Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ABR, minerály, osmolalita M. Š olcov á BIOHEMA 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ABR, minerály, osmolalita M. Š olcov á BIOHEMA 2012."— Transkript prezentace:

1 ABR, minerály, osmolalita M. Š olcov á BIOHEMA 2012

2 ABR - pH pH = záporný dekadický logaritmus koncentrace H + pH = - log H + Henderson – Hasselbalchova rovnice CO 2 (respirační komponenta – plíce) HCO 3 - (metabolická komponenta - ledviny) pH ~

3 Poruchy ABR Jednoduché MAC (metabolická acidóza) ↓aHCO 3 -, - BE ECT x ↑ Cl - korig., alb -, P -, UA - MAL (metabolická alkalóza) ↑aHCO 3 -, + BE ECT x ↓ Cl - korig., alb - RAC (respirační acidóza) hypoventilace, hyperkapnie: ↑pCO 2 RAL (respirační alkalóza) hyperventilace, hypokapnie: ↓pCO 2 Smíšení (kombinované)

4 Hodnocení ABR I. „tradiční“ hodnocení respirační i metabolické složky v čase dle Astrupa, Siggaarda - Andersena; graf dle Engliše II. „moderní“ hodnocení metabolické složky dle Stewarta -Fencla, Jabora, Kazdy; princip elektroneutrality III. „klinické“ anamnéza (příčina, doba působení, léčba) + klinický stav → pracovní hypotéza

5 Hodnocení I. Graf ABR dle Engliše – kompenzační (diagnostický) graf x x x x

6 Hodnocení I. - kazuistiky Diabetická ketoacidóza pH 7,10, pCO 2 2,1 kPa, aHCO 3 - 5,2 mmol/l, BE ECT -23,9 mmol/l Úporné zvracení pH 7,58, pCO 2 8,8 kPa, aHCO 3 - 60,2 mmol/l, BE ECT +38,9 mmol/l

7 Hodnocení II. Princip elektroneutrality – fyziologický stav

8 Hodnocení II. ↑ Cl -, P -, alb -, UA - → ↓ HCO 3 - → MAC

9 Hodnocení II. ↓ Cl -, alb - → ↑ HCO 3 - → MAL

10 Hodnocení II. - výpočty Cl - korig. (korigované chloridy) Cl - korig. = Cl - x (140 / Na + ) cutoff 102 mmol/l UA - (neměřené anionty) UA - = (Na + + K + + 3) - (Cl - + HCO 3 - + Alb - + iP - ) cutoff 8 mmol/l

11 Hodnocení Cl - korig.- kazuistiky S-Na + 126 mmol/l, S-Cl - 98 mmol/l Cl - korig. = 98. (140/126) = 109 mmol/l Hyperchloremická MAC. S-Na + 123 mmol/l, S-Cl - 89 mmol/l Cl - korig. = 89. (140/123) = 101 mmol/l Chloridy se nepodílejí na poruše ABR.

12 MAC - ↑ UA ketolátky laktát organické kys. při otravách (etyléngykol, metanol, paracetamol, salicyláty…) anorg. a organ. kys. při ↓GF < 0,3 ml/s (sulfáty x laktát, hippurát, glutamát, aspartát…) léky

13 Poruchy ABR - souhrn AkutníKompenz.Příčiny MAC - BE ECT, ↓ HCO 3 - ↓ pCO 2 hyperventilace; sekund. RAL ↑ Cl -, UA -, P -, alb - ↓ Na + MAL + BE ECT, ↑ HCO 3 - ↑ pCO 2 hypoventilace; sekund. RAC ↓ Cl -, alb - ↑ Na + RAC ↑ pCO 2 (hyperkapnie) + BE ECT, ↑ HCO 3 - ; sekund. MAL hypoventilace RAL ↓ pCO 2 (hypokapnie) - BE ECT, ↓ HCO 3 - ; sekund. MAC hyperventilace

14 Distribuce minerálů

15 K a pH ∆ pH o 0,1 →∆ K + o 0,6 mmol/l 6,4 2,8

16 Odhad zásob draslíku

17 Korekce K k hemolýze

18 Korekce K k pH a hemolýze

19

20 Odhad zásob sodíku

21 Na a hydratace - kazuistiky Jaké zásoby Na v ECT má pacient s dehydratací po průjmech a zvracení při odhadu dehydratace – 25 % a S-Na 160 mmol/l? Snížené: - 15 % Jaké zásoby Na v ECT má pacient s dekompenzovaným srdečním selháním s otoky při odhadu hyperhydratace +30 % a S-Na 120 mmol/l? Zvýšené: + 10 %

22 Ionizace vápníku a hořčíku

23 Tetanické křeče Snížení Ca 2+ Alkalémie (RAL – hyperventilace, MAL) Hyperalbuminémie (dehydratace) Opakované transfúze (citrát) Citrátová HD Snížení Mg 2+ Zvýšení Na +, K +, P -

24 Výpočet osmolal gap Vypočti osmolální gap u pacienta s těmito sérovými výsledky: osmolalita 368 mmol/kg, Na + 140 mmol/l, glykémie 7,1 mmol/l, urea 2,9 mmol/l, alkohol 1,9 g/l (‰). Osmolalita výpočet: 2. 140 + 2,9 +7,1 = 290 mmol/kg Osmolální gap: 368 - 290 = 78 mmol/kg (z toho na alkohol připadá přibližně 44 mmol/kg; 1 ‰ alkoholu zvýší osmolalitu cca o 23 mmol/kg) Je pravděpodobná ještě jiná intoxikace: etylénglykolem, metanolem... Indikováno je vyšetření ABR a zhodnocení neměřených aniontů (UA - ), renálních testů...

25 Přesun vody mezi ICT a ECT při změnách osmolality


Stáhnout ppt "ABR, minerály, osmolalita M. Š olcov á BIOHEMA 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google