Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Acidobazická rovnováha a její poruchy Obrázek byl převzat z Pavla Balínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Acidobazická rovnováha a její poruchy Obrázek byl převzat z Pavla Balínová."— Transkript prezentace:

1 Acidobazická rovnováha a její poruchy Obrázek byl převzat z http://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter17/Chapter%2017.htm Pavla Balínová

2 Opakování definic Kyselina (HA) Acidóza (acidémie) Báze (B - ) Alkalóza (alkalémie) Pufr pH = pK + log c s / c A

3 Koncentrace protonů a pH Koncentrace [H + ] v krvi je udržována pomocí plic, ledvin a jater okolo 40 nM → pH = - log (40 x 10 -9 mol/l) = 7,4 Fyziologické rozmezí hodnot pH v krvi je 7,35 - 7,45. Obrázek byl převzat z http://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter17/Chapter%2017.htm

4 Produkce kyselin v organismu ● CO 2 → H 2 CO 3 („těkavá“ kyselina), denní produkce až 24 mol. ● Netěkavé kyseliny: a) Organické kyseliny jsou kontinuálně produkovány jako vedlejší produkty metabolismu: - anaerobní glykolýza ve svalech a v ery → kys. mléčná → laktát + H + - ketogeneze → kys. acetoctová → acetacetát + H + → kys.β-hydroxybutyrová → β-hydroxybutyrát + H + - lipolýza → TAG → 3 FA + glycerol + 3 H + - syntéza urey v játrech: CO 2 + 2 NH 4 → urea + H 2 O + 2 H + b) Anorganické kyseliny: vylučovány ledvinami H 2 SO 4 → HSO 4 - + H + H 3 PO 4 → HPO 4 2- + 2 H +

5 Protonkonsumpční reakce = reakce „požírající“ protony glukoneogeneze: 2 laktát + 2 H + → Glc oxidace neutrálních AA, Glu a Asp

6 Organismus udržuje fyziologické pH extracelulární tekutiny (ECT) pomocí pufrů Bikarbonátový pufr HCO 3 - / CO 2 (53%) Hemoglobin (Hb) – v ery (35%) Plazmatické proteiny (albumin) (7%) Fosfátový pufr HPO 4 2- / H 2 PO 4 - (3%) Pufrační systémy v moči jsou NH 3 / NH 4 + a fosfáty. Okolo 30 mmol NH 4 + je denně vylučováno močí, ale exkrece amoniaku je regulována během poruch ABR.

7 HCO 3 - /CO 2 je efektivní otevřený pufrační systém HCO 3 - a CO 2 se vyskytují v poměru 20 : 1. Rozpuštěný CO 2 v plazmě je konstantně vyměňován s CO 2 v plynné fázi v plicních alveolech. Henderson-Hasselbachova rovnice pro HCO 3 - /CO 2 systém: pH = pK + log [HCO 3 - ] / [H 2 CO 3 ] ↓ pH = pK + log [HCO 3 - ] / pCO 2 x α pH = 6,1 + log 24 / 40 x 0,03 pH = 6,1 + log 20 pH = 6,1 + 1,3 = 7,4 Převod: 1 kPa = 7,5 mmHg

8 Vylučování CO 2 (pCO 2 ) je kontrolováno plicemi (respirační systém). ↑ ventilace → ↓ pCO 2 → alkalizace ↓ ventilace → ↑ pCO 2 → acidifikace Vylučování HCO 3 - je zajišťováno ledvinami. Játra: CO 2 + 2 NH 4 → urea + 2 H + + H 2 O NH 4 + + Glu → Gln + H 2 O

9 Laboratorní analýza stavu ABR Stanovení pH, HCO 3 -, pCO 2, pO 2 a BE Stanovení koncentrace kationtů (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ ), koncentrace aniontů (Cl -, laktát) a metabolitů (urea, kreatinin, ketolátky) Normální hodnoty: HCO 3 - = 22 – 26 mmol/l BE = od – 2,5 do + 2,5 mmol/l BE (base excess) = přebytek bazí (kladná hodnota) - definován jako množství kyseliny, kterou je třeba přidat do krve, aby bylo dosaženo pH 7,4 při pCO 2 = 40 mmHg BD (base deficit) = nedostatek bazí (záporná hodnota)

10 Stanovení dle Astrupa je založeno na přímém měření pH, pCO 2, pO 2 v krvi Normální hodnoty v arteriální krvi: pH = 7,35 – 7,45 pCO 2 = 4,8 – 5,8 kPa pO 2 = 9,8 – 14,2 kPa Koncentrace HCO 3 - a BE jsou vypočítány z naměřených hodnot softwarem v automatickém přístroji.

11 Přístroj na „Astrupa“ skleněná elektroda – pH membránová elektroda – pCO 2 Clarkova kyslíková elektroda – pO 2

12 Anion gap (AG) AG představuje sumu koncentrací plazmatických aniontů, které nejsou měřeny rutinně (albumin, fosfáty, sulfáty, organické anionty). AG = (Na + + K + ) – (HCO 3 - + Cl - ) Normální hodnoty: 16 – 20 mmol/l AG je vypočítávána hlavně při metabolické acidóze kvůli posouzení příčiny této poruchy ABR.

