Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIP - IKEM, Praha Zajímavé scintigrafické nálezy při 99m Tc MIBI scintigrafii Vágnerová K., Prejsová R., Punda O., Pilousová Z. RIP - IKEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIP - IKEM, Praha Zajímavé scintigrafické nálezy při 99m Tc MIBI scintigrafii Vágnerová K., Prejsová R., Punda O., Pilousová Z. RIP - IKEM."— Transkript prezentace:

1 RIP - IKEM, Praha Zajímavé scintigrafické nálezy při 99m Tc MIBI scintigrafii Vágnerová K., Prejsová R., Punda O., Pilousová Z. RIP - IKEM

2 RIP - IKEM, Praha 99m TcMIBI 99m Tc-sestamibi 99m Tc-hexakis-2-methoxy-2-isobutylisonitril

3 RIP - IKEM, Praha •MIBI= nosič, lipofilní kationt je akumulován převážně v mitochondriích viabilních buněk •Hlavním mechanismem akumulace je pravděpodobně elektrostatická přitažlivost mezi kladným nábojem lipofilní molekuly MIBI a negativním nábojem v mitochondriích. •Transport přes buněčnou membránu je pasivní (další faktory – stupeň lokální perfuze, transkapilární výměny a intersticiálního transportu). 99m TcMIBI

4 RIP - IKEM, Praha •První citace v literatuře v 80. letech min. stol. Holman(1984),Mousa (1986),McKusick(1986) • 99m TcMIBI –v porovnání s 201 Tl, které bylo používáno při analogických vyšetřeních- má výhodné fyzikální i biologické charakteristiky •Radionuklid 99m Tc, je čistý gamazářič s nižší energií, s kratším fyzikálním poločasem přeměny, nižší radiační zátěž pacienta •MIBI – původně určeno pro scintigrafii perfuse myokardu, výhodou rychlá clearance z plic a jater, optimální retence v myokardu, kvalitní scintigrafický obraz 99m TcMIBI

5 RIP - IKEM, Praha 99m TcMIBI- scintigrafie perfuse myokardu ( příklad 1) reverzibilní ložisko ischemie na spodní stěně a septu

6 RIP - IKEM, Praha intramuskulární distribuce 99m TcMIBI paralelní s prokrvením svalu (Holman 1984) 99m TcMIBI-perfuse příčně pruhovaných svalů (příklad 2) SPECT bérců po apl. 99m TcMIBI LDK po opakované extensi a flexi talokrurálně PDK v klidu (obrázek z pilotní studie) využití při monitoraci ICHDK, např. efektu apl. kmenových buněk při syndromu diabetické nohy PDK klid, LDK zátěž

7 RIP - IKEM, Praha 99m TcMIBI – zobrazení nádorové tkáně Na našem pracovišti se prakticky jedná o vyšetření: •příštítných tělísek ( adenom, nebo hypertrofie při RI) •nádorové tkáně mozku (dif. dg. postradiační nekrózy a recidivy nádoru) •při myelomu •event. jako náhodného záchytu exktrakardiální akumulace při scintigrafii srdce Dále se scintigrafie 99m TcMIBI využívá : •při zobrazení medulárního karcinomu štítné žlázy, karcinomu prsu, maligních lymfomů, nádorů plic.

8 RIP - IKEM, Praha 58 - letá žena – s adenomem levého dolního PT 99m TcMIBI – adenom PT(příklad 3) časná fáze pozdní fáze SPECT/CT ( lokalizace, senzitivita)

9 99m Tc MIBI fyziol. akumulace v hlavě (příklad 4) RIP - IKEM, Praha normální distribuce plexus chorioideus IV.komora hypofýza lebka nasofaryng slinné žlázy

10 99m Tc MIBI - viabilní tumor mozku (příklad 5) RIP - IKEM, Praha 44 - letý pacient 6 měsíců po operaci tumoru mozku dif. dg.recidivy glioblastomu x poradiační nekróza

11 99m TcMIBI - viabilní tumor mozku (příklad 6) RIP - IKEM, Praha 40 - letá pacientka recidiva astrocytomu po 5 letech

12 99m Tc MIBI akumulace v metastáze (příklad 7) RIP - IKEM, Praha 60- letý pacient s dg. ca prostaty -zhoršení neurologického klin. stavu s podezřením na metastázy v mozku -pro implantovaný KS nemožnost MR, PET dlouhá objednávací doba - provedeno urgentní scintigrafické vyšetření - metastáza následně potvrzena i dalšími metodami

