Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD."— Transkript prezentace:

1 Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD.

2 Charakteristika testu Matematika - 9. třída (Scio 2004) doba řešení: 45 minut počet úloh: 30 řešení: volba odpovědi (A – D), jediná správná všechny příklady stejně bodované chybné řešení: záporné body bez použití kalkulátorů a tabulek

3 Určete počet všech kladných dělitelů čísla 120. (A) 8 (B) 14 (C) 16 (D) 18 120 = 1 · 120 2 · 60 3 · 40 4 · 30 5 · 24 6 · 20 8 · 15 10 · 12 celkem: 8 · 2 dělitelů

4 Místnost tvaru obdélníku má rozměry 15 m a 8 m. Nábytek v ní zakrývá 15 % plochy. Kolik m 2 podlahy není zakryto nábytkem? (A) 104 m 2 (B) 102 m 2 (C) 100 m 2 (D) 96 m 2 obsah plochy:S = 15 · 8 = 120 m 2 nezakrytá část:100 - 15 = 85 % plochy 85 % ze 120 m 2 120 · 0,85 = 102 m 2

5 Středový úhel, který je vyznačen v kruhu se středem S, má velikost 9°. Kolik % z celkové plochy kruhu zaujímá vyznačená kruhová výseč? (A) 1,5 % (B) 2,5 % (C) 3,5 % (D) 4,5 % 9° z 360° …. p % 1 % ………..3,6° p = 9 : 3,6 = 2,5 % S

6 Kterému z uvedených výrazů se rovná uvedený výraz, platí-li a  0, b  0? (A) a 2 b 3 (B) a 3 b 2 (C) 3 2 a 3 b 2 (D) 2 2 3 2 a 2 b 3

7 Jaký je celkový počet os souměrnosti a středů souměrnosti všech útvarů na obrázku? (A) 11 (B) 12 (C) 14 (D) 15 osy: 2 + 1 + 2 + 5 = 10 středy: 1 + 1 = 2 celkem: 10 + 2 = 12 S1S1 S2S2

8 Co je řešením následující rovnice? (A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9

9 Ve sloupcovém grafu je znázorněn prospěch žáků v matematice - uvedeny jsou počty žáků se známkami 1, 2, 3, 4 a 5. Kolik dohromady procent z celkového počtu tvoří žáci s prospěchem 1 a 2 ? (A) 38 %(C) 44 % (B) 42 % (D) 46 % 1... 4 žáci 2... 7 žáků 3... 9 žáků 4... 4 žáci 5... 1 žák celkem žáků........ 25 žáků se zn. 1, 2... 11 11 z 25... p % 11 : 0,25 = 44 %

10 Velká čokoláda má 54 dílků. Čokoládu si rozdělí děti (které se ve hře umístily na 1., 2. a 3. místě) v poměru 5 : 3 : 1. Vítěz dostane největší část čokolády. Kolik dílků dostane vítěz? (A) 36 dílků (B) 35 dílků (C) 33 dílků (D) 30 dílků první: 5 částí.........5x druhý:3 části.........3x třetí:1 část.........x vítěz dostane: 5. 6 = 30 dílků 5 : 3 : 1

11 V pravoúhlé soustavě souřadnic je narýsován obdélník ABCD. Vrcholy obdélníku jsou určeny těmito souřad- nicemi: A[2, 2], B[8, 2], C[8, 6], D[2, 6]. Určete souřadnice průsečíku úhlopříček obdélníku ABCD. (A) [4, 4] (B) [4, 5] (C) [5, 3] (D) [5, 4] x-ová souřadnice: (8 - 2) : 2 = 3 3 + 2 = 5 y-ová souřadnice: (6 - 2) : 2 = 2 2 + 2 = 4 S[5, 4]

12 Petr vypráví: „O víkendu jsem z 24 hodin prospal 45%, jednu pětinu jsem pracoval s počítačem, 3,5 hodiny jsem hrál fotbal a zbytek času jsem četl knihu.“ Kolik minut si Petr četl knihu? (A) 162 minut (B) 222 minut (C) 294 minut (D) 322 minut 24 · 60 = 1440 min 45 % z 1440... 648 minut 1/5 z 1440... 288 minut 3,5 hodiny... 210 minut 1440 - (648 + 288 + 210) = 294

13 Součet čísel a vydělte jejich rozdílem. Výsledkem je: (A) (B) (C) (D) součet: 4,2 + 2,5 = 6,7 rozdíl: 4,2 - 2,5 = 1,7 podíl: 6,7 : 1,7 =

14 Ve sloupcovém grafu je znázorněn příjem podnikatele v jednotlivých měsících prvního pololetí. Jaký je průměrný měsíční příjem podnikatele v tomto pololetí? (A) 23 500 Kč(C) 21 000 Kč (B) 22 200 Kč(D) 19 000 Kč 22 000 28 000 15 000 11 000 27 000 23 000 ——— 126 000 : 6 = 21 000

15 Otec poseče louku za 6 hodin, každému z jeho dvou synů by to trvalo o 2 hodiny déle. Za jak dlouho by posekali louku, kdyby pracovali všichni tři společně? (A) 2 hodiny a 6 minut (B) 2 hodiny a 12 minut (C) 2 hodiny a 18 minut (D) 2 hodiny a 24 minut otec sám...........…. 6 hodin každý syn sám..….8 hodin všichni společně....x hodin


Stáhnout ppt "Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google