Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIP - IKEM, Praha Ejekční frakce LK po aplikaci kmenových buněk pro syndrom diabetické nohy stanovená 99m TcMIBI scintigrafií. Buncová M., Dubský M. *,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIP - IKEM, Praha Ejekční frakce LK po aplikaci kmenových buněk pro syndrom diabetické nohy stanovená 99m TcMIBI scintigrafií. Buncová M., Dubský M. *,"— Transkript prezentace:

1 RIP - IKEM, Praha Ejekční frakce LK po aplikaci kmenových buněk pro syndrom diabetické nohy stanovená 99m TcMIBI scintigrafií. Buncová M., Dubský M. *, Jirkovská A. * RIP + KD*, IKEM, Praha,

2 RIP - IKEM, Praha Diabetes mellitus ischemické komplikace syndrom diabetické nohy němá ischemie myokardu 99m TcMIBI neoangiogenesa ve vzdáleném orgánu v myokardu ? neoangiogenesa v místě aplikace kmenové buňky souvislosti

3 RIP - IKEM, Praha po aplikaci kmenových buněk do bérce při syndromu diabetické nohy zlepšení perfuse v ošetřené končetině? mění se EF-LK ( jako funkční projev možné? neoangiogenese)??? otázky

4 RIP - IKEM, Praha 6 mužů a 2 ženy ve věku od 44,5 do 73,9 let ( průměr 62,7 +/- 9,5 let), s DM a syndromem diabetické nohy s kritickou ischemií a nehojícími se defekty, léčený aplikací kmenových buněk do bérce jedné DK ( 6x vpravo, 2x vlevo) po vyčerpání možností základní léčby (konzervativní, chirurgické, intervenční, ), pro které byla aplikace kmenových buněk vhodná a byla v podstatě poslední možností pomoci provedeno opakovaně scintigrafické vyšetření 99m TcMIBI soubor

5 RIP - IKEM, Praha Postup scintigrafického zobrazení perfuse bérců klidová scintigrafie apl. 99m TcMIBI 4MBq/kg hmotnosti akvizice WB 10cm/s, SPECT/CT bérců zátěž – 60x plantární flexe a extense apl. 99m TcMIBI 8MBq/kg hmotnosti akvizice WB 10cm/s, SPECT/CT bérců „ Klidová“ perfusní SPECT/CT myokardu LK (matice 64x64, view 25s,R-R interval rozdělen na 8 částí,zoom 1,3) scintigrafické vyšetření 99m TcMIBI perfuse bérců + „klidový“ SPECT/CT perfuse myokardu LK

6 RIP - IKEM, Praha Akumulaci 99m TcMIBI v bércích hodnotíme semikvantitativně z 3D zobrazení ve válcovitém - 30 cm dlouhém úseku bérce Klidovou EF stanovujeme programem 4D MSPECT 99m TcMIBI scintigrafie provedena 1.Basální studie před aplikací kmenových buněk 2.Kontrolní studie za cca 2-3 měsíce po apl kmenových buněk Někteří pacienti i další kontrolní studii za 4-12měsíců po předchozí kontrole kvantifikace

7 RIP - IKEM, Praha klid zátěž Basální studie Studie za 2 měsíce po aplikaci kmenových buněk do bérce PDK 46%:54% 43%:57% 55%:45% 48%:52% zobrazení perfuse bérců 99m TcMIBI Relativní poměr četnosti P:L

8 RIP - IKEM, Praha EF stanovená programem 4D MSPECT – byla hodnocena opakovaně vždy 6x. Do statistického zpracování použita průměrná hodnota EF-LK ze 6 stanovení EF-LK basální studie 15% za 2 měsíce po apl. KB 24 % akvizice klidové studie perfuse srdce 99m TcMIBI

9 RIP - IKEM, Praha Pacient, dat. prvního vyšetření EF před apl.KB EF-1.kontrola po apl. KB (odstup v měsících) EF-2.kontrola Po apl. KB (odstup v měsících) KM,26.3.09 62+/-1,3*61,5+/-0,5 (3) 56+/-1,3 (12) TA,26.3.09 47+/-1,448,6+/-0,7 (3) 33+/-1,4 ** ŠR, 4.6.09 55+/-1,9*65,8+/-3,3 (3) 68,3+/-3,3 (6) LV,10.9.09 60,6+/-0,8*63,2+/-1,6 (4) 64,5+/-0,8 (6) HJ,10.12.09 36,5+/-1,637,5+/-2 (2) LJ,19.1.10 12,8+/-1,819,0+/-1,8 (2) SP, 21.1.10 69,7+/-0,8*67,7+/-1 (2) 81,5+/-1 (4) MM,11.3.10 26,6+/-2,527,6+/-1,3 (2) Průměrná EF-LK u pacientů 1.Kontrola ( celkem 8 osob) – vzestup EF u 6 pacientů - pokles EF u 2 pacientů 2. Kontrola pouze u 5 osob Za 4-12 měsíců -vzestup v porovnání s basální studií u 3 osob -pokles u 2 osob – u jedné z nich v mezidobí antiarytmický výkon EF v normě **v mezidobí antiarytmický výkon

10 RIP - IKEM, Praha Změna EFLK za 2-3 měsíce po apl.KB

11 RIP - IKEM, Praha do statistického hodnocení zavzati pacienti, kde výchozí EF před apl. kmenových buněk pod 61% (tj. zahrnuti pacienti s nízkou EF a další 2 pacienti s EF při dolní hranici normy proto,aby bylo možno výsledky statisticky zpracovat - tj. 6 osob) Wilcoxonův párový test Statistické zpracování

12 RIP - IKEM, Praha Průměrná EF před aplikací kmenových buněk 39,8+/- 18% Průměrná EF za cca 3 měsíce po aplikaci KB 43,6% +/-19% P= 0,03 *- tj. statisticky významná změna – vzestup EF průměrný vzestup EF o 3,92% (tj. v % výchozí hodnoty 13,65%) Výsledky

13 RIP - IKEM, Praha V souboru pacientů po apl. KB do bérce byl patrný trend zvýšení EF náhodný nález nález ovlivněný režimem před a po aplikaci kmenových buněk indicie ovlivnění funkce vzdáleného orgánu tj. myokardu po aplikací kmenových buněk do bérce efekt by mohl být vyvolán zanesením, uhnízděním a diferenciací kmenových buněk ve vzdáleném orgánu – srdci, kde vzestup EF by mohl být odrazem zlepšené perfuse málo pacientů – vhodné věnovat pozornost problému Závěr

14 RIP - IKEM, Praha Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "RIP - IKEM, Praha Ejekční frakce LK po aplikaci kmenových buněk pro syndrom diabetické nohy stanovená 99m TcMIBI scintigrafií. Buncová M., Dubský M. *,"

Podobné prezentace


Reklamy Google