Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímavé scintigrafické nálezy při 99mTc MIBI scintigrafii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímavé scintigrafické nálezy při 99mTc MIBI scintigrafii"— Transkript prezentace:

1 Zajímavé scintigrafické nálezy při 99mTc MIBI scintigrafii
Vágnerová K., Prejsová R., Punda O., Pilousová Z. RIP - IKEM RIP - IKEM, Praha

2 99mTcMIBI 99mTc-sestamibi
99mTc-hexakis-2-methoxy-2-isobutylisonitril RIP - IKEM, Praha

3 99mTcMIBI MIBI= nosič, lipofilní kationt je akumulován převážně v mitochondriích viabilních buněk Hlavním mechanismem akumulace je pravděpodobně elektrostatická přitažlivost mezi kladným nábojem lipofilní molekuly MIBI a negativním nábojem v mitochondriích. Transport přes buněčnou membránu je pasivní (další faktory – stupeň lokální perfuze, transkapilární výměny a intersticiálního transportu). RIP - IKEM, Praha

4 99mTcMIBI RIP - IKEM, Praha
První citace v literatuře v 80. letech min. stol Holman(1984),Mousa (1986),McKusick(1986) 99mTcMIBI –v porovnání s 201Tl, které bylo používáno při analogických vyšetřeních- má výhodné fyzikální i biologické charakteristiky Radionuklid 99mTc, je čistý gamazářič s nižší energií, s kratším fyzikálním poločasem přeměny, nižší radiační zátěž pacienta MIBI – původně určeno pro scintigrafii perfuse myokardu, výhodou rychlá clearance z plic a jater, optimální retence v myokardu, kvalitní scintigrafický obraz RIP - IKEM, Praha

5 99mTcMIBI- scintigrafie perfuse myokardu ( příklad 1)
reverzibilní ložisko ischemie na spodní stěně a septu RIP - IKEM, Praha

6 99mTcMIBI-perfuse příčně pruhovaných svalů (příklad 2)
intramuskulární distribuce 99mTcMIBI paralelní s prokrvením svalu (Holman 1984) PDK klid, LDK zátěž SPECT bérců po apl. 99mTcMIBI LDK po opakované extensi a flexi talokrurálně PDK v klidu (obrázek z pilotní studie) využití při monitoraci ICHDK, např. efektu apl. kmenových buněk při syndromu diabetické nohy RIP - IKEM, Praha

7 99mTcMIBI – zobrazení nádorové tkáně
Na našem pracovišti se prakticky jedná o vyšetření: příštítných tělísek ( adenom, nebo hypertrofie při RI) nádorové tkáně mozku (dif. dg. postradiační nekrózy a recidivy nádoru) při myelomu event. jako náhodného záchytu exktrakardiální akumulace při scintigrafii srdce Dále se scintigrafie 99mTcMIBI využívá : při zobrazení medulárního karcinomu štítné žlázy, karcinomu prsu, maligních lymfomů, nádorů plic. RIP - IKEM, Praha

8 99mTcMIBI – adenom PT(příklad 3)
časná fáze pozdní fáze SPECT/CT ( lokalizace, senzitivita) 58 - letá žena – s adenomem levého dolního PT RIP - IKEM, Praha

9 99mTc MIBI fyziol. akumulace v hlavě (příklad 4)
normální distribuce plexus chorioideus IV.komora hypofýza lebka nasofaryng slinné žlázy RIP - IKEM, Praha

10 99mTc MIBI - viabilní tumor mozku (příklad 5)
44 - letý pacient 6 měsíců po operaci tumoru mozku dif. dg.recidivy glioblastomu x poradiační nekróza RIP - IKEM, Praha

11 99mTcMIBI - viabilní tumor mozku (příklad 6)
40 - letá pacientka recidiva astrocytomu po 5 letech RIP - IKEM, Praha

12 99mTc MIBI akumulace v metastáze (příklad 7)
60- letý pacient s dg. ca prostaty zhoršení neurologického klin. stavu s podezřením na metastázy v mozku pro implantovaný KS nemožnost MR, PET dlouhá objednávací doba - provedeno urgentní scintigrafické vyšetření - metastáza následně potvrzena i dalšími metodami RIP - IKEM, Praha

13 99mTc MIBI akumulace v karcinomu plic ( příklad 8)
60 - letá pacientka nediferencovaný bronchogenní karcinom v pravém horním laloku RIP - IKEM, Praha

