Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinická biochemie vodního a iontového hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinická biochemie vodního a iontového hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Klinická biochemie vodního a iontového hospodářství

2 Vztah mezi ECT a ICT Zásobu Na+ lze odhadnout z natrémie a vody v ECT, vodu v buňkách z natrémie a deficitu draselného kationtu.

3 Deficit iontů kalia Z plazmatické koncentrace draselného kationtu a pH krve lze odhadnout celotělový deficit iontů kalia

4 Vztah mezi ECT a ICT Obrázek ukazuje kombinaci obou grafů a zjištění odhadu deficitu kalia.

5 Klasifikace poruch - hypoosmolalita
Situace P-Na+ Zásoba Na+ Voda v ECT A Hypoosmolalita z nadbytku čisté vody (SIADH, vliv hormonů, léků, polydipsie) S N Z B Hypoosmolalita ze ztráty iontů (CSWS, renální ztráty Na+, extrarenální ztráty Na+) S-N-Z C Hypoosmolalita z nadbytku izotonické tekutiny (renální selhání, jaterní léze, srdeční selhání, nefrotický syndrom) Z!

6 Klasifikace poruch - hyperosmolalita
Situace P-Na+ Zásoba Na+ Voda v ECT D Hyperosmolalita ze ztráty čisté vody (diabetes insipidus, zvýšená úhrada solí při ztrátě vody a iontů, esenciální hypernatrémie,) Z N S E Hyperosmolalita ze ztráty hypotonické tekutiny (pocení, renální selhání se smíšenou vodní a osmotickou diurézou) S! F Hyperosmolalita z nadbytku iontů (hyperaldosteronismus, Cushingův syndrom, hyperosmolální infúze) Z-N-S

7 Klasifikace poruch - izoosmolalita
Situace P-Na+ Zásoba Na+ Voda v ECT G Úbytek ECT beze změn osmolality N S H Zvětšení ECT beze změn osmolality Z Fyziologický stav

8 Odhad změn objemů tělesných kompartmentů
Klinické známky přítomné spíše při hyperhydrataci otoky zvýšená náplň krčních žil známky srdečního přetížení Pomocné ukazatele při hyperhydrataci pozitivní bilance vody, vzestup hmotnosti polyurie (nespolehlivé) zvýšený centrální žilní tlak Laboratorní hyperhydratace pokles proteinů a albuminu méně spolehlivě hemoglobinu a hematokritu

9 Odhad změn objemů tělesných kompartmentů
Klinické známky přítomné spíše při dehydrataci přítomnost apatie, anorexie, nausey, slabosti ortostatické kolapsy, hypotenze, snížený kožní turgor suché sliznice, suché podpažní jamky tachykardie Pomocné ukazatele při dehydrataci pokles hmotnosti, negativní bilance vody snížený centrální žilní tlak (pod 0,8 kPa, tj. pod 6 torrů) snížený zaklíněný tlak v plicních kapilárách (pod 1,1 kPa, tj. pod 8 torrů) Laboratorní známky dehydratace nízká koncentrace Na+ v moči, nízká frakční exkrece Na+ vzestup proteinů a albuminu méně spolehlivě vzestup hemoblobinu a hematrokritu

10 Fyziologický stav

11 Fyziologický stav – vliv deplece kalia (-10 %)
hyponatrémie (131 mmol/l), pokles ICT (na –3,6 %), vzestup ECT (na +7,1 %)

12 A. Hypoosmolalita z nadbytku čisté vody (+3 l)
hyponatrémie, normální zásoba Na+, zvýšení vody v ECT i ICT o +6,7 %

13 A. Hypoosmolalita z nadbytku čisté vody – vliv deplece kalia (-10 %)
prohloubení hyponatrémie, normální zásoba Na+, výrazné zvýšení vody v ECT (na +14,3 %), tendence k normalizaci vody v ICT (na +2,9 %)

14 nadbytek vody v ICT (+5 %), deficit vody v ECT (-10 %)
B. Hypoosmolalita ze ztráty iontů, voda v ECT snížena (může být zvýšena i normální) hyponatrémie (133 mmol/l), snížená zásoba Na+ (-300 mmol, tj. –14,3 %), nadbytek vody v ICT (+5 %), deficit vody v ECT (-10 %)

