Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Zkušenosti z použití TSI za subsystém Řízení a zabezpečení V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. Obsah:  Použité.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Zkušenosti z použití TSI za subsystém Řízení a zabezpečení V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. Obsah:  Použité."— Transkript prezentace:

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. www.cdvuz.cz

2 Zkušenosti z použití TSI za subsystém Řízení a zabezpečení V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. Obsah:  Použité evropské směrnice, technické specifikace pro interoperabilitu pro subsystém Řízení a zabezpečení (TSI CCS) a vnitrostátní předpisy  Posouzené zakázky podle předchozích TSI CCS  Změny při posuzování podle aktuálních TSI CCS 2

3 Evropské předpisy V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému ve Společenství 2008/57/ES ve znění směrnice Komise 2009/131/ES, 2011/18/EU a 2013/9/EU  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2010/661/ES  Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ve znění 2006/860/ES, 2007/153/ES, 2008/386/ES, 2009/561/ES a 2010/79/ES  Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ve znění 2012/696/EU 3

4 Evropské předpisy V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. Shrnutí:  Geografické vymezení posouzení interoperability  Posouzení interoperability pro vymezený charakter staveb nebo činností  Posouzení interoperability pro části subsystému CCS  Definice a vymezení transevropského železničního systému  Posouzení notifikovanou osobou / pověřeným subjektem 4

5 Evropské předpisy V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. Shrnutí:  Rozlišení palubní a traťové části subsystému  Fáze celkového návrhu (projekt), realizace nebo závěrečného přezkoušení  Modul posouzení 5

6 Vnitrostátní předpisy V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Zákon o drahách  Národní implementační plán ERTMS  Seznam vnitrostátních předpisů  Stanovisko SŽDC 06/2011 6

7 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. Posouzené zakázky podle předchozích TSI CCS -zkušenosti  Radiostanice GSM-R  Zástavba radiostanice GSM-R na vozidle  Traťová část systému GSM-R  Traťová část systému ETCS  Železniční stavby  Vozidla 7

8 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. 8  Prvek interoperability  posouzení dle TSI CCS, tab. 5.1a, bod 6  Modul B + D nebo B + F Shrnutí:  Přesné určení HW a SW verze zařízení  Ověření povinných, volitelných a doplňkových funkcí  Rozhraní k systému ETCS - datový přenos  Posouzení notifikovanou osobou a pověřeným subjektem (Specifikace funkčních testů není definována)  Reference: Vozidlová radiostanice VS67, Palubní radiostanice MTR10 Radiostanice GSM-R

9 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. 9 Zástavba radiostanice GSM-R na vozidla  Subsystém  Posouzení dle TSI CCS, odd. 6  Modul SB+SD nebo SB+SF Shrnutí:  Vymezení předmětu posouzení  Použití interoperabilní radiostanice  Ověření ergonomie ovládání radiostanice  Ověření výhledového pole strojvedoucího  Podmínky prostředí + EMC: splnění požadavků ČSN EN 50125-1 a ČSN EN 50121-3-2

10 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. 10  Rozhraní k systému ETCS - HW příprava radiostanice na připojení palubního zařízení ETCS  Ověření povinných, volitelných a doplňkových funkcí  Posouzení notifikovanou osobou a pověřeným subjektem (Funkční přezkoušení v síti GSM-R)  Reference: Zástavba radiostanic na elektrické, motorové lokomotivy, elektrické jednotky, řídící a motorové vozy Zástavba radiostanice GSM-R na vozidla

11 Traťová část systému GSM-R V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Subsystém  Posouzení je provedeno v souladu s TSI CCS, odd. 6  Modul SG Shrnutí:  Vymezení předmětu posouzení  Přesné určení HW a SW verze zařízení  Ověření povinných, volitelných a doplňkových funkcí  Pokrytí tratě signálem GSM-R 11

12 Traťová část systému GSM-R V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Rozhraní k systému ETCS  Podmínky prostředí + EMC: naplnění požadavků ČSN EN 50125-3 a ČSN EN 50121-4  Posouzení notifikovanou osobou  Reference: Trať Kolín- Č. Třebová – Brno – Břeclav Trať Břeclav – Přerov – Ostrava 12