13 RIP - IKEM, Praha 99m Tc MIBI akumulace v karcinomu plic ( příklad 8) 60 - letá pacientka nediferencovaný bronchogenní karcinom v pravém horním laloku

14 RIP - IKEM, Praha 99m Tc MDP akumulace v kalvě následně 99m TcMIBI (příklad 9) 52 - letá pacientka s ca mammy 99m TcMDP scintigrafie skeletu - patol. akumulace parietookcipitálně vpravo na rtg. osteolytická ložiska v uvedené lokalizaci na kalvě imunoelekroforéza paraprotein nepotvrdila dle imunofenotyp. vyš. 5% plasmatických buněk dop. 99m TcMIBI scintigrafie 99m TcMDP- scintigrafie skeletu

15 RIP - IKEM, Praha 99m Tc akumulace v kalvě následně 99mTcMIBI (příklad 9) kontrastně vyšší akumulace 99m TcMIBI v pruhu parietookcipitálně vpravo nález vypovídá spíše proti osteoporotickému ložisku podporuje regionálně vyšší metabolickou aktivitu v uvedené lokalizaci, ve shodě s imunofenotypizačním vyš. se může jednat o myelom

16 RIP - IKEM, Praha • 75 - letý polymorbidní pacient s ICHS, ICHDK, stp. operaci karcinomu močového měchýře, prostaty, CHOPN, recidiv. TIA, • 99m TcMIBI gate scintigrafie perfuse myokardu - extrakardiální ložisko zvýšené akumulace 99m TcMIBI při basi srdce •následná vyšetření: skiagrafie hrudníku - negativní mediastinoskopie - nezastihla ložisko následné CT, hematologické vyšetření, myasthenický dispensář nepřispěly k upřesnění etiologie. 99m Tc MIBI thymom při basi srdce ( příklad 10)

17 RIP - IKEM, Praha •při transsternální thymektomii byl odstraněn tumor tvaru V (pravé rameno 80x30x10mm, levé 80x55x30mm) v úrovni oblouku aorty, prorůstající do mediastinální pleury, histologicky byl ověřen thymom A, dobře opouzdřený bez známek invaze. 99m Tc MIBI -thymom při basi srdce ( příklad 10) před operací po operaci

18 RIP - IKEM, Praha •za 10 měsíců po operaci pacient ve stabilizovaném stavu 99m TcMIBI gate scintigrafie perfuse myokardu opakována s nezměněným nálezem na srdci – tj. fixní hypoperfuse v oblasti hrotu apikoinferiorně, difusní hypokinéza, EF při dolní hranici normy •extra-kardiální ložisko zvýšené akumulace 99m TcMIBI nebylo patrné, rovněž na WB scanu nebyla nalezena ektopic- ká ložisková akumulace 99m Tc MIBI thymom při basi srdce ( příklad 10) před operací po operaci

19 RIP - IKEM, Praha Extrakardiální ložisková akumulace 99m TcMIBI při scintigrafii perfuse myokardu: -byla prvním upozorněním na nemaligní thymom -vzhledem k nespecifické afinitě 99m TcMIBI, nepřispívá akumulace v určení etiologie extrakardiálního ložiska (u polymorbidního pacienta – se mohlo jednat např. o metastázu) - 99m TcMIBI scintigrafie monitoruje efekt terapie, eventuelně rekurenci tumoru Při 99m TcMIBI scintigrafii perfuse myokardu je proto nutné věnovat pozornost i možné extrakardiální ložiskové akumulaci radiofarmaka !!! 99m Tc MIBI thymom při basi srdce ( příklad 10 - závěr)

20 RIP - IKEM, Praha Výhody použití 99m Tc MIBI pro pracoviště: •Dostupnost (expirace RF 18 měsíců, doba přípravy cca 30 minut, použitelnost 8 h po rekonstituci) •Relativní ekonomická nenáročnost (G+G balení po 6 lahvičkách = 1lahvička cca 3 000 Kč, 1 lahvička / až 15GBq ) •Využití 99m TcMIBI pro celou škálu vyšetření • Prakticky bez vedlejších účinků a komplikací •Dobrá organizace práce tj. objednávání, racionální řazení jednotlivých vyšetření v pracovním dni - nejčastěji scintigrafie perfuse srdce a příštítných tělísek – umožňuje ekonomické využití 99m TcMIBI.

21 RIP - IKEM, Praha Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "RIP - IKEM, Praha Zajímavé scintigrafické nálezy při 99m Tc MIBI scintigrafii Vágnerová K., Prejsová R., Punda O., Pilousová Z. RIP - IKEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google