15 B. Hypoosmolalita ze ztráty iontů, vody v ECT snížena - vliv deplece kalia (-10 %): prohloubení hyponatrémie na 124 mmol/l, snížená zásoba Na+ (-300 mmol, tj. –14,3 %), snížení objemu ICT (na +1,6 %), snížení deficitu vody v ECT (-3,2 %)

16 C. Hypoosmolalita z nadbytku hypotonické tekutiny (+3 l, +100 mmol Na+)
hyponatrémie (133 mmol/l), nadbytek Na+ (+4,8 %), nadbytek vody v ICT (+5 %) i ECT (+10 %)

17 C. Hypoosmolalita z nadbytku hypotonické tekutiny – efekt deficitu kalia (-10 %):
hyponatrémie (125 mmol/l), snížení nadbytku vody v ICT (na +1,1 %), expanze ECT (na ECT +17,7 %)

18 D. Hyperosmolalita ze ztráty čisté vody (-3 l)
hypernatrémie (150 mmol/l), deficit ICT (-6,7 %) i ECT (-6,7 %)

19 D. Hyperosmolalita ze ztráty čisté vody (-3 l) – vliv deplece kalia (-10 %)
normonatrémie (140 mmol/l), zvýraznění deficitu ICT (na -10 %), normalizace objemu ECT (odchylka 0 % od normy)

20 hypernatrémie (148 mmol/l), deficit ICT (-5,2 %) i ECT (-9,7 %)
E. Hyperosmolalita ze ztráty tekutiny hypotonické (-3 l, -100 mmol Na+) hypernatrémie (148 mmol/l), deficit ICT (-5,2 %) i ECT (-9,7 %)

21 E. Hyperosmolalita ze ztráty tekutiny hypotonické – vliv deplece kalia (-10 %)
výrazný pokles natrémie (na 138 mmol/l), prohloubení deficitu ICT (na –8,4 %), snížení deficitu ECT (na –3,1 %)

22 F. Hyperosmolalita z nadbytku iontů, voda v ECT snížena (ev
F. Hyperosmolalita z nadbytku iontů, voda v ECT snížena (ev. normální i zvýšena) hypernatrémie (147 mmol/l), snížení ICT (-4,5 %), zvýšení ECT (+9,1 %), zvýšení zásoby Na+ (+300 mmol, tj. +14,3 %)

23 F. Hyperosmolalita z nadbytku iontů – efekt deplece kalia (-10 %)
pokles natrémie (na 137 mmol/l), výrazné snížení ICT (na –8,3 %), expanze ECT (na +16,5 %), zůstává zvýšení zásoby Na+ (+300 mmol, tj. +14,3 %)

24 G. Úbytek ECT bez změn osmolality (-3 l, -420 mmol Na+)
normonatrémie, normální ICT, snížení ECT (-20 %), snížení zásoby Na+ (-20 %)

25 G. Úbytek ECT bez změn osmolality (-3 l, -420 mmol Na+) – vliv deplece kalia (-10 %)
hyponatrémie (130 mmol/l), pokles ICT (na –3,1 %), úprava ECT (na –13,8 %), přetrvává deficit Na+ (-20 %)

26 H. Zvětšení ECT bez změn osmolality (+3 l, +420 mmol Na+)
normonatrémie, normální ICT, zvýšení ECT (+20 %), zvýšení zásoby Na+ (+20 %)

27 H. Zvětšení ECT bez změn osmolality – vliv deplece kalia (-10 %)
hyponatrémie (131 mmol/l), pokles ICT (na –4,0 %), expanze ECT (na +28 %), přetrvává nadbytek Na+ (+20 %)

28 Pacient s deficitem kalia
Modelová kazuistika Pacient s deficitem kalia

29 Modelová kazuistika Pacient s hmotností 75 kg, se známkami mírné hyperhydratace, přijat s P-Na+ 131 mol/l, p-K+3,40, pH 7,40. Proveden výpočet na excess vody: hmotnost * 0,6 * (1 - Na/140) = +2,9 litru

30 hmotnost * 0,6 * (1 - Na/140) = +2,9 litru
Modelová kazuistika: pacient s hmotností 75 kg, se známkami mírné hyperhydratace, přijat s P-Na+ 131 mol/l, p-K+3,40, pH 7,40. Proveden výpočet na excess vody: hmotnost * 0,6 * (1 - Na/140) = +2,9 litru Skutečný stav: deficit kalia -9,7 %, deficit ICT -3,5 % (-1,0 l), nadbytek ECT +7,0 % (+1,0 l), zásoba Na+ normální. Nadbytek ECT je možné upravit pouze odstraněním deficitu kalia.

