Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Acidobazická rovnováha MUDr. Kateryna Deykun. Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Acidobazická rovnováha MUDr. Kateryna Deykun. Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada)"— Transkript prezentace:

1 Acidobazická rovnováha MUDr. Kateryna Deykun

2 Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada) –látka, která je schopna vázat vodík KyselinaKyselina –látka, která je schopná uvolňovat vodík PufryPufry –soustavy látek, které brání změně pH roztoku po přidání kyseliny nebo zásady

3 Terminologie AcidémieAcidémie –snížené pH v krvi AlkalémieAlkalémie –zvýšené pH v krvi Metabolická acidóza (alkalóza)Metabolická acidóza (alkalóza) –změna ABR způsobená poruchou ledvin nebo nadměrnou tvorbou kyselin v metabolismu Respirační acidóza (alkalóza)Respirační acidóza (alkalóza) –změna ABR způsobená poruchou respiračního sytému AcidózaAcidóza –proces vedoucí k acidémii AlkalózaAlkalóza –proces vedoucí k alkalémii

4 Příčiny změn ABR Normální pH arteriální krvi u dospělých je 7,4  0,04 –pH pod 7,36 = acidémie –nad 7,44 = alkalémie Příčiny změn: 1.Porucha funkce orgánů, které se podílejí na kompenzaci změn ABR 2.V těle mohou za určitých okolností vznikat kyseliny (laktát, ketolátky) 3.Změny iontového složení plazmy (zvýšené vylučování HCO 3 - ledvinami, retence nebo ztráty sodíku či chloru)

5 Udržování pH Pufry (nárazníky) reagují na změnu pH bezprostředně, během sekund:Pufry (nárazníky) reagují na změnu pH bezprostředně, během sekund: –hydrogenuhličitanový (bikarbonátový) –bílkoviny plazmy –hemoglobin –fosfáty (větší význam mají intracelulárně) Kompenzační systémy:Kompenzační systémy: –plíce: zasahují během okamžiku (desítky sekund až minuty) na podnět z periferních chemoreceptorů v glomus aorticum –ledviny: reagují během několika dní

6 Pufrovacísystémy ICT ECT Fosfátový pufr Proteinový pufr Bikarbonátovýpufr Hemoglobinovýpufr(erytrocyty) Aminokyselinovýpufr Proteiny plasmy CYTOPLASMA Vyskytuje se v

7 Udržování pH k udržování extracelulárního pH přispívají ibuňkyk udržování extracelulárního pH přispívají i buňky Při acidóze (  H + ) Při alkalóze H+ H+ K+K+ H+H+ K+K+ hyperkalémiehypokalémie H+ K+ H+ K+

8 Udržování pH K udržování EC pH dále přispívají játra (ureageneza)játra (ureageneza) kostikosti

9 Poruchy acidobázické regulace stavy, ke kterým dochází v souvislosti se změnami celého vnitřního prostředístavy, ke kterým dochází v souvislosti se změnami celého vnitřního prostředí Změny pH:Změny pH: –vedou ke změnám koncentrace iontů –mění aktivitu některých enzymů –mění funkci orgánů –vedou ke změnám dráždivosti CNS

10 Hodnocení poruch ABR Musí být komplexní s hodnocením změn všech parametrů vnitřního prostředíMusí být komplexní s hodnocením změn všech parametrů vnitřního prostředí Podrobnou anamnéza Podrobnou anamnéza Nález fyzikálního interního vyšetření Nález fyzikálního interního vyšetření Výsledky laboratorního vyšetření biochemických parametrů: Výsledky laboratorního vyšetření biochemických parametrů: pH, pCO 2, pO 2,[HCO 3 - ], saturace Hb kyslíkempH, pCO 2, pO 2,[HCO 3 - ], saturace Hb kyslíkem Koncentrace kationtů (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ )Koncentrace kationtů (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ ) Koncentrace aniontů (Cl -, laktátu, bílkovin)Koncentrace aniontů (Cl -, laktátu, bílkovin) Koncentrace ostatních látek (urea, kreatinin, glykemie, osmolalita, ketolátky)Koncentrace ostatních látek (urea, kreatinin, glykemie, osmolalita, ketolátky)