13 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. 13 Traťová část systému ETCS  Subsystém  Posouzení je provedeno v souladu s TSI CCS, odd. 6  Modul SG Shrnutí:  Vymezení předmětu posouzení  Použití interoperabilních zařízení  Přesné určení HW a SW verze zařízení  Funkční a technická bezpečnost traťové části ETCS

14 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. 14 Traťová část systému ETCS  Ověření povinných, volitelných a doplňkových funkcí  Podmínky prostředí + EMC: naplnění požadavků ČSN EN 50125-3 a ČSN EN 50121-4  Posouzení notifikovanou osobou  Reference: Pilotní projekt ETCS v ČR (modul SH2) Komerční projekt ETCS v ČR (modul SG) Bratislava-Rača – Nové Město nad Váhom - Zlatovce

15 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. 15 Železniční stavby  Subsystém  Posouzení je provedeno v souladu s TSI CCS, odd. 6  Modul SG  Vymezení předmětu posouzení  Detektor horké skříně ložiska nápravy (HABD)  Kompatibilita systémů detekce vlaků (KO a PN)  TSI CCS, příloha A, dodatek 1  Snaha o sjednocení požadavků (CER a ERA)  technické specifikace TS 50 238-2 a TS 50 238-3: perspektivní prostředky pro detekci vlaku použité v ČR (KOA-1, EFCP, EVKO, ASE, ASAR a PN AzF s RSR 180)

16 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Viditelnost návěstidel  Podmínky prostředí + EMC: naplnění požadavků ČSN EN 50125-3 a ČSN EN 50121-4  Odlišnost rozsahu posouzení pro tratě sítě TEN-T a tratě celostátní dráhy  Posouzení pověřeným subjektem pro tratě celostátní dráhy  Posouzení notifikovanou osobou a pověřeným subjektem (viditelnost návěstidel, EMC, kompatibilita systému detekce vlaku) pro tratě TEN-T 16 Železniční stavby

17 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Reference: Posouzení staveb na tratích TEN-T Posouzení staveb celostátní dráhy Stanice Žilina Teplička (SR) 17 Železniční stavby

18 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Subsystém  Posouzení je provedeno v souladu s TSI CCS, odd. 6  Modul SB+SD nebo SB+SF Shrnutí:  Vymezení předmětu posouzení  Použití interoperabilní radiostanice  Ověření ergonomie ovládání radiostanice  Ověření výhledového pole strojvedoucího 18 Vozidla

19 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Podmínky prostředí + EMC: naplnění požadavků ČSN EN 50125-1 a ČSN EN 50121-3-2  Rozhraní k systému ETCS - HW příprava radiostanice na připojení palubního zařízení ETCS  Brzdné vlastnosti vlaku  Vlastnosti vlakového zabezpečovače a rádiového systému třídy B 19 Vozidla

20 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Ověření povinných, volitelných a doplňkových funkcí  Posouzení notifikovanou osobou a pověřeným subjektem (Funkční přezkoušení v síti GSM-R)  Reference: Elektrická jednotka řady 440, 640 a 650 20 Vozidla

21 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Aktuální TSI CCS dosud nepoužity při posuzování  Požadavky na prostředí  Upřesnění požadavků na systém GSM-R  Indikátor horkoběžnosti není předmětem posouzeníí  Viditelnost traťových objektů 21 Změny při posuzování podle aktuálních TSI CCS

22 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Registr infrastruktury a kolejových vozidel  Prvek interoperability (TSI CCS, odd. 5)  GSM-R – datový přenos  SIM karta GSM-R  Posouzení palubní části ETCS jako prvku interoperability  Provedení funkčních zkoušek v akreditované laboratoři  Částečná shoda prvku interoperability  Neposouzení některých funkcí nebo rozhraní 22 Změny při posuzování podle aktuálních TSI CCS

23 V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s.  Částečná shoda subsystému  jednotlivé fáze ověřování subsystému  jednotlivé části subsystému  Možnost použití jedné ze dvou množin specifikací 23 Změny při posuzování podle aktuálních TSI CCS

24 Děkuji za pozornost Zdeněk Straka Email: strakaz@cdvuz.cz


Stáhnout ppt "VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Zkušenosti z použití TSI za subsystém Řízení a zabezpečení V ÝZKUMNÝ Ú STAV Ž ELEZNIČNÍ, a.s. Obsah:  Použité."

Podobné prezentace


Reklamy Google