Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKUTNÍ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS Prof. MUDr. Kvapil Milan, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKUTNÍ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS Prof. MUDr. Kvapil Milan, CSc."— Transkript prezentace:

1 AKUTNÍ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS Prof. MUDr. Kvapil Milan, CSc.

2 Hypoglykémie - definice  Stav patologicky snížené glykémie provázený klinickými, humorálními a biochemickými projevy  arbitrárně stanovené hranice  3,5 mmol/l - dolní hranice normy  3,3 mmol/l - kontraregulační hormonální odpověď  2,8 mmol/l - poruchy kognitivních funkcí (neuroglykopenie)

3 Hypoglykémie - dělení  Dle závažnosti  asymptomatická  symptomatická  lehká  těžká (nutná pomoc druhé osoby)  kóma  Prevalence - 30% diabetiků 1. typu, ve 4% je patrně příčinou smrti  DCTT - 3x vyšší incidence u IIT, 60% noční

4 Hypoglykémie - etiologie  Inzulin či PAD  nedostatečný příjem sacharidů  kumulace PAD  nepřiměřená fyzická zátěž  alkohol  léky  uvolnění inzulinu z komplexu PL-Inzulin  pokles ledvinných funkcí  zrychlení absorpce  kontraregulační selhání (glukagon, sympatikus)

5 Hypoglykémie - symptomy  Symptomy autonomní reakce  pocení  palpitace  anxieta  třes  hlad  bledost  Symptomy neuroglykopenické  zmatenost, amentní stavy  poruchy chování, koncentrace  ospalost  poruchy koordinace, zraku, dyslalie  křeče, parezy (bizarní)  poruchy vědomí CAVE - pacient v bezvědomí

6 Hypoglykémie - léčba  perorálně sacharidy  i. v. glukóza 20%, do celkové dávky 10 - 30 g  glukagon 1mg  není efektní u  závažných jaterních poruch  u dlouhotrvající těžké hypoglykémie  VŽDY NEJPRVE ODEBRAT KREVNÍ VZOREK

7 Hypoglykémie - speciální zřetelehodnosti  hypoglykémie po glibenklamidu při nakumulování účinné látky musí být léčena obvykle 24 - 48 a více hodin trvající kontinuální infúzí glukózy  hypoglykémie u straších osob po PAD mají pozvolný nástup, domunuje zmatenost - často se proto nediagnostikuje, jest zmatenost přičítána projevům cerebrální aterosklerózy  při kontinuálním podávání inzulínu musí být kontroly glykémie frekventní (co 3 hodiny), aby byla včas odhalena hrozící hypoglykémie

8 Diabetická ketoacidóza (DKA)  Trias. hyperglykémie, acidóza, ketóza  Definice - glykémie > 17 mmol/l, pH < 7,2  Incidence - 4 - 8 případů / 1000 diabetiků / rok  Etiologie  nový záchyt diabetu  infekce, jiné interkurentní onemocnění, stress  psychosociální faktory, chyba v terapii (vysazení inzulinu při zvracení)  Mortalita - < 5%

9 Diabetická ketoacidóza Lipolýza nadprodukce acetylCoA Nedostatek inzulinuVzestup glukagonu Ketogeneze

10 Symptomatologie DKA  Klinická  Polyurie  Polydipsie  Hubnutí  Acidotické dýchání  Porucha vědomí  Laboratorní  Hyperglykémie  Ketonémie  Metabolická acidóza  Zvýšení VMK  Hypertriacylglycerolé mie  Iontová dysbalance

11 Léčba DKA  Hyperglykémie  inzulín, bolus, pak kontinuálně 4 - 10 IU/hodinu (0,1 IU/kg/hod), pokles glykémie 2-4 mmol/l/hodinu  zpomalení při poklesu glykémie k 15 - 17 mmol/l n Acidóza –bikarbonát –pH < 6,9 jistě –pH < 7,0 dle úvahy –pH > 7,0 NE! n Dehydratace –FR 4 - 8 l –NaCl 0,45% při Na > 155 –koloidy při hypotenzi n Ionty –Na –K vždy při K<5,5 –P

12 Nemocnému obvykle chybí  DeficitDKAHS  voda (ml/kg) 100100-200  Na (mmol) 7-105-13  Cl (mmol) 3-55-15  K (mmol) 3-54-6  PO 4 (mmol) 5-73-7  Mg (mmol) 22  Ca (mmol) 22

13 Hyperosmolární syndrom (HS) n Definice - glykémie > 40 mmol/l, osmolalita > 350 mmol/kg n Incidence - 1 případ / 1000 diabetiků / rok n Etiologie –infekce, jiné interkurentní onemocnění –výjimečně nový záchyt diabetu n Mortalita - dříve 60%……...nyní 20 %

14 Symptomatologie HS  Klinická  Polyurie  Polydipsie  Hubnutí  Celková prostrace  Porucha vědomí  Laboratorní  Hyperglykémie  Hyperosmolalita  Iontová dysbalance

15 Léčba HS  Hyperglykémie  inzulín, bolus, pak kontinuálně 4 - 10 IU/hodinu (0,1 IU/kg/hod), pokles glykémie 2-4 mmol/l/hodinu  zpomalení při poklesu glykémie k 15 - 17 mmol/l n Dehydratace –FR 4 - 8 l –NaCl 0,45% při Na > 155 –rychlost - 1l/hodinu n Ionty –Na –K vždy při K<5,5 –P

16 Laktátová acidóza (LA)  podle přítomnosti tkáňové hypoxie  typ A - anémie, šok, kardiální insuficience  typ B - diabetes, toxiny, glykogenózy  DM - komplikace podávání biguanidů  Klinické příznaky:  nespecifické symptomy, nausea, vomitus, celkové zhoršení stavu, prostrace, dále klinický korelát závažné metabolické acidózy  Laboratorně: laktát > 2 mmol/l

17 Léčba LA  včasná diagnostika - ANAMNÉZA!  Jednotka intenzivní péče  komplexní intervence směřující k normalizaci vnitřního prostředí  bikarbonát  hemodialýza


Stáhnout ppt "AKUTNÍ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS Prof. MUDr. Kvapil Milan, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google