutinách (sliny, moč, krev)

22 ÚČINNOST FARMAKOTERAPIE • Záleží na míře intervence • Krátká intervence: 5-8 % • Intenzivní intervence: >10 % • Nikotin, bupropion – zvyšují 2x (10 - 20 %) • Vareniklin – zvyšuje 3x (15 – 30 %) Fiore et al., 2008

23 HRAZENÍ FARMAKOTERAPIE • …se vyplatí: léčí se více lidí, užívají léky déle a v doporučených dávkách • U nás se nehradí • Z fondu prevence přispívají jednorázově dvě zdr. pojišťovny: 207 (OZP) – 4000 Kč 211 (Vojenská) – 1000 Kč

24 Kouří Nekouří N = 2 670 ROČNÍ ABSTINENCE PACIENTŮ CENTRA PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU III. INT. KLINIKY 1.LF UK A VFN V PRAZE Kouří (N = 1 656) Nekouří (N = 1 014) CELKEM PODLE POHLAVÍ p 1 = 0,523 1 p-hodnota Fisherova exaktního testu Při kontrolní návštěvě po 1 roce celkem 1 014 (38,9%) pacientů stále abstinovalo. Na hladině významnosti α=0,05 nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v úspěšnosti mužů a žen. (p-hodnota Fisherova exaktního testu p = 0,523) Podíl pacientů N=1 326 N=1 344

25 Kouří Nekouří Délka trvání nasazené léčby bez léčby 0-3 měsíce 3-6 měsíců Podíl pacientů 6-9 měsíců nad 9 měsíců N=513N=1 125N=477 N=204 N=312 * U 39 pacientů nelze stanovit délku léčby Na hladině významnosti α=0,05 byl prokázán statisticky významný rozdíl v úspěšnosti mezi pacienty s nasazenou léčbou a pacienty bez nasazené léčby. Také je vidět trend v úspěšnosti v závislosti na délce trvání nasazené léčby. p-hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu p < 0,001 1 p-hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu. p 1 < 0,001 ROČNÍ ABSTINENCE PACIENTŮ CENTRA PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU III. INT. KLINIKY 1.LF UK A VFN V PRAZE DLE DÉLKY FARMAKOTERAPIE N = 2 631*

26 HARM REDUCTION • Cca 70 % kuřáků by raději nekouřilo • Většina kuřáků neabstinuje ani při intenzivní léčbě • Co s těmi, kdo nedokáží přestat?

27 HARM REDUCTION • Redukce kouření při současné farmakoterapii, postupné odvykání • Bezdýmný (porcovaný) tabák? • Elektronické cigarety?

28 ELEKTRONICKÉ CIGARETY • Typicky obsahují nikotin, glycerin, aromata • Nejsou regulovány • Tabákový výrobek? Náhradní terapie nikotinem? • Atraktivnější než lékové formy

29 E-CIGARETY + • Absence hoření, kouře, zápachu, tisíců chemikálií • Absence nedopalků • Nehrozí požáry • Minimalizace/absence rizika pasivního kouření - • Udržování/prohlubování, vznik závislosti • Falešný dojem bezpečného kouření • Příchutě – lákavé pro děti, dojem neškodnosti • Nejasné složení

30 DOSTUPNÁ LÉČBA = SOUČÁST KOMPLEXNÍ KONTROLY TABÁKU • Vysoká cena cigaret daná daní • Zcela nekuřácké veřejné prostory, vnitřní i vnější • Naprostý zákaz reklamy a sponzorování včetně vystavování v místě prodeje • Jednotné balení (ztráta image) • Dostupná léčba závislosti na tabáku

31 MYOPINIONCOUNTS.CO.NZ (web tabákového průmyslu ukazuje, čeho se bojí)

32 JEDNOTNÉ BALENÍ - AUSTRÁLIE OD 12/2012

33

34 Děkuji za pozornost EVA.KRALIKOVA@LF1.CUNI.CZ


Stáhnout ppt "ZÁVISLOST NA TABÁKU – OPOMÍJENÉ TÉMA U JINAK ZÁVISLÝCH Eva Králíková Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky a Ústav hygieny a epidemiologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google