13 Poruchy ABR ACIDÓZA respirační metabolická ALKALÓZA respirační metabolická

14 Kompenzace poruch ABR Metabolická porucha je kompenzována respiračně a naopak Korekce poruch ABR Metabolická porucha je korigována metabolicky

15 Respirační acidóza (RAc) Hypoventilace je asociována s narušenou schopností eliminovat CO 2 → ↑ pCO 2 (hyperkapnie) → akumulovaný CO 2 snižuje pH arteriální krve. Příčiny: obstrukce dýchacích cest nervosvalové postižení dýchacích svalů poranění hrudníku a bránice poškození CNS (tumory, degenerativní choroby) deprese dýchacího centra (narkotika, barbituráty) Kompenzace: ↑ reabsorpce HCO 3 - v proximálním tubulu ledvin → sekrece H + do moči

16 Respirační alkalóza (RAl) Hyperventilace → ↓ pCO 2 v alveolech a plazmě (hypokapnie) → ↑ pH plazmy Příčiny: poranění CNS hyperventilace z psychických důvodů (úzkost, hysterie) prudký výstup do větších nadmořských výšek otrava salicyláty infekce CNS Kompenzace: renální exkrece HCO 3 - → ↓ pH plazmy směrem k normálu

17 Metabolická acidóza (MAc) ● MAc je způsobena akumulací kyselin v ECT ● pozitivní BD, je nutno vždy spočítat AG Příčiny: hypoxie → laktátová acidóza (bezvědomí, astma,...) nadprodukce ketolátek → ketoacidóza (DM, hladovění) předávkování salicyláty požití methanolu nebo ethylenglykolu těžký průjem (ztráty HCO 3 - a K + ) Kompenzace: 1. krok: pufrování přebytku H + pomocí HCO 3 - 2. krok: respirační kompenzace hyperventilací (Kussmaulovo dýchání s apnoickými pauzami) 3. krok: renální korekce → ↑ exkrece H + močí

18 Metabolická alkalóza (MAl) MAl je způsobena primární akumulací bazí v ECT nebo ztrátou kyselin Příčiny: požití alkalizujících léčiv (např. NaHCO 3 v infúzi nebo jako antacidum) prodloužené zvracení → ztráta H + únik kyselin močí při terapii diuretiky (+ ztráta K + ) Kompenzace: 1. krok: pufrování přebytku HCO 3 - 2. krok: respirační kompenzace hypoventilací → ↑ pCO 2 v alveolech a v arteriální krvi 3. krok: renální korekce: ↑ exkrece HCO 3 - močí

19 Kazuistika č. 1 Mladý muž byl zraněn na hrudníku při automobilové nehodě. Byl připojen na ventilaci a byla odebrána krev pro vyšetření dle Astrupa. plazma naměřené hodnoty HCO 3 - 25 mmol/l Astrup pH 7,24 pCO 2 60 mmHg = 8 kPa pO 2 60 mmHg = 8 kPa Typ poruchy ABR ??

20 Řešení kazuistiky č. 1 Respirační acidóza (RAc) bez kompenzace. Hypoventi lace v důsledku zranění na hrudníku → ↑ pCO 2 v arteriální krvi.

21 Kazuistika č. 2 45-letý muž byl přijat do nemocnice, protože trpěl úporným zvracením již 2 dny. Již dříve trpěl dyspepsií. Vyšetření odhalilo dehydrataci a mělké dýchání. plazma naměřené hodnoty K + 2,8 mmol/L HCO 3 - 45 mmol/L urea 34 mmol/L Astrup pH 7,56 pCO 2 54 mmHg = 7,2 kPa Typ poruchy ABR ??

22 Řešení kazuistiky č. 2 Metabolická alkalóza (MAl) je důsledkem úporného zvracení → ztráta H + a dehydratace. Vysoká koncentrace urey v plazmě indikuje dehydrataci a malé množství vylučované moče. Respirační kompenzace již začala (hypoventilace) → ↑ pCO 2. Nižší koncentrace K + indikuje alkalémii.

23 Kazuistika č.3 23-letý automechanik byl přijat do nemocnice po 12 hodinách, kdy se omylem napil nemrznoucí směsi. Byla mu podána infúze s NaHCO 3 (400 mmol), avšak bez znatelného výsledku. Poté byl pacient připojen na dialýzu, ale upadl do šoku a zemřel 12 hodin po přijetí. plazma po příjmu při dialýze po 4 hodinách Na + 137 mmol/l 145 mmol/l K + 5,4 mmol/l 4,9 mmol/l Cl - 95 mmol/l 87 mmol/l HCO 3 - 4 mmol/l 5 mmol/l Glc 2,5 mmol/l Astrup pH 6,95 7,05 7,29 pCO 2 15 mmHg 16 mmHg 25 mmHg = 3,33 kPa Typ poruchy ABR ??

24 Řešení kazuistiky č.3 Metabolická acidóza (MAc) je způsobena otravou ethylenglykolem → oxidace na kyselinu šťavelovou. AG činí 43,4 mmol/l. Po 12 hodinách nastala respirační kompenzace → hyperventilace → ↓ pCO 2. Ovšem nastalo selhání ledvin v důsledku poškození ledvin oxaláty.

25 Kazuistika č. 4 Mladá žena byla přijata do nemocnice po 8 hodinách, kdy se předávkovala Aspirinem. plazma naměřené hodnoty HCO 3 - 12 mmol/L Astrup pH 7,53 pCO 2 15 mmHg = 2 kPa Typ poruchy ABR ??

26 Řešení kazuistiky č. 4 Respirační alkalóza (RAl) je důsledkem otravy salicyláty. pCO 2 je velmi nízký, neboť pacientka hyperventiluje. Nastala renální kompenzace → exkrece HCO 3 - močí.


Stáhnout ppt "Acidobazická rovnováha a její poruchy Obrázek byl převzat z Pavla Balínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google