31 Tři pacienti po transplantaci ledviny s dehydratací
Modelové kazuistiky Tři pacienti po transplantaci ledviny s dehydratací

32 Pacienti po transplantaci ledviny
7,40 2,8 124,1 Běžná hmotnost 64,3 kg, deficit -1,1 kg, dehydratace po velkých dávkách furosemidu 3 3,8 127,5 Běžná hmotnost 85,7 kg, deficit -2,5 kg, dehydratace po průjmech 2 7,25 4,4 128 Běžná hmotnost 60 kg, deficit -2,0 kg, dehydratace po průjmech 1 pH P- K+ P-Na+ Situace

33 Možné přístupy k výpočtu deficitu natria
Eq. 1: Deficit1 = 0,6 * BW* (140 - Na) Eq. 2: Deficit2 = Deficit1 + deltaBW * Na (Schuck, KBM, 9, 2001, č. 1, s ) Model ECT/ICT

34 Výpočet deficitu natria
-116 -750 -613 Běžná hmotnost 64,3 kg, deficit -1,1 kg, dehydratace po velkých dávkách furosemidu 3 -687 -961 -642 Běžná hmotnost 85,7 kg, deficit -2,5 kg, dehydratace po průjmech 2 -461 -688 -432 Běžná hmotnost 60 kg, deficit -2,0 kg, dehydratace po průjmech 1 Eq. 3 Eq. 2 Eq. 1 Situace

35 Pacient 1 a 2 (modrá, červená) identický stav s dehydratací po průjmech
Pacient 3 (tyrkysová): odlišný stav - dehydratace po ztrátě kalia při terapii furosemidem. Určující je deficit kalia, který modifikuje objemy tekutin. 1, 2 3 Závažný deficit natria je pouze u pacienta 1 a 2. U pacienta 3 je výpočet deficitu natria podle rovnice 1 a 2 nesprávný, protože nezohledňuje deficit kalia v ICT.

36 Poruchy vztahu mezi vodou a Na+
Hyponatrémie: relativně méně sodného kationtu v extracelulární tekutině vzhledem k vodě Hypernatrémie: relativně více sodného kationtu v extracelulární tekutině vzhledem k vodě

37 Hyponatrémie renální selhání adrenální insuficience
psychogenní polydipsie SIADH hypotyreóza otoky průjmy/drenáž GIT zvracení/odsávání žaludeční šťávy diuretika

38 Hyponatrémie Hyperkalémie renální selhání adrenální insuficience
psychogenní polydipsie SIADH hypotyreóza otoky průjmy/drenáž GIT zvracení/odsávání žaludeční šťávy diuretika S-K+ 5,3 mmol/l S-K+ 3,8 mmol/l Hypokalémie

39 Hyponatrémie renální selhání adrenální insuficience polydipsie SIADH
hypotyreóza otoky průjmy/drenáž GIT zvracení diuretika S-K+ 5,3 mmol/l S-K+ 3,8 mmol/l BE -2,5mmol/l BE +2,5mmol/l

40 Hypernatrémie ztráta vody retence natria

41 Hypernatrémie ztráta vody retence natria
pocení, popáleniny, respirační infekce, průjmy centrální diabetes insipidus nefrogenní diabetes insipidus osmotická diuréza nemoci hypothalamu ztráta vody do buněk retence natria infúze NaCl nebo NaHCO3 požití soli

42 Závěry model ECT a ICT je modelem s přijatelnou mírou zjednodušení
je výhodný pro výuku lze jej aplikovat u složitějších stavů jako orientační pomůcku dostatečná úroveň poučení umožňuje konvertovat výsledky v racionální terapeutickou akci


Stáhnout ppt "Klinická biochemie vodního a iontového hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google