11 Hendersonova-Hasselbalchova rovnice popisuje výpočet pH ze známé koncentrace bikarbonátu (sůl) a kyseliny uhličité v systému bikarbonátového pufrupopisuje výpočet pH ze známé koncentrace bikarbonátu (sůl) a kyseliny uhličité v systému bikarbonátového pufru pH = pK kys.uhlič. + log [HCO 3 - ]/[H 2 CO 3 ] =pH = pK kys.uhlič. + log [HCO 3 - ]/[H 2 CO 3 ] = = 6.1 + log [HCO 3 - ]/α*pCO 2 metabolická složka respirační složka [HCO 3 - ] pCO2 ~ pH = ↓ = acidosa ↑ = alkalosa ↓ = alkalosa ↑ = acidosa

12 Určování druhů poruch ABR Pro zjišťování stavu ABR se u pacienta měří a počítají tyto hodnotyPro zjišťování stavu ABR se u pacienta měří a počítají tyto hodnoty Měřené hodnoty NormaPoznámky pCO 2 5,33  0,5 kPa (40 torr) [HCO 3 ] - 24 mmol/l pO 2 13,5 kPa (100 torr) Při snížení hrozí vznik laktátové acidózy BE  2,5 mmol/l Base Excess (rozdíl bazí) BB s 42  2 mmol/l Buffer Base (nárazníkové baze séra) A GAP 12  4 mmol/l Anion Gap (iontová mezera)

13 Koncept „base excess“ (BE) BE (rozdíl bazí) = přebytek nebo deficit v mmol/L udává o kolik je v 1 litru okysličené krve (37°C, pCO 2 = 5,35 kPa) více bazí než má být, aby pH této krve bylo 7,4BE (rozdíl bazí) = přebytek nebo deficit v mmol/L udává o kolik je v 1 litru okysličené krve (37°C, pCO 2 = 5,35 kPa) více bazí než má být, aby pH této krve bylo 7,4 BE ukazuje metabolickou složku poruchy po „očištění“ od respirační kompenzace“BE ukazuje metabolickou složku poruchy po „očištění“ od respirační kompenzace“ Vychází faktu, že [HCO 3 - ] není nezávislá naVychází faktu, že [HCO 3 - ] není nezávislá na pCO 2 : CO 2 +H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - Negativní BE definuje metabolickou acidosu, pozitivní BE definuje metabolickou alkalosuNegativní BE definuje metabolickou acidosu, pozitivní BE definuje metabolickou alkalosu

14 Princip elektroneutrality AG = (Na + +K + )–(HCO 3 +Cl - ) Fyziologické součásti anion gapu ( ∑ < 16 mmol ): –organické anionty: laktát, ketolátky –anorganické anionty: fosfáty, sulfáty –neg. náboje na albuminu František Duška: Stewart-Fenclův koncept hodnocení poruch ABR

15 Metabolická acidóza, pokles [HCO 3 - ] František Duška: Stewart-Fenclův koncept hodnocení poruch ABR

16 ABR: Stewart-Fencl PaCO 2 [HCO 3 - ] [H + ] SID A tot metabolická respirační SID = Strong Ion Difference (diference silných iontů ) A tot = Anion total (součet molárních koncentrací nábojů na fosfátu a albuminu)

17 SID SID = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] - ([CI - ] + [UA - ])SID = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] - ([CI - ] + [UA - ]) SID = [HCO 3 - ] + 0.28*[Alb]+ 1.8*[Pi]SID = [HCO 3 - ] + 0.28*[Alb]+ 1.8*[Pi] UA = Unmeasured Anions (neměření anionty): sulfát, laktát…UA = Unmeasured Anions (neměření anionty): sulfát, laktát… A. Kazda: Diagnóza jednoduchých a smíšených poruch acidobazické rovnováhy

18

19

20 Acidóza snížení pH plazmy pod 7,36snížení pH plazmy pod 7,36  ↑[H+], ↓[HCO 3 - ], nebo ↑pCO 2 Obecné příznaky acidózy snížená dráždivost CNS, pasivita, spavost a případně i komasnížená dráždivost CNS, pasivita, spavost a případně i koma

