Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie Greet Van den Bergheové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie Greet Van den Bergheové"— Transkript prezentace:

1 Studie Greet Van den Bergheové
Základy intenzivní medicíny Studie Greet Van den Bergheové Autorka: Jitka Kratochvílová

2 Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové

3 určena glukoneogenezí, glykolýzou a exogenním příjmem glukózy
Glykémie Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové dynamický stav určena glukoneogenezí, glykolýzou a exogenním příjmem glukózy glukoregulační hormony: Inzulín - glukagon - kortizol - endogenní katecholaminy

4 anabolický hormon, snižuje hladinu Glu v krvi
Inzulín Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové anabolický hormon, snižuje hladinu Glu v krvi utilizace Glu v metabolicky aktivních tkáních tvorba glykogenu ve svalech a játrech stimulace ukládání nadbytečné Glu do tukové tkáně (lipogeneze)

5 katabolický hormon, zvyšuje hl. Glu v krvi
Glukagon Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové katabolický hormon, zvyšuje hl. Glu v krvi glykogenolýza v játrech aktivací glykogen fosforylázy a inaktivací glykogen syntetázy inhibice glykolýzy a stimulace glukoneogenezy aktivace lipázy s následným uvolněním MK do krve, které jsou v játrech použity jako zdroj energie při syntéze glukózy

6 Noradrenalin a adrenalin
Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové katabolické hormony, zvyšují glykémii konverze jaterního glykogenu na glukózu podpora štěpení svalového glykogenu na glukózu stimulují sekreci glukagonu snižují sekreci inzulínu

7 katabolický hormon, zvyšuje glykémii
Kortizol Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové katabolický hormon, zvyšuje glykémii stimuluje uvolnění MK z tukové tkáně -energetický zdroj pro glukoneogenezu v játrech stimulace proteolýzy ve svalech - AMK využity jako prekurzory pro glukoneogenezi

8 vysoká plasmatická hladina kortizolu, KA, glukagonu
Stres Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové vysoká plasmatická hladina kortizolu, KA, glukagonu vystupňování glykolýzy a glykogenolýzy inzulínová rezistence (hlavně ve svalech) vystupňovaný katabolizmus, proteolýza svalové tkáně, negat. N-bilance

9 Nežádoucí účinky hyperglykémie
Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové iontová a vodní dysbalance, riziko dehydratace, hypovolémie zvýšený sklon k závažným infekcím zvýšená koagulabilita - prokoagulační stav (zvýšená agregace Tr, aktivace koag. faktorů, zvýšený fibr., snížení fibrinolýzy) zhoršené hojení ran snížení antibakter. vlastností PMN a makrofágů

10 Dosud byla v klinické praxi tolerována glykémie do 12 mmol/l.
Zásadní otázka Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové Dosud byla v klinické praxi tolerována glykémie do 12 mmol/l. Nepřispívá už tato hodnota ke komplikacím (polyneuropathie, závažné infekce, MOF) ? Ovlivňuje normalizace glykémie prognózu pacientů?

11 všichni pac. hospitalizovaní na JIP od února 2000 do 18.ledna 2001
Metodika studie Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové všichni pac. hospitalizovaní na JIP od února 2000 do 18.ledna 2001 celkem 1548 pacientů všichni byli na UPV 13% se léčilo s diabetem už před hospitalizací 5% diabetiků bylo už před hospitalizací na inzulinotetrapii

12 Metodika Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové všichni pacienti byli živeni kontinuálně i.v. glukózou g/24hod., v další dny byla totální parenterální výživa nahrazena kombinovanou nebo zcela enterální výživou.

13 Rozdělení pacientů Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové 1.skupina - pac. s intenzifikovanou inzulinoterapií - hodnota glykémie udržována v mezích 4,4 - 6,1 mmol/l. 2.skupina - pac. s konvenční terapií - glykémie byla v rozmezí 10,0 - 11,1 mmol/l.

14 V 1. skupině zemřelo 4,6% pacientů, ve 2. skupině 8% pacientů.
Výsledky - mortalita Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové V 1. skupině zemřelo 4,6% pacientů, ve 2. skupině 8% pacientů. Počet úmrtí během prvních 5 dnů byl v obou skupinách stejný. Intenzivní terapie inzulínem redukovala mortalitu především díky poklesu MOF u pacientů se septickým ložiskem.

15 pokles septikémie v 1. skupině o 46%
Morbidita Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové pokles septikémie v 1. skupině o 46% pokles počtu hemodialýz a hemofiltrací v 1. sk. u pac. s ARI o 41% pokles počtu transfuzí červ. krvinek v 1. sk. o 50% pokles výskytu polyneuropathií v 1. sk. o 44% pokles počtu pacientů s hyperbilirubinémií v 1. skupině

16 Ve stejné skupině byla zkrácena doba hospitalizace na JIP.
Morbidita Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové V 1. skupině byla výrazně zkrácena doba nutné UPV či podpůrné ventilace. Ve stejné skupině byla zkrácena doba hospitalizace na JIP. Potřeba inotropik a vasopresorů byla v obou skupinách stejná.

17 Význam Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové Užití intenzivní terapie inzulínem s udržením glykémie max. 6,1mmol/l redukuje mortalitu a morbiditu kriticky nemocných pacientů.

18 Inzulín má trofický efekt na bariéru kůže a mukózy.
Závěr Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové Intenzivní terapie inzulínem redukuje úmrtí na MOF se sepsí bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl pacient diabetik. Riziko konvenční terapie inzulínem spočívá v negativním účinku hyperglykémie na funkci makrofágů a neutrofilů. Inzulín má trofický efekt na bariéru kůže a mukózy.

19 Intenzivní terapie inzulínem snižuje riziko vzniku cholestázy.
Závěr Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové Nižší počet podaných krevních transfuzí může být v důsledku vlivu na erytropoézu nebo v důsledku redukce hemolýz, s čímž souvisí i nižší výskyt hyperbilirubinémie. Intenzivní terapie inzulínem snižuje riziko vzniku cholestázy. Intenzivní terapie inzulínem je prevencí akutního renálního selhání.

20 Závěr Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové Přesná příčina polyneuropathie u kriticky nemocných není známa, ale určitou roli má sepse, užití relaxancií, kortikoidů a aminoglykosidů. Negativní vliv na axonální dysfunkci a degeneraci má hyperglykémie a deficit inzulínu. Lineární závislost mezi glykémií a rizikem polyneuropatie ukazuje na přednost intenzivní inzulinové terapie.

21 Závěr Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové Na redukci doby potřeby UPV má vliv nižší výskyt polyneuropatie a anabolický vliv inzulinu na respirační svaly. Tato studie by mohla vysvětlit i příčinu selhání růstových hormonů jako anabolik v léčbě kriticky nemocných pacientů. Zvyšují totiž inzulinovou rezistenci a stupňují hyperglykémii.

22 Protokol ke kompenzaci glykémie
Základy intenzivní medicíny: Studie Greet Van den Bergheové


Stáhnout ppt "Studie Greet Van den Bergheové"

Podobné prezentace


Reklamy Google