Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD."— Transkript prezentace:

1 Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD.

2 Charakteristika testu Matematika - 9. třída (Scio 2004) doba řešení: 45 minut počet úloh: 30 řešení: volba odpovědi (A – D), jediná správná všechny příklady stejně bodované chybné řešení: záporné body bez použití kalkulátorů a tabulek

3 Určete počet všech kladných dělitelů čísla 120. (A) 8 (B) 14 (C) 16 (D) = 1 · · 60 3 · 40 4 · 30 5 · 24 6 · 20 8 · · 12 celkem: 8 · 2 dělitelů

4 Místnost tvaru obdélníku má rozměry 15 m a 8 m. Nábytek v ní zakrývá 15 % plochy. Kolik m 2 podlahy není zakryto nábytkem? (A) 104 m 2 (B) 102 m 2 (C) 100 m 2 (D) 96 m 2 obsah plochy:S = 15 · 8 = 120 m 2 nezakrytá část: = 85 % plochy 85 % ze 120 m · 0,85 = 102 m 2

5 Středový úhel, který je vyznačen v kruhu se středem S, má velikost 9°. Kolik % z celkové plochy kruhu zaujímá vyznačená kruhová výseč? (A) 1,5 % (B) 2,5 % (C) 3,5 % (D) 4,5 % 9° z 360° …. p % 1 % ………..3,6° p = 9 : 3,6 = 2,5 % S

6 Kterému z uvedených výrazů se rovná uvedený výraz, platí-li a  0, b  0? (A) a 2 b 3 (B) a 3 b 2 (C) 3 2 a 3 b 2 (D) a 2 b 3

7 Jaký je celkový počet os souměrnosti a středů souměrnosti všech útvarů na obrázku? (A) 11 (B) 12 (C) 14 (D) 15 osy: = 10 středy: = 2 celkem: = 12 S1S1 S2S2

8 Co je řešením následující rovnice? (A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9

9 Ve sloupcovém grafu je znázorněn prospěch žáků v matematice - uvedeny jsou počty žáků se známkami 1, 2, 3, 4 a 5. Kolik dohromady procent z celkového počtu tvoří žáci s prospěchem 1 a 2 ? (A) 38 %(C) 44 % (B) 42 % (D) 46 % žáci žáků žáků žáci žák celkem žáků žáků se zn. 1, z p % 11 : 0,25 = 44 %

10 Velká čokoláda má 54 dílků. Čokoládu si rozdělí děti (které se ve hře umístily na 1., 2. a 3. místě) v poměru 5 : 3 : 1. Vítěz dostane největší část čokolády. Kolik dílků dostane vítěz? (A) 36 dílků (B) 35 dílků (C) 33 dílků (D) 30 dílků první: 5 částí x druhý:3 části x třetí:1 část x vítěz dostane: 5. 6 = 30 dílků 5 : 3 : 1

11 V pravoúhlé soustavě souřadnic je narýsován obdélník ABCD. Vrcholy obdélníku jsou určeny těmito souřad- nicemi: A[2, 2], B[8, 2], C[8, 6], D[2, 6]. Určete souřadnice průsečíku úhlopříček obdélníku ABCD. (A) [4, 4] (B) [4, 5] (C) [5, 3] (D) [5, 4] x-ová souřadnice: (8 - 2) : 2 = = 5 y-ová souřadnice: (6 - 2) : 2 = = 4 S[5, 4]

12 Petr vypráví: „O víkendu jsem z 24 hodin prospal 45%, jednu pětinu jsem pracoval s počítačem, 3,5 hodiny jsem hrál fotbal a zbytek času jsem četl knihu.“ Kolik minut si Petr četl knihu? (A) 162 minut (B) 222 minut (C) 294 minut (D) 322 minut 24 · 60 = 1440 min 45 % z minut 1/5 z minut 3,5 hodiny minut ( ) = 294

13 Součet čísel a vydělte jejich rozdílem. Výsledkem je: (A) (B) (C) (D) součet: 4,2 + 2,5 = 6,7 rozdíl: 4,2 - 2,5 = 1,7 podíl: 6,7 : 1,7 =

14 Ve sloupcovém grafu je znázorněn příjem podnikatele v jednotlivých měsících prvního pololetí. Jaký je průměrný měsíční příjem podnikatele v tomto pololetí? (A) Kč(C) Kč (B) Kč(D) Kč ——— : 6 =

15 Otec poseče louku za 6 hodin, každému z jeho dvou synů by to trvalo o 2 hodiny déle. Za jak dlouho by posekali louku, kdyby pracovali všichni tři společně? (A) 2 hodiny a 6 minut (B) 2 hodiny a 12 minut (C) 2 hodiny a 18 minut (D) 2 hodiny a 24 minut otec sám …. 6 hodin každý syn sám..….8 hodin všichni společně....x hodin


Stáhnout ppt "Přijímací zkoušky na SŠ MATEMATIKA Připravil PhDr. Ivo Horáček, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google