21 Metabolická acidóza Příčiny: Porucha ledvin: snížené vylučování H + ledvinami nebo naopak zvýšené vylučování [HCO 3 - ]Porucha ledvin: snížené vylučování H + ledvinami nebo naopak zvýšené vylučování [HCO 3 - ] V organismu se tvoří větší množství kyselin než obvykleV organismu se tvoří větší množství kyselin než obvykle Iontová dysbalance (nadbytek chloridových iontů)Iontová dysbalance (nadbytek chloridových iontů)Kompenzace: Respirační systém = hyperventilace (Kussmaulovo dýchání)Respirační systém = hyperventilace (Kussmaulovo dýchání) Ledviny (pokud nejsou příčinou)Ledviny (pokud nejsou příčinou) [HCO 3 - ] pCO2 pH =

22 Respirační acidóza Příčiny: porucha ventilace (hypoxie, ChOPN)porucha ventilace (hypoxie, ChOPN) Respirační acidóza je vždy kompenzována ledvinami [HCO 3 - ] pCO2 pH =

23 Alkalóza zvýšení pH plazmy nad 7,44zvýšení pH plazmy nad 7,44  ↓[H+], ↑[HCO 3 - ], nebo ↓ pCO 2  ↓[H+], ↑[HCO 3 - ], nebo ↓ pCO 2 Obecné příznaky alkalózy neklid, agresivita, bolesti hlavy, zvraceni, křeče až komaneklid, agresivita, bolesti hlavy, zvraceni, křeče až koma

24 Metabolická alkalóza Příčiny: –zvraceni (zvýšená ztráta chloridů bez ztrát sodíku) –hyperaldosteronism –průjmy (např., způsobených zvýšenou sekrecí VIP - Vazoaktivní Intestinální Peptid) Metabolická alkalóza je kompenzována respiračním systémem hypoventilacíMetabolická alkalóza je kompenzována respiračním systémem hypoventilací [HCO 3 - ] pCO2 pH =

25 Respirační alkalóza Příčiny: –Hyperventilace ve stresuve stresu při dráždění dýchacích centerpři dráždění dýchacích center při hysterickém záchvatupři hysterickém záchvatu při zvýšené námaze nebo ve vysoké nadmořské výšcepři zvýšené námaze nebo ve vysoké nadmořské výšce Kompenzace: alkalizace moči [HCO 3 - ] pCO2 pH =

26 Kombinované poruchy Poruchy ABR mohou vzniknout i z několika příčin najednouPoruchy ABR mohou vzniknout i z několika příčin najednou Kombinovat se mohou téměř všechny příčiny poruch ABR kromě poruch respiračních!!!Kombinovat se mohou téměř všechny příčiny poruch ABR kromě poruch respiračních!!! Příklady kombinace:Příklady kombinace: –MAc - MAc: porucha vylučování u selhávajících ledvin a diabetická ketoacidóza –RAc - MAc: pneumotorax u diabetika s ketoacidózou –MAl – MAl: hyperaldosteronismus a průjmy způsobené VIPomem (nádorem produkujícím VIP) Aspirin = ↑ aktivitu dýchacích center, ale sám je chemicky kyselina => nadměrná konzumace způsobuje kombinovanou poruchu ABR (respirační alkalózu a metabolickou acidózu)Aspirin = ↑ aktivitu dýchacích center, ale sám je chemicky kyselina => nadměrná konzumace způsobuje kombinovanou poruchu ABR (respirační alkalózu a metabolickou acidózu) NB: pH může být normální!!!!!

27 Literatura Nečas, E. (2000). Obecná patologická fyziologie. Praha, Karolinum Nečas, E. (2003). Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha, Karolinum McCance, K. L. (2001). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults & Children. Elsevier Health Sciences Internetové zdroje Obrázky (pokud není uvedeno přímo v popisu): Silbernagl, S. (2009). Color Atlas of Pathophysiology. Thieme Medical Publishers McCance, K. L. (2001). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults & Children. Elsevier Health Sciences


Stáhnout ppt "Acidobazická rovnováha MUDr. Kateryna Deykun. Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada)"

Podobné prezentace


Reklamy Google