14 99mTc MDP akumulace v kalvě následně 99mTcMIBI (příklad 9)
52 - letá pacientka s ca mammy 99mTcMDP scintigrafie skeletu - patol. akumulace parietookcipitálně vpravo na rtg. osteolytická ložiska v uvedené lokalizaci na kalvě imunoelekroforéza paraprotein nepotvrdila dle imunofenotyp. vyš. 5% plasmatických buněk dop. 99mTcMIBI scintigrafie 99mTcMDP- scintigrafie skeletu RIP - IKEM, Praha

15 99mTc akumulace v kalvě následně 99mTcMIBI
(příklad 9) kontrastně vyšší akumulace 99mTcMIBI v pruhu parietookcipitálně vpravo nález vypovídá spíše proti osteoporotickému ložisku podporuje regionálně vyšší metabolickou aktivitu v uvedené lokalizaci, ve shodě s imunofenotypizačním vyš. se může jednat o myelom RIP - IKEM, Praha

16 99mTc MIBI thymom při basi srdce ( příklad 10)
75 - letý polymorbidní pacient s ICHS, ICHDK, stp. operaci karcinomu močového měchýře, prostaty, CHOPN, recidiv. TIA, 99mTcMIBI gate scintigrafie perfuse myokardu - extrakardiální ložisko zvýšené akumulace 99mTcMIBI při basi srdce následná vyšetření: skiagrafie hrudníku - negativní mediastinoskopie - nezastihla ložisko následné CT, hematologické vyšetření, myasthenický dispensář nepřispěly k upřesnění etiologie. RIP - IKEM, Praha

17 99mTc MIBI -thymom při basi srdce ( příklad 10)
při transsternální thymektomii byl odstraněn tumor tvaru V (pravé rameno 80x30x10mm, levé 80x55x30mm) v úrovni oblouku aorty, prorůstající do mediastinální pleury, histologicky byl ověřen thymom A, dobře opouzdřený bez známek invaze. před operací po operaci RIP - IKEM, Praha

18 99mTc MIBI thymom při basi srdce ( příklad 10)
za 10 měsíců po operaci pacient ve stabilizovaném stavu 99mTcMIBI gate scintigrafie perfuse myokardu opakována s nezměněným nálezem na srdci – tj. fixní hypoperfuse v oblasti hrotu apikoinferiorně, difusní hypokinéza, EF při dolní hranici normy extra-kardiální ložisko zvýšené akumulace 99mTcMIBI nebylo patrné, rovněž na WB scanu nebyla nalezena ektopic-ká ložisková akumulace před operací po operaci RIP - IKEM, Praha

19 99mTc MIBI thymom při basi srdce ( příklad 10 - závěr)
Extrakardiální ložisková akumulace 99mTcMIBI při scintigrafii perfuse myokardu: -byla prvním upozorněním na nemaligní thymom -vzhledem k nespecifické afinitě 99mTcMIBI, nepřispívá akumulace v určení etiologie extrakardiálního ložiska (u polymorbidního pacienta – se mohlo jednat např. o metastázu) -99mTcMIBI scintigrafie monitoruje efekt terapie, eventuelně rekurenci tumoru Při 99mTcMIBI scintigrafii perfuse myokardu je proto nutné věnovat pozornost i možné extrakardiální ložiskové akumulaci radiofarmaka !!! RIP - IKEM, Praha

20 Výhody použití 99mTc MIBI pro pracoviště:
Dostupnost (expirace RF 18 měsíců, doba přípravy cca 30 minut, použitelnost 8 h po rekonstituci) Relativní ekonomická nenáročnost (G+G balení po 6 lahvičkách = 1lahvička cca Kč, 1 lahvička / až 15GBq ) Využití 99mTcMIBI pro celou škálu vyšetření Prakticky bez vedlejších účinků a komplikací Dobrá organizace práce tj. objednávání, racionální řazení jednotlivých vyšetření v pracovním dni - nejčastěji scintigrafie perfuse srdce a příštítných tělísek – umožňuje ekonomické využití 99mTcMIBI. RIP - IKEM, Praha

21 Děkuji Vám za pozornost
RIP - IKEM, Praha


Stáhnout ppt "Zajímavé scintigrafické nálezy při 99mTc MIBI scintigrafii"

Podobné prezentace


Reklamy Google